Jump to content

Wikimania 2010/Bids/Amsterdam/Sponsor

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Eia zet het momenteel om in een word document 16:28, 13 January 2009 (UTC)

Wikimania: Sponsormogelijkheden

[edit]

De Wikimedia Foundation is een wereldwijde stichting die zich verantwoordelijk voelt voor de groei, ontwikkeling en verspreiding van vrije meertalige kennis. Projecten - waarvan de bekendste zonder twijfel Wikipedia is - van de Wikimedia Foundation dragen allemaal bij tot de ontwikkeling van deze wereldwijde kennis.

Om het gedachtegoed van de Foundation te ondersteunen wordt er elk jaar een driedaagse - internationale - conferentie georganiseerd waar ruim 500 vertegenwoordigers van, schrijvers aan en geïnteresseerden in Wikipedia en haar zusterprojecten van over de hele wereld (in 2008 meer dan 40 verschillende landen) samenkomen om te praten over initiatieven die de toegang tot vrije kennis kunnen bevorderen. Niet alleen wordt er gesproken over de toekomst van Wikipedia in Nederland maar juist ook over de toekomst van Wikipedia in Afrika en hoe moderne technologie (zoals het One Laptop Per Child project) hieraan kunnen bijdragen. Voor vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden worden er beurzen beschikbaar gesteld zodat ook zij een belangrijke plek in deze conferentie kunnen innemen.


Deze jaarlijks terugkerende conferentie, Wikimania genaamd, is voor alle organisaties met een internationaal karakter de ideale gelegenheid om aan de hele wereld te laten zien dat aan het samen werken aan vrije kennis grote waarde wordt gehecht. Niet alleen verbindt u uw naam met Wikimania, indirect ondersteunt u het werk dat de Foundation doet in derde wereld landen en help u mee aan het verwezenlijken van een wereld waarin informatie mondiaal beschikbaar is.

Wat is Wikimania

[edit]

Elk jaar wordt er door enthousiast team van vrijwilligers een driedaags wereldwijd evenement georganiseerd waarbij rond de 500 medewerkers aan en geïnteresseerden in de gratis encyclopedie Wikipedia samenkomen om te praten met elkaar, deel te nemen aan discussies en diverse sessies bij te wonen. Dit alles in het kader van samen werken aan vrije kennis in de breedste zin van het woord.

Wikimania

[edit]

De conferentie, Wikimania, is een driedaags evenement waarbij de schrijvers van alle internationale Wikipedia-projecten de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten en interessante seminars bij te wonen over dat ene onderwerp wat alle vijfhonderd bezoekers met elkaar verbindt: vrij beschikbare kennis en informatie. De meest uiteenlopende onderwerpen worden hierbij behandeld, van het ontwerpen en onderhouden van een eigen wiki-website tot de economische gevolgen van het one laptop per child project.

De afgelopen jaren werden de Wikimania conferenties gehouden in Frankfurt, Boston, Taipei en Alexandrië. Grote steden, waarin Amsterdam niet mag ontbreken. De Nederlandse vereniging van Wikipedianen wil dit evenement daarom graag naar Nederland halen. Niet alleen is het een unieke kans om relatief hoog opgeleide wereldburgers kennis te laten maken met Nederland maar vooral is dit de ideale gelegenheid om Nederland als kenniseconomie opnieuw onder de aandacht te brengen.

Doelstelling Wikimania

[edit]

Wikimania biedt ieder jaar weer een prachtig podium om de idealen van Wikipedia en Wikimedia, het beschikbaar maken en houden van informatie voor iedereen, uit te dragen aan de rest van de wereld en daarmee te helpen verwezenlijken. De betrokkenheid die hiermee gecreëerd wordt biedt mogelijkheden voor het inwinnen en delen van, tussen en met de gemeenschap die deze informatie bijeenbrengt.

Enerzijds kan dit helpen om de gemeenschap een verse instroom nieuwe gebruikers te bieden, anderzijds kan de bestaande gemeenschap zich verdiepen in spelende problemen en discussies, en onderling informatie, argumenten en ervaringen uitwisselen. Het sociale karakter speelt dan ook een onontbeerlijke rol in de organisatie van Wikimania.

Waarom Wikimania

[edit]

Wikimania heeft eigenlijk twee gezichten en doelen. Het ene is extern gericht, en heeft voornamelijk te maken met informatievoorziening naar het grote publiek. Hierbij spelen persconferenties, interviews, bijwonen van lezingen door nieuwe gebruikers en geïnteresseerden en een open houding naar de buitenwereld een belangrijke rol. Door de groeiende bewustwording van wat Wikipedia nu precies is, waarom en hoe het werkt en wie er nu precies achter zitten is het grote publiek beter in staat Wikipedia te bevatten en gebruiken.

Door een breder besef van de achterliggende structuur en een bredere participatie in de projecten door het grote publiek, kunnen inhoudelijk grote sprongen worden gemaakt, en zal men hiervan uiteindelijk weer profiteren. Door het betere besef hoe de Wikimediaprojecten werken, zal de Nederlandse en internationale internetgebruiker beter in staat zijn om gebruik ervan te maken én eraan bij te dragen. Hierdoor groeit de gemeenschap, en verbetert de kwaliteit van Wikipedia en haar zusterprojecten.

Daarnaast zullen ook bedrijven en organisaties meer de toegevoegde waarde van een vrije licentie inzien, waardoor deze hier ontvankelijker tegenover staan.

Het andere gezicht van Wikimania is het interne, gericht op de gemeenschap van auteurs van Wikipedia en de zusterprojecten. Door de verschillende meningen binnen de Wikipediagemeenschap bijeen te brengen, kunnen grote sprongen worden gemaakt in de discussies die spelen op het gebied van kwaliteitsverbetering en vandalismebestrijding. Een open discussie face-to-face kan tot vorderingen leiden, wat uiteindelijk de kwaliteit van de projecten alleen maar ten goede komt. Het is een unieke kans om eindelijk eens effectief argumenten en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden en andersdenkenden. Het gemeenschapsgevoel speelt dan ook een onontbeerlijke rol in de organisatie van dit event.

Karakter

[edit]

Wikimania is dan ook geen gewone conferentie. Omdat een aanzienlijk deel van de deelnemers bestaat uit actieve gebruikers van de Wikimediaprojecten, zal een groot deel van de interactie ook plaatsvinden buiten het formele programma om.

Maar verwacht hier geen publiek dat komt aanhoren en onderuitgezakt alles klakkeloos aanneemt. Wikimedianen zijn kritisch en assertief, en nemen graag deel aan discussies en stellen zeker vragen. Er zal dan ook een interactief samenspel zijn tussen spreker en publiek, in een veelzijdig programma met input en deelnemers van over de hele wereld.

Voordelen

[edit]
  • (waarom meedoen, waarden, doelstellingen enzovoorts)
  • (voordelen voor adverteerders / sponsoren enzovoorts)

Achtergrond

[edit]
  • (De achtergrond van Wikipedia, Wikimedia en vooral... Wikimania)
  • Geschiedenis van Wikimania, met succesverhalen
  • Kort iets over Wikipedia, Wikimedia en Wikimania