Wikimania 2006 Call for Participation/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Other languages:

O Wikimanii[edit]

Wikimania to doroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona Wikipediii i innym projektom Fundacji Wikimedia. Wikimania, koferencja naukowa i zarazem wydarzenie społeczne, jest otwarta dla każdego. To miejsce, w którym mogą spotkać się użytkownicy i edytorzy projektów z całego świata, pragnący wymieniać się pomysłami, przedstawić raporty i badania na temat tych projektów.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 4-6 sierpnia w Cambridge, Massachusetts, na kampusie Wydziału Prawa Uniwersytetu Harvarda .

Przyjmujemy zgłoszenia publikacji, posterów, prezentacji, warsztatów i grup dyskusyjnych. Przyjmujemy także propozycje dotyczące prelegentów i paneli z wykładami, a także wszelkie sugestie innych działań. Mile widziane są wszystkie streszczenia i pomysły. Śmiało przysyłaj swoje zgłoszenia!

Ważne daty[edit]

 • 15 kwietnia 2006 : Termin nadsyłania propozycji warsztatów i szkoleń
  • Informacja o akceptacji: do 30 kwietnia
 • 30 kwietnia 2006  : Termin nadsyłania abstraktów paneli, publikacji, posterów i prezentacji
  • Informacja o akceptacji: do 15 maja
 • 4-6 sierpnia 2006 : Wikimania

Tematyka konferencji[edit]

Zgłoszenia powinny dotyczyć jednego lub więcej spośród następujących tematów:

 • Infrastruktura techniczna - zagadnienia związane z rozwojem Mediawiki i jego rozszerzeń; struktura sprzętowa Wikimedia; nowe pomysły na rozwój (łącznie z analizami z innych wiki i podobnych projektów).
 • Projekty Wikimedia i ich zawartość - prezentacje interesujących projektów i ich rezultatów; przyszłe cele projektów i sposobów ich dystrybucji; metody poprawiania jakości zawartości. Nowe zastosowania dla zawartości projektów: w edukacji, dziennikarstwie, badaniach, itp.
 • Wolna wiedza i dostęp do informacji - teraźniejszość i przyszłość inicjatyw wolnej wiedzy; podobne projekty biblioteczne i archiwistyczne z całego świata i wpływ tych projektów na społeczności bibliotekoznawców i archiwistów; sposoby gromadzenia i dystrybucji wiedzy.
 • Nauki społeczne na temat Wiki - twórcy i uczestnicy (kim są, skąd pochodzą); kwestie reputacji i tożsamości; konflikty i dynamika społeczności; zakres wielkości wirtualnych społeczności; języki, kultury i ich interakcje on-line; wielojęzyczność poprzez wiki; badania językowe nad społecznościami wiki
 • Prawo i zasady - copyleft, grupowe prawa autorskie, szczegółowe kwestie dotyczące grupowego edytowania i dystrybucji; inne zagadnienia prawne interesujące z punktu widzenia projektów Wiki[mp]edia; tworzenie zasad wewnątrz poszczególnych projektów.

Zgłoszenia[edit]

Rodzaje zgłoszeń[edit]

 • Panele - (Zaproponuj grupę 2-5 prelegentów dla określonego tematu)
 • Warsztaty (od 30 do 120 minut)
 • Prezentacje (10-30 minutowe prezentacje/publikacje)
 • Postery - (drukowane lub elektroniczne prezentacje, stanowiące odrębną całość)
 • BOFs (grupy spotkaniowe/sesje dyskusyjne - 45-60 minut na dyskusje grupowe)

Przyjmujemy także zgłoszenia o charakterze artystycznym, zwłaszcza wizualizacje i inne sposoby prezentacji rozmaitych aspektów projektów.

Format zgłoszenia[edit]

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać tytuł i streszczenie liczące od 100 do 300 słów. Powinny także zawierać listę pełnych nazwisk (oraz w stosownych przypadkach, wiki-loginów) osób zgłaszających, z danymi kontaktowymi i afiliacją. W zgłoszeniu należy zaznaczyć szczególne wymagania dotyczące potrzeb sprzętowych. Abstrakt powinien być dostarczony jako "plain text" - a nie jako załącznik do e-mailu.

 • Zgłoszenie warsztatu powinno zawierać 1-2 stronicowy opis dziedzin, któych ma dotyczyć.
 • Zgłoszenie paneli z wykładami powinno zawierać krótkie biografie każdego z wykładowców.
 • Zgłoszenie publikacji i prezentacji może zawierać link do wstępnej ich wersji o ile to możliwe. Określ jasno czy zgłoszenie dotyczy konretnego projektu wiki i podaj prawdopodobny czas prezentacji.
 • Propozycje BOF-ów powinny opisywać znaczenie i zainteresowanie społeczności jego tematem, a także nazwisko proponowanych liderów spotkania.

Aby wysłać zgłoszenie wejdź na stronę: the Wikimania website. Pytania można kierować na adres: cfp <at> wikimedia.org .

Zgłoszenie ostateczne[edit]

Ostateczne zgłoszenie musi być dostarczone w jednym z otwartych formatów (OpenOffice, LaTeX sources, HTML…) i objęte jedną z wolnych licencji (GFDL or CC-BY-SA).

Stypendia[edit]

Dostępna będzie ograniczona liczba stypendiów dla tych uczestników, którzy nie są w stanie zdobyć funduszy na udział w konferencji. Osoby, których zgłoszenia zostały przyjęte, zachęcamy do zgłoszenia się po stypendium, jeśli tego potrzebują.More helpful pages:   Wikimania 2005 | 2005 website +/-