Wikimedia Blog/Drafts/The Cultural Heritage of the World Online

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Correct.svg This page is currently a draft. More information pertaining to this may be available on the talk page.

Translation admins: Normally, drafts should not be marked for translation.

Title ideas[edit]

 • The Cultural Heritage of the World Online
 • Bringing Cultural Heritage of the World Online
 • The Future of the World's Cultural Heritage Online

Summary[edit]

A brief, one-paragraph summary of the post's content, about 20-80 words. On the blog, this will be shown in the chronological list of posts or in the featured post carousel on top, next to a "Read more" link.

 • The project Connected Open Heritage aim to bring the cultural heritage of the world online and preserve it for future generations. It is a joint project with Wikimedia Sverige, UNESCO, Cultural Heritage Without Borders and Wikimedia Italia. The project will run from 2016 to the end of June 2017.

Body[edit]

Palmyra - Monumental Arch.jpg
Photo by Bernard Gagnon, freely licensed under CC BY-SA 3.0.

The greatest threat towards the cultural heritage is lack of knowledge and disinterest. … The best way to protect the cultural heritage is therefore knowledge and information that is easy to find and free”, Lars Amréus, the Director-General of the National Heritage Board of Sweden argued in a debate article in Aftonbladet in 2013.[1]

This idea of using information to prevent destruction of cultural heritage is shared, and have guided the work done, by the Wikimedia movement for a long time. In line with this project Wikimedia Sverige has designed a new project that have received a generous grant of 300,000 USD in external funding from the Culture Foundation of the Swedish Postcode Lottery. The project will run from January 2016 to the end of June 2017.

The project is international in scope and to be able to reach our goals we have partnered with some strong partners. We are working closely with UNESCO to identify what data to include, contact organizations about their material etc. Our point of contact is John Cummings, who is a Wikipedian in Residence (WiR) at UNESCO’s headquarter in Paris. Cultural Heritage without Borders (CHwB) has a similar role in the project as UNESCO, and we will utilize their network in a number of countries to get ahold of data and images and other types of media. Furthermore we are working with Wikimedia Italia to upload a large amount of images from Palmyra that a group of Italian archeologist have taken and organize a photo exhibition. These are very strong actors that will help us reach the ambitious goals we have set for ourselves. As part of the project we will:

 • Work with the Wikidata community to include the information around immovable heritage in more than 50 countries that has been gathered in the unique Wiki Loves Monuments’ database on Wikidata. This is official data about the immovable cultural heritage, such as monuments and archaeological sites. Reusing the information thus becomes easier than ever. Furthermore we will work on a solution that automatically updates the information on Wikidata when the official data is updated. This work will help to give anyone interested up-to-date and relevant data about the cultural heritage in the world, and compare and share it.
 • Contact authorities from around 10 countries where the cultural heritage is at risk. The goal is to convince them to open up and share their official data about their immovable cultural heritage. The aim is that they will use a CC0 license which enables inclusion on Wikidata. This work is done in close cooperation with UNESCO and Cultural Heritage without Borders (CHwB), which will help us reach decision-makers and convince them to release the data. These discussions will hopefully initiate a broader discussion on open data in the different countries, and around the need to communicate about the cultural heritage.
 • A series of collaborations with GLAM institutions that will lead to mass uploads of at least 100,000 media files depicting the cultural heritage in different countries. The media files could then be connected to the information on Wikidata and included in the articles on Wikipedia, and we are planning to organize events to engage the volunteer community and find good ways to do this. We are hoping to reach at least 10 million views of the material on Wikimedia services in 2016. Then 50 million impressions/year.
 • Events will be organized on open data and its re-use as well as to inform what the project is all about and how interested parties can contribute. We will be seen and heard in important conferences worldwide and hopefully give the Wikimedia movement a voice where we, for different reasons, haven’t had one before.
 • A photo exhibition will be organized in at least three countries together with Wikimedia Italia. The exhibition will include footage from Palmyra taken by a group of Italian archaeologists. This is material that hasn’t previously been shown to the public.

We are standing on the shoulders of giants and are building on the great work that has been done previously around collaboration with the GLAM sector (Galleries, Libraries, Archives and Museums), with the data gathering for Wiki Loves Monuments (which over the years became the world's largest photo competition) and the creation of a huge amount of Wikipedia articles about the world's cultural heritage. Hopefully the merging of these different efforts will create synergi effects and new possibilities. Please join us in this effort and share your ideas here.

Best,

John Andersson
Project Manager for Connected Open Heritage
Wikimedia Sverige
john.andersson at wikimedia.se

Notes[edit]

Världens kulturarv online[edit]

Detta är det första i en serie av blogginlägg om projektet Kopplat Öppet Kulturarv.

“Det största hotet mot kulturarvet är okunskap och ointresse. ... Bästa sättet att skydda kulturarvet är därför kunskap och information som är lätt att hitta och gratis”, detta hävdade Lars Amréus, Riksantikvarie, i en debattartikel i Aftonbladet i april 2013.[1]

Denna problembeskrivning är sann även idag och är ständigt aktuell. För även om ISIS utstuderade förstörelse av kulturarv i Mellanöstern är det som får mest utrymme i media är denna medvetna attack på kultur och historia bara en del av problemet. På mindre radikala sätt förloras kulturarv både i Sverige och i andra länder - ofta genom oaktsamhet, slarv, dåligt underhåll eller olyckor.

En sådan bred uppsättning av orsaker gör att det självklart inte finns en universallösning som kan förhindra all förstörelse, men det finns en del kloka åtgärder som kan göra en stor skillnad.

Modern teknik och nya metoder, såsom crowdsourcing, gör det möjligt att inte bara skapa medvetenhet genom kunskap och information. Det säkerställer även att utifall det fysiska och stadigvarande kulturarvet förstörts så finns det beskrivningar och material som möjliggör att man kan fortsätta lära sig om det och i vissa fall även återställa det. Att tillgängliggöra det online är framtiden och än så länge har vi bara börjat skrapa på ytan runt vad som är möjligt.

Medvetandegörande och det digitala bevarandet är det centrala i Wikimedia-rörelsens arbete. Omfattande samarbeten med GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives och Museums), ett årligt arrangerande av Wiki Loves Monuments (vilket med åren blivit världens största fototävling) samt en enorm mängd Wikipedia-artiklar om världens kulturarv är några viktiga exempel. Genom etableringen av projektet Wikidata där strukturerad data, som är lättförstådd för maskiner, sammanställs tar vi nu nästa steg.

Den framtid vi vill se när det handlar om världens kulturarv online är mycket ambitiös - men vi är övertygade om att Wikimedia-rörelserna har en unik position för att möjliggöra den. Vi vill se att kulturarvet är:

 1. Kopplat, med det menar vi att information om kulturarvet från mängder av olika källor förs samman på ett sätt som gör att både människor och datorer kan dra nytta av det. För detta är Wikidata troligtvis den mest lämpade plattformen som existerar (vilket bland annat bevisas av att Google och andra internetjättar har valt att ge upp sina egna konkurrerande projekt då Wikidata ändå är fritt att använda även för dem).
 2. Fritt, för att så många som möjligt ska få tillgång till materialet och kunna lära sig om kulturarvet är det viktigt att material om kulturarvet släpps under en fri licens. Det innebär att de myndigheter som äger data måste besluta att släppa materialet under en fri licens om de vill ha det inkluderat på Wikimedias plattformar. Detta då det av upphovsrättsliga och andra skäl inte kan inkluderas annars. Det innebär på samma sätt att museer och arkiv som har digitaliserat sina samlingar måste välja att släppa dem under en fri licens för det allmännas bästa. Utveckling går som tur är redan åt det hållet!
 3. Öppet, med det menar vi att informationen som myndigheter samlar in kan användas av medborgarna närhelst de behöver det. Det innebär att det ständigt finns tillgängligt för den som behöver det. Wikimedia-rörelsen arbetar hårt, och har gjort omfattande investeringar, för att plattformarna skall vara tillgängliga nästan 100% av tiden och skall gå att nå på flera sätt för den som vill återanvända informationen i sina produkter (med databasdumpar, användbara API:er m.m.).
 4. Kontextualiserat, d.v.s. satt i ett sammanhang för djupare förståelse av vad bilderna föreställer och vad all data faktiskt betyder. För detta anser vi att Wikipedia är en utmärkt plattform.
 5. Tillgängligt, vilket innebär att allt material skall vara möjligt att använda, oberoende av tekniska kunskaper, av språkkunskaper eller handikapp. Wikimedias projekt är inte perfekta ännu, men arbetet med att öka tillgängligheten pågår för fullt. Bl.a. kommer Wikimedia Sverige att under 2016–2017 leda utvecklingen av Wikispeech, ett text-till-tal-tillägg för Wikipedia som gör att alla artiklarna skall gå att få automatiskt upplästa (mer information om det kommer under året).

Denna vår dröm om hur hanteringen av information om kulturarvet kommer att se ut i framtiden har mynnat ut i en ambitiös och spännande satsning som vi kallar Kopplat Öppet Kulturarv (eller KÖK, kort och gott). Projektet finansieras av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och kommer att pågå januari 2016 till slutet på juni 2017. Projektet har en serie ambitiösa mål:

 • Myndigheter från ett tiotal länder där kulturarvet är utsatt kommer kontaktas för att övertyga dem om att öppna och dela deras officiella kulturarvsdata, under en CC0-licens som möjliggör inkludering på Wikidata. Detta sker i nära samarbete med UNESCO och Kulturarv utan Gränser (KuG) för att vi skall nå beslutsfattarna. Dessa diskussioner kan förhoppningsvis sparka igång en bredare diskussion om öppna data i de olika länderna samt om att informera om kulturarvet. Vi kommer även att försöka hitta en lösning som möjliggör automatisk uppdatering av materialet på Wikidata när officiell data uppdateras.
 • En serie samarbeten med GLAM-institutioner vilka leder till massuppladdning av 100 000 mediafiler som avbildar kulturarvet i olika länder. Mediafilerna kopplas sedan till informationen på Wikidata och inkluderas i artiklar på Wikipedia. Vi räknar med minst 10 000 000 visningar av materialet på Wikimedias plattformar under 2016. Därefter 50 000 000 visningar/år.
 • Evenemang ordnas om öppna data och dess återanvändning samt vad projektet handlar om och hur olika intressenter kan delta. Vi kommer att synas och höras på centrala konferenser över hela världen.
 • En fotoutställning anordnas i tre länder, vilken inkluderar bildmaterial från Palmyra som en grupp italienska arkeologer tagit, och som tidigare inte spridits.

Arbetet har just dragit igång och vi har en hel del planerande och konceptualiserande kvar att göra. Vill du engagera dig i projektet i någon roll så hör av dig och skriv upp dig här! Vi hoppas att du vill vara med oss på den här resan och tar en aktiv roll i att förverkliga projektets ambitiösa mål. Ju fler vi är desto bättre blir resultatet!

Med vänliga hälsningar,

John Andersson
Projektledare för Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK)
Wikimedia Sverige
john.andersson at wikimedia.se

Noter[edit]