Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Armenia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Armenia[edit]

Novelists[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Gurgen Mahari (1903–1969) + + + + + + + + 8 Q1980285 21 +
2 Sero Khanzadyan (1915–1998) + + + + + + + + + + 10 Q1980303 19 +
3 Vahan Totovents (1894–1938) + + + + + + + 7 Q1990440 17 +
4 Vakhtang Ananyan (1905–1980) + + + + + + + + 8 Q8099813 20 +
5 Vahram Sahakian (b. 1964) + + + + 4 Q7908666 15 +
6 Levon Khechoyan (1955–2014) + + + + 4 Q4497425 14 +
7 Vardges Petrosyan (1932–1994) + + + + + 5 Q4361635 21 +
8 Raphael Patkanian (1830–1892) + + + + + + + + + 9 Q4346900 16 +
9 Muratsan (1854–1908) + + + + + + 6 Q4307894 18 +
10 Vardan Aigektsi (?) + + + + 4 Q4103693 13 +
11 Nar-Dos (1867–1933) + + + + + + + + 8 Q2074353 16 +
12 Stepan Malkhasyants (1857–1947) + + + + + + + 7 Q2503371 21 +
13 Raffi (1835–1888) + + + + + + + + + + + + 12 Q2610362 20 +
14 Gabriel Sundukian (1825–1912) + + + + + + + + 8 Q2379482 18 +
15 Krikor Zohrab (1861–1915) + + + + + + + + + + + 11 Q3113776 33 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 15 2 1 3 0 0 2 0 2 0 3 8 1 1 0 0 15 14 6 2 1 0 1 0 0 3 1 0 15 0 0 0 1 1 3 1 9 0 111 avg: 7\3\19% 282 Wikimedia Commons


Poets[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Smbat Shahaziz (1840–1908) + + + + + + + + + + 10 Q7544305 15 +
2 Levon Shant (1869–1951) + + + + + + + + + + + + 12 Q721709 19 +
3 Hamo Sahyan (1914–1993) + + + + + + + + + + + + 12 Q5645924 21 +
4 Gevorg Emin (1919–1998) + + + + + + + + + + 10 Q4531651 28 +
5 Ghazaros Aghayan (1840–1911) + + + + + + + + + + + 11 Q426811 16 +
6 Misak Metsarents (1886–1908) + + + + + + + + + + 10 Q2503385 19 +
7 Petros Duryan (1851–1872) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2620193 22 +
8 Frik (1234–1315) + + + + + + + + + + 10 Q2621305 12 +
9 Nairi Zaryan (1900–1969) + + + + + + + + 8 Q1968327 21 +
10 Khnko Aper (1870–1935) + + + + + + + 7 Q16383621 15 +
11 Ruben Sevak (1885–1915) + + + + + + + + + + + 11 Q2392015 20 +
12 Gregory of Tatev (1346–1409) + + + + + + + + + + 10 Q2996527 19 +
13 Vahagn Davtyan (1922–1996) + + + + + + + + 8 Q3064189 25 +
14 Varujan Vosganian (b. 1958) + + + + + + + + 8 Q532674 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 14 4 1 0 0 0 3 0 0 0 6 12 4 0 0 1 14 13 6 1 0 1 1 0 6 3 4 0 14 0 0 0 1 1 14 3 14 0 141 avg: 10\4\27% 266 Wikimedia Commons


Visual artists[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Paul Guiragossian (1926–1993) + + + + + + + + + 9 Q18551950 14
2 Vardges Sureniants (1860–1921) + + + + + + + + 8 Q4446492 15 +
3 Yeghishe Tadevosyan (1870–1936) + + + + + + + + + + + 11 Q2598681 24 +
4 Panos Terlemezyan (1865–1941) + + + + + + + + + 9 Q4455843 20 +
5 Hovhannes Zardaryan (1918–1992) + + + + + + + + + 9 Q1530601 18 +
6 Hagop Ishkanian (b. 1938) + + + + + + + + 8 Q16387595 12 +
7 Paghtasar Dpir (1683–1768) + + + + + + + + + 9 Q4074746 11 +
8 Panos Terlemezyan (1865–1941) + + + + + + + + + 9 Q4455843 20 +
9 Hovhannes Zardaryan (1918–1992) + + + + + + + + + 9 Q1530601 18 +
10 Hagop Ishkanian (b. 1938) + + + + + + + + 8 Q16387595 12 +
11 Yervand Kochar (1899–1979) + + + + + + + + + + 10 Q782127 25 +
12 Ara Shiraz (1941–2014) + + + + + + + + + + + + + 13 Q4783113 22 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 1 2 12 5 0 0 0 0 0 4 10 3 1 0 1 12 12 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 12 0 0 0 0 0 3 3 12 0 112 avg: 9\3\25% 211 Wikimedia Commons


Musicians[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Tigran Mansurian (b. 1939) + + + + + + + + + + + 11 Q1970982 15 +
2 Jivani (1846–1909) + + + + + + + 7 Q1979936 15 +
3 Tigran Hamasyan (b. 1987) + + + + + + + + + + + + + 13 Q542126 18 +
4 Hovhannes Chekijyan (b. 1928) + + + + + + 6 Q4508275 11 +
5 Ruben Hakhverdyan (b. 1950) + + + + + + + + 8 Q4072940 16 +
6 Konstantin Orbelyan (1928–2014) + + + + + + + 7 Q2074401 21 +
7 Aram Khachaturian (1903–1978) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q152293 38 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 1 1 2 0 1 2 0 3 0 4 6 1 1 1 1 7 7 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 7 1 1 1 0 1 2 5 7 0 82 avg: 12\2\31% 134 Wikimedia Commons


Architects[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Artak Ghulyan (b. 1958) + + + + + 5 Q16371606 11 +
2 Momik (?) + + + + + + + + + + + + 12 Q1964407 13 +
3 Stepan Aghajanian (1863–1940) + + + + + + + + 8 Q2567651 22 +
4 Rafael Israelyan (1908–1973) + + + + + + + + + 9 Q4204247 19 +
5 Martiros Kavoukjian (1908–1988) + + + + 4 Q4131351 14 +
6 Arthur Meschian (b. 1949) + + + + + + + 7 Q4291456 13 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 2 0 4 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 2 0 45 avg: 8\1\20% 92 Wikimedia Commons


Cinema/Тheater[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Edmond Keosayan (1936–1994) + + + + + + + + 8 Q1971498 25 +
2 Edgar Elbakyan (1928–1988) + + + + + 5 Q4530744 18 +
3 David Malyan (1904–1976) + + + + + + + 7 Q4279685 15 +
4 Frunze Dovlatyan (1927–1997) + + + + + + + 7 Q4164023 22 +
5 Hrant Tokhatyan (b. 1958) + + + + 4 Q4147975 11 +
6 Vardan Ajemian (1905–1977) + + + + + + + 7 Q2471336 22 +
7 Sos Sargsyan (1929–2013) + + + + + + + 7 Q2591268 18 +
8 Levon Mkrtchyan (b. 1953) + + + + + 5 Q2635362 9 +
9 Henrik Malyan (1925–1988) + + + + 4 Q3249836 20 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 9 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 7 0 54 avg: 6\1\16% 160 Wikimedia Commons


Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Maria Kursova ♀ (b. 1986) + + + + + + + + 8 Q11769931 13 +
2 Araxie Saryan ♀ (1937–2013) + + + + + + + + 8 Q13052167 14 +
3 Narine Dovlatyan ♀ (b. 1991) + + + + 4 Q13365717 10
4 Haykanoush Danielyan ♀ (1893–1958) + + + + + + + + + + + + 12 Q4154838 25 +
5 Arev Baghdasaryan ♀ (1918–1994) + + + + + + + + + 9 Q4074748 23 +
6 Ofelya Hambardzumyan ♀ (1925–2016) + + + + + + + + + + + 11 Q2112831 21 +
7 Lavinia Bazhbeuk-Melikyan ♀ (1922–2005) + + + + + + + 7 Q4075096 18 +
8 Lili Chookasian ♀ (1921–2012) + + + + + + + 7 Q466023 14 +
9 Medea Abrahamyan ♀ (1932–2021) + + + + + + + 7 Q16392996 20 +
10 Hripsime Khurshudyan ♀ (b. 1987) + + + + + + + + + + 10 Q44684 15 +
11 women in Armenia + + + + + + + + 8 Q8031411 4 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 3 2 5 1 0 2 0 1 0 4 1 1 2 1 0 11 3 5 0 0 2 1 0 0 3 0 0 11 0 0 1 0 0 6 3 11 0 91 avg: 8\2\22% 177 Wikimedia Commons


Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Mkhitar Heratsi (1120–1200) + + + + + + + + + 9 Q2064143 14 +
2 Raymond Vahan Damadian (1936–2022) + + + + + + + + + + + + 12 Q983493 16
3 Karen Ter-Martirosian (1922–2005) + + + + + + + + 8 Q984532 23 +
4 Sen Arevshatyan (1928–2014) + + + + + + + 7 Q4068976 22 +
5 Varazdat Harutyunyan (1909–2008) + + + + + + 6 Q4070512 25 +
6 Paris Herouni (1933–2008) + + + + + + + 7 Q4137549 12 +
7 Grigor Gurzadyan (1922–2014) + + + + + + + + + + 10 Q4152350 22 +
8 Yerevan Physics Institute View on maps + + + + + + + 7 Q4176238 6 +
9 Hampartsoum Limondjian (1768–1839) + + + + + + + 7 Q3056892 14 +
10 Sergey Mergelyan (1928–2008) + + + + + + + + + + + + 12 Q2471305 26 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 1 10 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 10 8 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10 0 1 2 0 1 6 0 10 0 85 avg: 9\2\22% 180 Wikimedia Commons


History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 United Armenia + + + + + + + + + + + 11 Q1423867 6 +
2 history of Nagorno-Karabakh + + + + + + + + 8 Q1570991 3 +
3 name of Armenia + + + + + + 6 Q2862226 3
4 2008 Armenian presidential election protests + + + + + + + 7 Q264410 5 +
5 David Bek (1669–1728) + + + + + + + + + + + + 12 Q3844509 12 +
6 History of Armenia + + + + + + + 7 Q3851615 9 +
7 Independence Day + + + + + + + 7 Q39069657 5 +
8 Armenians in Azerbaijan View on maps + + + + + + + + + 9 Q2027813 5 +
9 Armenian carpet + + + + + + + + 8 Q2067009 7 +
10 David of Sasun + + + + + + + + + + 10 Q2389038 7 +
11 2018 Armenian revolution + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q51846024 12 +
12 Anak the Parthian (3. century–287) + + + + 4 Q484352 9 +
13 Armenian National Council + + + + + + + + + 9 Q4712814 9
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 8 3 4 1 0 2 0 1 0 7 2 5 1 1 1 13 6 8 0 2 1 2 0 0 3 2 0 10 0 0 1 1 0 7 0 8 0 113 avg: 9\3\23% 92 Wikimedia Commons


Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Simon Vratsian (1882–1969) + + + + + + + + 8 Q2038853 18 +
2 Movses Gorgisyan (1961–1990) + + + + + + + 7 Q10969714 17 +
3 Artsrun Hovhannisyan (b. 1980) + + + + 4 Q16371031 15 +
4 Vigen Sargsyan (b. 1975) + + + 3 Q16400688 15 +
5 Taron Margaryan (b. 1978) + + + + + + + 7 Q3515771 16 +
6 Vano Siradeghyan (1946–2021) + + + + 4 Q3554632 15 +
7 Hayk Kotanjian (b. 1945) + + + + 4 Q5686760 14 +
8 Hayk Marutyan (b. 1976) + + + + + + 6 Q5686767 14 +
9 Artur Baghdasaryan (b. 1968) + + + + + + 6 Q708540 15 +
10 Gagik Tsarukyan (b. 1956) + + + + + + + + 8 Q718634 16 +
11 Hovhannes Katchaznouni (1868–1938) + + + + + + + + + + 10 Q738598 17 +
12 First Secretary of the Nagorno–Karabakh Communist Party + + + + 4 Q16980886 3
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 3 1 3 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 11 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 6 0 71 avg: 6\2\16% 175 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Montenegro North Macedonia Poland Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine