Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/FAQ/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
2006 Val till Wikimedia Foundations styrelse
Organisation


Allmänt

[edit]

Vad åsyftas med projekt? Betyder det helt enkelt redigeringar gjorda på Wikipedia och så vidare?

[edit]
Med "projekt" åsyftas alla projekt inom Wikimedia, vilka listas på den kompletta listan över Wikimedia-projekt. Projekt som använder mjukvaran MediaWiki men inte har band till Wikimedia Foundation räknas inte in. Inte heller räknas föreslagna projekt som inte har fått godkännande, eller sådana som Wikimedia inhyser på sina servrar men som enligt sina kontrakt inte är officiella Wikimedia-projekt. Det finns officiella projekt som inte finns listade på den kompletta listan över projekt. Alla frågor kring detta kommer att redas ut av valfunktionärerna tillsammans med Wikimedia Foundations verkställande direktör. Ett helt inofficiellt kortsvar är att om en steward kan sätta rättigheter på ett projekt, så är det ett Wikimedia-projekt.


Huvudnamnrymden eller alla namnrymder?

[edit]

För att få rösta eller kandidera i valet måste jag alltså ha minst 400 redigeringar. Räknas även andra redigeringar än den i huvudnamnrymden?

Ja, absolut. Det finns inga restriktioner vad gäller namnrymder. Redigeringar i användar-, bild-, mall- och diskussionsnamnrymder, kort sagt i alla namnrymder räknas... om de är gjorda på ett Wikimediaprojekt.

Kommer själva omröstningen att ske på Meta, eller kommer man att kunna rösta på vart och ett av Wikimedia-projekten?

[edit]
Omröstningen kommer att ske på varje Wikimedia-projekt. Se stycket om detta.

Om programvaran för approval voting, Boardvote

[edit]

Från Talk:Elections for the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation, 2006/En#Questions about the Boardvote approval voting software

Valet kommer alltså att pågå i tre veckor, med början den första september. Jag har några frågor:

 • Hur kommer de röstande att verifieras? Man behöver minst 400 redigeringar på minst ett Wikimedia-projekt, så säg att jag har 400 redigeringar på engelska Wikipedia. När jag loggar in på Meta för att rösta, hur kan jag bevisa att jag är den männska som har 400 redigeringar på engelska Wikipedia?
 • Kommer det att finns tillgängliga data om hur många röster varje kandidat har, uppdaterade säg dagligen, under omröstningens gång - eller kommer man inte att höra något förrän valet är över?
 • Kommer man at kunna se vilka användare som röstat på en vilka kandidatet? (under valets gång, eller när det avslutats?)
 • Kommer de röstande att kunna lägga till kommenterar till sina röster? Kommer dessa kommentarer att vara offentliga?
För att svara på alla frågorna:
  • Man måste rösta på sitt eget projekt, det där man har 400 redigeringar. I ditt fall måste du rösta på engelska Wikipedia.
  • Inga preliminära data släpps. Resultatet kommer att vara hemligt tills vi utannonserar det (planeringen utvisar när det sker)
  • En gång till: nej, valet är slutet.
  • Nej, de röstande kan inte göra några kommentarer under själva röstningsprocessen. Det kan de göra på wikisidor, om något viktigt behöver sägas.

Om att kandidera

[edit]

Vilka kan kandidera till styrelsen?

[edit]
Om du är röstberättigad kan du också kandidera, såvida du inte är under 18 år. Se utannonseringen av valet för vad som krävs för att få rösta.

Hur många platser ska det röstas om?

[edit]
Valet kommer att utse en person, som ersättare för Angela Beesley.

På hur lång tid väljs den nya styrelsemedlemmen?

[edit]

Eftersom den nya styrelsemedlemmen väljs för att ersätta Angela, som redan suttit ett av sina två år, ska den nya medlemmen väljas på ett år eller två? What about the possible other members ?

Den person som väljs till ersättare för Angela Beesley kommer att sitta i styrelsen hennes mandatperiod ut, till juli 2007.

Hur kan man nominera sig som kandidat?

[edit]
Se Kandidater till valet 2006.

Kommer de sittande styrelsemedlemmarna att vara uppe för omval? Måste de kandidera för omval?

[edit]
Nej, eftersom styrelsen har två representanter för wikigemenskapen som valdes för att sitta till juli 2007. Wikigemenskapen ska rösta om att tillsätta en ersättare för en av dessa representanter, Angela Beesley.
Resten av styrelsen valdes inte av wikigemenskapen (en sitter på livstid, de andra två utsågs utan val) så ingen av dem kandiderar i valet.

Om röstande

[edit]

Vilka får rösta?

[edit]
Se Val till Wikimedia Foundations styrelse, 2006 angående vad som krävs för att få rösta.

Räknas sidflyttningar som redigeringar?

[edit]

Enligt Special:Usercontributions på det projekt där jag är aktiv, har jag 400 redigeringar. Alla är i huvudnamnrymden, men en är resultatet av en sidflyttning. Några användare säger att mitt faktiska antal redigeringar i huvudnamnrymden borde vara 399. Har de rätt? Med andra ord, får jag rösta eller inte?

Ja, du kommer att kunna rösta. :Yes, you will be able to vote. Röstningsprogrammet räknas sidflyttningar som redigeringar.

Jag har uppnått 400 redigeringar på flera olika projekt. Får jag rösta från vart och ett av dem?

[edit]
Nej, man får bara rösta en gång. Om du uppfyller kriterierna för att få rösta på flera olika projekt, måste du välja från vilket projekt du vill rösta.

Diverse

[edit]

Jag har en kommentar om det här valet. Var kan jag lämna min kommentar?

[edit]
Allmänna kommentarer lämnas gärna på Talk:Elections for the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation, 2006/En. Frågor kan ställas på Talk:Election FAQ 2006, liksom kommentarer om denna sammanställning av vanliga frågor. Kommenterar om specifika sidor lämnas i allmänhet bäst på den diskussionssida som hör till sidan.

Ställ en ny fråga