Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2016/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Slovakia[edit]

a. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 fujara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q11787 6 +
2 Slovak National Theatre View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q281805 8 +
3 Spiš Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q205558 19 +
4 Bratislava Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q593311 19 +
5 Bojnice Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q1520849 11 +
6 Čachtice Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q612364 18 +
7 Devín Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q830976 12 +
8 Vlkolínec View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q392365 9 +
9 wooden churches of the Slovak Carpathians View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q471717 10 +
10 Pavol Országh Hviezdoslav (1849–1921) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q508663 15 +
11 Ján Kollár (1793–1852) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q220550 24 +
12 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q158354 24 +
13 Ján Kadár (1918–1979) + + + + + + + + + + + + 12 Q715455 14 +
14 The Shop on Main Street + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q595196 25 +
15 Juraj Jakubisko (1938–2023) + + + + + + + + + + + + + 13 Q981530 24 +
16 Štefan Uher (1930–1993) + + + + + + + + + + 10 Q2075815 15
17 Eugen Suchoň (1908–1993) + + + + + + + + + + + + 12 Q46100 18 +
18 Ján Cikker (1911–1989) + + + + + + + + + + + + + 13 Q692171 22 +
19 Andrej Sládkovič (1820–1872) + + + + + + + + + + + + 12 Q503068 16 +
20 Samo Chalupka (1812–1883) + + + + + + + + + + 10 Q262637 16 +
21 Peter Pišťanek (1960–2015) + + + + + + + + + + + + 12 Q3029897 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 21 4 3 17 17 2 7 0 21 2 21 11 12 8 12 19 18 0 9 2 5 8 6 3 2 21 9 0 21 7 21 11 3 11 11 1 21 0 367 avg: 17\10\46% 336 Wikimedia Commons


b. Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 geography of Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q682227 5 +
2 Baradla cave View on maps + + + + + + + + + 9 Q631356 7 +
3 Slovak Karst View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q576413 10 +
4 Banská Štiavnica View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q208110 33 +
5 Bardejov View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q27007 30 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 4 2 4 4 1 4 0 5 0 5 5 3 3 4 3 4 0 4 0 3 2 2 2 1 4 3 0 5 2 5 3 1 3 2 1 5 0 104 avg: 21\3\55% 85 Wikimedia Commons


c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 National Bank of Slovakia View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1481791 11 +
2 Kia Motors Slovakia + + + + + + + + + 9 Q1333043 13 +
3 Volkswagen Bratislava Plant View on maps + + 2 Q2532295 7 +
4 Stellantis Slovakia + + + + + 5 Q3552624 17 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 2 0 2 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 3 0 32 avg: 8\1\21% 48 Wikimedia Commons


d. Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 demographics of Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q340068 6 +
2 Hungarians in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q602700 3 +
3 religion in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2068463 6 +
Σ → Autolist→ gallery 3 2 1 3 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 3 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0 3 0 2 0 2 2 2 0 3 0 48 avg: 16\1\42% 15 Wikimedia Commons


e. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Michal Martikán (b. 1979) + + + + + + + + + + 10 Q287399 12 +
2 Pavol Hochschorner (b. 1979) + + + + + + + + + + + 11 Q370758 14 +
3 Július Torma (1922–1991) + + + + + + + + + + + 11 Q1094003 13 +
4 Ján Zachara (b. 1928) + + + + + + + + + 9 Q280121 15 +
5 Anton Tkáč (1951–2022) + + + + + + + + 8 Q594863 18 +
6 Jozef Pribilinec (b. 1960) + + + + + + + + 8 Q463829 13
7 Miloslav Mečíř (b. 1964) + + + + + + + + + + + 11 Q369243 25 +
8 Imrich Bugár (b. 1955) + + + + + + + + + 9 Q284951 16 +
9 Ondrej Nepela (1951–1989) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q452152 23 +
10 Anton Ondruš (b. 1950) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q592314 14
11 Karol Dobiaš (b. 1947) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q725810 17 +
12 Ján Popluhár (1935–2011) + + + + + + + + + + + + + 13 Q360747 18 +
13 Peter Šťastný (b. 1956) + + + + + + + + + + + 11 Q539372 31 +
14 Marián Hossa (b. 1979) + + + + + + + + + + + + + 13 Q312642 30 +
15 Zdeno Chára (b. 1977) + + + + + + + + + + + 11 Q168957 28 +
16 Stan Mikita (1940–2018) + + + + + + + + + + + + + 13 Q440237 30 +
17 Peter Bondra (b. 1968) + + + + + + + + + + + 11 Q505524 27 +
18 Žigmund Pálffy (b. 1972) + + + + + + + + + 9 Q394023 25 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 18 0 0 2 1 0 1 0 18 0 18 1 3 5 3 10 10 0 6 3 2 6 0 0 0 18 5 0 18 0 18 4 0 5 7 0 18 0 200 avg: 11\5\29% 369 Wikimedia Commons


f. Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Michal Kováč (1930–2016) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q356990 21 +
2 Rudolf Schuster (b. 1934) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q163813 17 +
3 Ivan Gašparovič (b. 1941) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q57295 20 +
4 Andrej Kiska (b. 1963) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q12762303 22 +
5 Vladimír Mečiar (b. 1942) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q316526 13 +
6 Mikuláš Dzurinda (b. 1955) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q212765 15 +
7 Iveta Radičová ♀ (b. 1956) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q211771 20 +
8 Robert Fico (b. 1964) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q57606 28 +
9 Richard Sulík (b. 1968) + + + + + + + + + 9 Q586798 14 +
10 Ján Figeľ (b. 1960) + + + + + + + + + + 10 Q356253 15 +
11 Miroslav Lajčák (b. 1963) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q467905 21 +
12 Ľudovít Štúr (1815–1856) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q315222 24 +
13 Ján Palárik (1822–1870) + + + + + + + + 8 Q1102385 13 +
14 Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q933685 21 +
15 Adam František Kollár (1718–1783) + + + + + + + + 8 Q349372 16 +
16 Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q319962 23 +
17 Vavro Šrobár (1867–1950) + + + + + + + + + 9 Q329265 19 +
18 Milan Hodža (1878–1944) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q349893 23 +
19 Štefan Osuský (1899–1973) + + + + + + + 7 Q3508058 18 +
20 Andrej Hlinka (1864–1938) + + + + + + + + + + + + + 13 Q467797 16 +
21 Jozef Tiso (1887–1947) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q154346 26 +
22 Ján Ursíny (1896–1972) + + + + + + 6 Q3380690 13 +
23 Jozef Lettrich (1905–1969) + + + + + 5 Q12027031 16 +
24 Alexander Dubček (1921–1992) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q150543 26 +
25 Gustáv Husák (1913–1991) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q157651 27 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 23 3 2 16 15 2 9 0 25 1 24 9 16 13 10 21 13 0 11 0 7 12 7 1 0 22 10 0 25 7 25 6 4 16 14 4 25 0 398 avg: 16\10\42% 487 Wikimedia Commons


g. Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Railways of the Slovak Republic View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q393524 20 +
2 Železničná spoločnosť Slovensko View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q393557 18 +
3 M. R. Štefánik Airport View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q828379 18 +
4 Košice International Airport View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q777774 18 +
5 list of highways in Slovakia + + + 3 Q748952 4 +
6 D1 motorway + + + + + + + + + + 10 Q763202 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 5 0 2 2 0 0 0 5 0 6 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 4 0 5 1 6 1 0 1 2 0 5 0 68 avg: 11\2\30% 92 Wikimedia Commons


h. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Principality of Nitra + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q837326 7 +
2 Pribina (800–860) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q355900 10 +
3 Koceľ (820s–876) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q709663 8 +
4 Máté Csák III (1260–1321) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q222534 14 +
5 Juraj Jánošík (1688–1713) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q706268 12 +
6 Anton Bernolák (1762–1813) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q588302 16 +
7 Славацкае нацыянальнае адраджэньне + + + + + + + + + + 10 Q358106 1
8 Slovak Uprising 1848-1849 + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q751143 6 +
9 Slovak Soviet Republic + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q200896 19 +
10 Slovak Republic View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q154401 30 +
11 Jozef Gabčík (1912–1942) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q432927 23 +
12 Slovak National Uprising + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q163780 8 +
13 Proces s buržoazními nacionalisty + + + + + + 6 Q12047062 3
14 Slovak Socialist Republic View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1751495 22 +
15 Public Against Violence + + + + + + + + 8 Q294592 9
16 dissolution of Czechoslovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q1059215 2
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 6 3 12 13 0 10 0 16 0 15 6 11 3 10 12 4 0 13 0 6 2 4 0 1 15 10 0 16 7 16 5 3 14 7 0 16 0 270 avg: 17\7\44% 190 Wikimedia Commons


i. Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovak Academy of Sciences View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1050317 16 +
2 Dimitrij Andrusov (1897–1976) + + + + + + + + + + + + + 13 Q369844 19 +
3 Ivan Bella (b. 1964) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q448167 15 +
4 Joseph Petzval (1807–1891) + + + + + + + + + + + + 12 Q520053 26 +
5 Štefan Banič (1870–1941) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q939192 10 +
6 Aurel Stodola (1859–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q666875 24 +
7 Matthias Bel (1684–1749) + + + + + + + + + + + 11 Q697179 20 +
8 Maurice Benyovszky (1746–1786) + + + + + + + + + + + + 12 Q93419 15 +
9 Jan Jesenius (1566–1621) + + + + + + + + + + + + + 13 Q699651 19 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 2 0 4 3 0 5 0 9 0 9 0 5 3 3 8 8 0 3 1 2 1 0 0 1 8 5 0 9 1 9 1 0 2 2 0 9 0 122 avg: 14\3\36% 164 Wikimedia Commons


j. Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 education in Slovakia + + + + + + + 7 Q4329756 4 +
2 list of universities and colleges in Slovakia + + + + + + + + 8 Q1853401 3 +
3 Comenius University View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q31392 18 +
4 Selye János University + + + + + + + + + + + 11 Q1093568 8 +
5 Universitas Istropolitana View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q481659 10 +
6 University of Prešov View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q963904 16 +
7 University of Trnava View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q2585282 14 +
8 Pavol Jozef Šafárik University in Košice View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q178333 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 1 3 6 6 0 2 0 8 0 8 0 4 0 2 7 4 0 3 2 0 2 0 0 0 7 2 0 7 5 7 1 1 1 1 0 8 0 106 avg: 13\3\35% 87 Wikimedia Commons


k. Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Danka Barteková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 18 +
2 Daniela Hantuchová ♀ (b. 1983) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q52430 31 +
3 Elena Kaliská ♀ (b. 1972) + + + + + + + + + 9 Q83856 14 +
4 Anastasiya Kuzmina ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q229640 20 +
5 Martina Moravcová ♀ (b. 1976) + + + + + + + + + + 10 Q254535 15 +
6 Ľudmila Podjavorinská ♀ (1872–1951) + + + + + + + + + + + 11 Q10545696 16 +
7 Iveta Radičová ♀ (b. 1956) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q211771 20 +
8 Zuzana Rehák-Štefečeková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + 13 Q960075 14 +
9 Adriana Sklenaříková ♀ (b. 1971) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q230846 18 +
10 Kristína Peláková ♀ (b. 1987) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q430744 15 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 3 1 4 4 0 9 0 10 0 10 5 3 3 8 3 8 0 4 2 3 6 1 0 3 10 4 0 10 2 10 1 3 5 4 0 10 0 159 avg: 16\4\42% 181 Wikimedia Commons


Article lists by country, region or language[edit]