Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Czechia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Women

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Marta Kubišová Female Icon.svg (b. 1942) - - - - - + - + + - - - - + - + - + - - - + - + - + - - + - + 11 Q272424 17 +
2 Ilona Csáková Female Icon.svg (b. 1970) + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + + - + - - - - + 6 Q4181301 10 +
3 Kateřina Jacques Female Icon.svg (b. 1971) - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - + 3 Q6376025 20 +
4 Gertruda Sekaninová-Čakrtová Female Icon.svg (1908-1986) - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 2 Q12018218 16 +
5 Jiřina Jirásková Female Icon.svg (1931-2013) - - - - - - - + + - - + - - - - - - - - - + - + - + - - + - + 8 Q544058 18 +
6 Sylvie Bodorová Female Icon.svg (b. 1954) - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q440505 9 +
7 Táňa Fischerová Female Icon.svg (1947-2019) - - - - - - - + - - + - - + - - - - - - - + - + - - - - + - + 7 Q2382175 26 +
8 Hana Hegerová Female Icon.svg (b. 1931) - - - - - - - + + - + - - - + - - - - - - + - - - + - + - - - 7 Q82688 14 +
9 Zuzana Roithová Female Icon.svg (b. 1953) - - - - - - - + + - + - - - - - - - - - - + + + - + - - - - + 8 Q231231 14 +
10 Zdislava Berka Female Icon.svg (1215-1252) - - - - - - - + + - + - + - - - - - - - - + - + - - + - - - + 8 Q158971 19 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 0 0 0 0 1 0 10 6 0 4 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6 3 7 0 6 1 1 3 0 7 63 avg: 6\2\20% 163 Wikimedia Commons


P literature-green.png Culture

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Brundibár - - - - - - - + + - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - + 5 Q565663 12 +
2 Czech literature - - - - - + - + + - + + + + + + - - - - - + - + - + - + + - + 15 Q282445 5 +
3 Vinohrady Theatre view on maps - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - + - + - - - - - - + 6 Q478043 13 +
4 Czech Radio view on maps - - - - - - - + + + + - - - - - - - - - - + - + - + - - - - - 7 Q341323 14 +
5 Miloš Forman (1932-2018) + + + + + + - + + + + + + + + + - + + - - + + + + + + + + - + 26 Q51525 33 +
6 Věra Chytilová Female Icon.svg (1929-2014) - - - - - + - + + + + - - + - - - - + - - + - + + + - - + - + 13 Q235032 18 +
7 Jiří Menzel (b. 1938) - + - - - + - + + + + + + + - - - - + + - + + + + + - - - - + 17 Q352030 17 +
8 Elmar Klos (1910-1993) - - - - - - - + + + - - - - + - - - - - - + + + - + - - - - + 9 Q2980777 15 +
9 Heinrich Biber (1644-1704) + - + + - - - + + + + + - + - - - - + - - + - + - + - - - - + 14 Q153455 18 +
10 Anton Reicha (1770-1836) - - - - - - - + + - + - - + - - - - - - - - - + - + - - - - + 7 Q311387 24 +
11 Johann Stamitz (1717-1757) - - + - + - - + + - - - + + + - - - + - - + - + + + - - - - + 13 Q156033 18 +
12 Venus of Dolní Věstonice view on maps - - - - - + - + + + + + - + - - - - - + - + + + - + - - - - + 13 Q552113 20 +
13 Theodoric of Prague (unknown value-unknown value) - - + + - - - + + + + - - - - - - - - - - + + + - + - - - - + 11 Q446631 11 +
14 Karel Škréta (1610-1674) - + - - - - - + + + + - - + + - - - - - - + + + - + - - - - + 12 Q728117 16 +
15 Martha a Tena - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 2 Q43211009 3 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 2 3 4 3 2 5 0 15 14 10 10 5 4 10 5 2 0 1 5 2 0 12 6 15 4 12 1 2 3 0 13 170 avg: 11\5\37% 237 Wikimedia Commons


Science

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Institute of International Relations Prague - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q15476020 10 +
2 Konstantin Josef Jireček (1854-1918) - - - + + + - + + - - - - - - - - - - + - + + + - - + + + - + 13 Q700589 17 +
3 Bedřich Hrozný (1879-1952) - - - - - + - + + - + + + + + + + + - - - + + + - + - + + - + 18 Q311931 27 +
4 Vilém Mathesius (1882-1945) - - + - - - - + + - + + - - - - + - - - - + - + - - - - - - + 9 Q550722 13 +
5 Jan Mukařovský (1891-1975) - - + - - + - + + - + + - - - - - - - - - + - + - + - - - - + 10 Q1337801 19 +
6 Faculty of Arts, Charles University in Prague view on maps - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - + 5 Q3563550 12 +
7 Břetislav Staš (b. 1928) - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q47452368 12 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 0 0 2 1 1 3 0 7 5 0 3 3 1 1 1 1 2 1 0 1 0 4 2 5 0 3 1 2 2 0 5 57 avg: 8\2\26% 110 Wikimedia Commons


P ps-green.png Politics

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Czech municipal elections, 2018 - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + 3 Q48863019 5 +
2 Miloslav Rozner (b. 1977) - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 2 Q42374816 11 +
3 politics of the Czech Republic - - - - - + - + + - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - + 6 Q1155216 3 +
4 Výkonná moc v Česku - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q11995745 2
5 President of the Czech Republic - - + - - + - + + + - - - - + - - - - - - + + + + - - - + - + 12 Q1819381 15 +
6 Prime Minister of the Czech Republic - - + - - - - + - + - - + + - - - - - + - - - + + - - - - - + 9 Q3409229 13 +
7 Government of the Czech Republic - + + - - - - + - + - - - - - - - - - - - + - + - + - - - - + 8 Q5015587 6 +
8 President of the Senate of the Czech Republic - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q3210181 5 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 0 1 3 0 0 2 0 8 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3 3 2 2 0 0 1 0 6 43 avg: 5\1\17% 60 Wikimedia Commons


History

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Siege of Prague view on maps - - - - - + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Q7510328 7 +
2 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) + - + + + + - + + + + + + + + + - + + - - + + + + + - + + + + 25 Q78492 37 +
3 Edvard Beneš (1884-1948) - - + - - + - + + + + + + + - + - - + + - + + + + + + + + + + 22 Q152274 32 +
4 Klement Gottwald (1896-1953) - - + - - - - + + - + + + + + + - + + - - + + + + + + + - + + 20 Q296054 23 +
5 The Excursions of Mr. Brouček to the Moon and to the 15th Century - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q3068704 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 1 0 3 1 1 3 0 5 4 3 3 3 3 3 2 3 0 2 3 1 0 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 72 avg: 14\2\46% 107 Wikimedia Commons


Nature / Geography

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Zbraslav Monastery view on maps - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + 5 Q2244325 14 +
2 Tolštejn Castle view on maps - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 3 Q376781 13 +
3 Jiřetín pod Jedlovou view on maps - - - - - - - + + - + - - + - - - - - - - + - - - + - + - - - 7 Q164471 22 +
4 Zawory Mountains - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 2 Q9387594 3 +
5 České Středohoří view on maps - - - - - - - + + - + - - - - - - - - - - + - - + + - - - - - 6 Q264667 11 +
6 Prague Castle view on maps + - + + - + - + + + + - + + + + + + + + - + + + + + - + + - + 24 Q193369 20 +
7 Charles Bridge view on maps + + + + - + - + + + + - + + + + + + + + - + + + - + - + + - + 24 Q204871 26 +
8 Golden Lane view on maps + - + + - + - + + - - - + + + - - - - + - + + + - + + + + - + 18 Q1535529 13 +
9 St. Vitus Cathedral view on maps + - + + - + - + + + + - + + + + - - + + - + + + + + - + + - + 22 Q5949 20 +
10 Jejkov view on maps - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q4924986 13 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 1 4 4 0 4 0 10 8 4 5 0 4 5 4 3 2 2 3 4 0 9 4 4 3 7 2 5 4 0 5 114 avg: 11\4\37% 155 Wikimedia Commons


P social sciences-green.png Society

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Ride of the Kings - - - - - - - + + - - - + - - - - - - - - + - + + - - - - - + 7 Q40270 2 +
2 Mole - - + + - - - + + + - - + + - + - - - - - + + + + - - - - - + 13 Q724491 17 +
3 Jára Cimrman - - - - - - - + + - + - - - - - - + - - - + - + - + - - - - - 7 Q1573258 6 +
4 Pan Tau - - - + - - - + + - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - 5 Q1646557 15
5 Rychlé šípy - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 2 Q7384808 5 +
6 Návštěvníci - - - - - - - + + - + - - + - - - - - - - + + + + + - - - - - 9 Q564877 17
7 Jakub Kornfeil (b. 1993) - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - - 3 Q543464 9 +
8 beef tenderloin - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - - + - + - - - - - - - 4 Q1639520 3 +
9 knödel + + - + - - - + + - + - + - + - - - - + - + - + - + - + - - + 14 Q158382 4 +
10 Kolach - + - - - - - + + - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - + 6 Q1211684 2 +
11 Buchteln - - - - - - - + + - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + 5 Q181418 3 +
12 Olomouc curd cheese - - - - - - - + + - - - - + - - - + - - - + - + - + - - - - + 8 Q952979 8 +
13 Smažený sýr - - - + - - - + - + + - - - - - - - - - - + - - - + - - - - + 7 Q590739 4 +
14 Spejbl and Hurvínek - - - - - - - + + - + - - - + - - - - - - + - + - + - - - - + 8 Q2143599 7 +
15 Ferda Mravenec - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q1932108 5 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 1 4 0 0 0 14 11 2 8 0 4 5 2 1 0 2 0 1 0 12 2 9 3 7 0 1 0 0 8 100 avg: 7\3\22% 107 Wikimedia Commons


Transport

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Frýdlant–Heřmanice Railway view on maps - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q2245743 9 +
2 České aerolinie + - - - + + - + + - + + + + + - - + - + - + + + + + - + + - + 20 Q192653 28 +
3 Prague Metro - - + + - + - + + + + - + + + + - - + + - + + + - + - + + - + 20 Q190271 19 +
4 Prague Václav Havel Airport view on maps + - - - - + - + + + + + + + - + - - - + - + - + - + - + + - + 17 Q99172 18 +
5 Praha hlavní nádraží view on maps - - + - - - - + + - - - - + - - - - - - - + - + - + - - + - + 9 Q751174 21 +
6 České dráhy + - - - + - - + + - + - - + - - - + - - - + + + - + - - + - + 13 Q304944 26 +
7 Brno-Tuřany Airport view on maps + - + - - + - + + - + - + + - - - - - - - + - + - + - - - - + 12 Q748848 12 +
8 D1 motorway - - - - - + - + + - - - - + - + - - - - - + - + - + - - - - + 9 Q530229 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 0 3 1 2 5 0 8 8 2 5 2 4 7 2 3 0 2 1 3 0 7 3 7 1 7 0 3 5 0 7 102 avg: 13\3\41% 149 Wikimedia Commons


Education

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Charles University - + + + + + - + + + + + + + + + + + - - - + + + + + - + + - + 24 Q31519 26 +
2 Masaryk University view on maps + + - + + + - + + - + + - + - - - - - - - + + + + + - + + - + 18 Q763586 22 +
3 Czech Technical University in Prague view on maps - + + + - + - + + - - - - - + - - - - - - + - + - + - + + - + 13 Q1329478 15 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 1 3 2 3 2 3 0 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 3 2 3 2 3 0 3 3 0 3 55 avg: 18\2\59% 63 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png Economy

Article Azerbaijan-orb.png az Flag of Bashkortostan.svg ba Belarus-orb.png be Belarus flag (1918, 1991-1995) icon.png
be-t
Bosnia-and-Herzegovina-orb.png bs Bulgaria-orb.png bg Gerae-tamga.png crh Czech-Republic-orb.png cs Austria-orb.png de Greece-orb.png el
eo
Estonia-orb.png et Croatia-orb.png hr Hungary-orb.png hu Armenia-orb.png hy Georgia-orb.png ka Kazakhstan-orb.png kk Lithuania-orb.png lt Latvia-orb.png lv Macedonia-orb.png mk Erzya Flag.svg myv Poland-orb.png pl Romania-orb.png ro Russia-orb.png ru
sh
Slovakia-orb.png sk Albania-orb.png sq Serbia-orb.png sr Turkey-orb.png tr Flag of Tatarstan.svg tt Ukraine-orb.png uk Σ
Wikidata st.
1 Cleverlance Enterprise Solutions - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q50300085 6
2 economy of the Czech Republic - - - - - + - + - - - - + - - + - - - - - - + + - - + - + - + 9 Q1639075 3 +
3 Czech koruna + - + + + + + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + - + + - + 26 Q131016 10 +
4 Czech National Bank - - + + + - - + + - - - - + - - - - - - - + - + - - - - - - + 9 Q251062 16 +
5 ČEZ Group - - - - - + - + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - 6 Q336735 27 +
6 Agrofert - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q5374450 26 +
7 Škoda Auto + + + + + + - + + + + + + + - - - + + + - + + + + + + + + - + 25 Q29637 29 +
8 Lubo Smid (b. 1988) - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q42709650 7 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 1 3 3 3 4 1 8 5 2 2 2 3 3 1 2 0 2 2 2 0 4 4 5 2 2 2 2 3 0 4 79 avg: 10\3\32% 124 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Montenegro North Macedonia Poland Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine