Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Armenia

Meta проектыннан

Article lists for Armenia[үзгәртү]

Novelists[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Гурген Маари (1903–1969) + + + + + + + + 8 Q1980285 21 +
2 Серо Ханзадян (1915–1998) + + + + + + + + + + 10 Q1980303 19 +
3 Ваан Тотовенц (1894–1938) + + + + + + + 7 Q1990440 17 +
4 Вахтанг Ананян (1905–1980) + + + + + + + + 8 Q8099813 20 +
5 Ваграм Саакян (b. 1964) + + + + 4 Q7908666 15 +
6 Левон Хечоян (1955–2014) + + + + 4 Q4497425 14 +
7 Вардгес Петросян (1932–1994) + + + + + 5 Q4361635 21 +
8 Рафаэл Патканян (1830–1892) + + + + + + + + + 9 Q4346900 16 +
9 Мурацан (1854–1908) + + + + + + 6 Q4307894 18 +
10 Вардан Айгекци (?) + + + + 4 Q4103693 13 +
11 Нар-Дос (1867–1933) + + + + + + + + 8 Q2074353 17 +
12 Степан Малхасянц (1857–1947) + + + + + + + 7 Q2503371 21 +
13 Раффи (1835–1888) + + + + + + + + + + + + 12 Q2610362 20 +
14 Габриел Сундукян (1825–1912) + + + + + + + + 8 Q2379482 18 +
15 Григор Зохрап (1861–1915) + + + + + + + + + + + 11 Q3113776 33 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 15 2 1 3 0 0 2 0 2 0 3 8 1 1 0 0 15 14 6 2 1 0 1 0 0 3 1 0 15 0 0 0 1 1 3 1 9 0 111 avg: 7\3\19% 283 Wikimedia Commons


Poets[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Смбат Шах-Азиз (1840–1908) + + + + + + + + + + 10 Q7544305 15 +
2 Левон Шант (1869–1951) + + + + + + + + + + + + 12 Q721709 19 +
3 Амо Сагиян (1914–1993) + + + + + + + + + + + + 12 Q5645924 21 +
4 Геворг Эмин (1919–1998) + + + + + + + + + + 10 Q4531651 28 +
5 Газарос Агаян (1840–1911) + + + + + + + + + + + 11 Q426811 16 +
6 Мисак Мецаренц (1886–1908) + + + + + + + + + + 10 Q2503385 19 +
7 Дурян Петрос (1851–1872) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2620193 22 +
8 Фрик (1234–1315) + + + + + + + + + + 10 Q2621305 12 +
9 Наири Зарьян (1900–1969) + + + + + + + + 8 Q1968327 21 +
10 Атабек Хнкоян (1870–1935) + + + + + + + 7 Q16383621 15 +
11 Севак Рубен (1885–1915) + + + + + + + + + + + 11 Q2392015 20 +
12 Григор Татеваци (1346–1409) + + + + + + + + + + 10 Q2996527 19 +
13 Ваагн Давтян (1922–1996) + + + + + + + + 8 Q3064189 25 +
14 Варужан Восканян (b. 1958) + + + + + + + + 8 Q532674 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 14 4 1 0 0 0 3 0 0 0 6 12 4 0 0 1 14 13 6 1 0 1 1 0 6 3 4 0 14 0 0 0 1 1 14 3 14 0 141 avg: 10\4\27% 266 Wikimedia Commons


Visual artists[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Поль Киракосян (1926–1993) + + + + + + + + + 9 Q18551950 14
2 Вардгес Суренянц (1860–1921) + + + + + + + + 8 Q4446492 15 +
3 Егише Татевосян (1870–1936) + + + + + + + + + + + 11 Q2598681 24 +
4 Фанос Терлемезян (1865–1941) + + + + + + + + + 9 Q4455843 20 +
5 Оганес Зардарян (1918–1992) + + + + + + + + + 9 Q1530601 18 +
6 Акоп Ишханян (b. 1938) + + + + + + + + 8 Q16387595 12 +
7 Багдасар Дпир (1683–1768) + + + + + + + + + 9 Q4074746 11 +
8 Фанос Терлемезян (1865–1941) + + + + + + + + + 9 Q4455843 20 +
9 Оганес Зардарян (1918–1992) + + + + + + + + + 9 Q1530601 18 +
10 Акоп Ишханян (b. 1938) + + + + + + + + 8 Q16387595 12 +
11 Ерванд Кочар (1899–1979) + + + + + + + + + + 10 Q782127 25 +
12 Шираз Ара (1941–2014) + + + + + + + + + + + + + 13 Q4783113 22 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 1 2 12 5 0 0 0 0 0 4 10 3 1 0 1 12 12 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 12 0 0 0 0 0 3 3 12 0 112 avg: 9\3\25% 211 Wikimedia Commons


Musicians[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Мансурян Егиа улы Тигран (b. 1939) + + + + + + + + + + + 11 Q1970982 15 +
2 Җивани (1846–1909) + + + + + + + 7 Q1979936 15 +
3 Амасян, Тигран (b. 1987) + + + + + + + + + + + + + 13 Q542126 18 +
4 Оганес Чекиджян (b. 1928) + + + + + + 6 Q4508275 11 +
5 Ахвердян, Рубен Левонович (b. 1950) + + + + + + + + 8 Q4072940 16 +
6 Константин Орбелян (1928–2014) + + + + + + + 7 Q2074401 21 +
7 Арам Хачатурян (1903–1978) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q152293 38 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 1 1 2 0 1 2 0 3 0 4 6 1 1 1 1 7 7 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 7 1 1 1 0 1 2 5 7 0 82 avg: 12\2\31% 134 Wikimedia Commons


Architects[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Гулян Артак Беникович (b. 1958) + + + + + 5 Q16371606 11 +
2 Момик (?) + + + + + + + + + + + + 12 Q1964407 13 +
3 Степан Агаджанян (1863–1940) + + + + + + + + 8 Q2567651 22 +
4 Рафаел Исраелян (1908–1973) + + + + + + + + + 9 Q4204247 19 +
5 Мартирос Гавукчян (1908–1988) + + + + 4 Q4131351 14 +
6 Месчян, Артур Степанович (b. 1949) + + + + + + + 7 Q4291456 13 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 2 0 4 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 2 0 45 avg: 8\1\20% 92 Wikimedia Commons


Cinema/Тheater[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Эдмонд Кеосаян (1936–1994) + + + + + + + + 8 Q1971498 25 +
2 Эдгар Элбакян (1928–1988) + + + + + 5 Q4530744 18 +
3 Давид Малян (1904–1976) + + + + + + + 7 Q4279685 15 +
4 Фрунзе Довлатян (1927–1997) + + + + + + + 7 Q4164023 22 +
5 Тохатян, Грант Арамович (b. 1958) + + + + 4 Q4147975 11 +
6 Вартан Аджемян (1905–1977) + + + + + + + 7 Q2471336 22 +
7 Сос Саркисян (1929–2013) + + + + + + + 7 Q2591268 18 +
8 Левон Гайкович Мкртчян (b. 1953) + + + + + 5 Q2635362 9 +
9 Генрих Малян (1925–1988) + + + + 4 Q3249836 20 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 9 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 7 0 54 avg: 6\1\16% 160 Wikimedia Commons


Women[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Курсова, Мария Андреевна ♀ (b. 1986) + + + + + + + + 8 Q11769931 13 +
2 Аракси Арутюнян-Сарьян ♀ (1937–2013) + + + + + + + + 8 Q13052167 14 +
3 Нарине Довлатян ♀ (b. 1991) + + + + 4 Q13365717 10
4 Айкануш Даниэлян ♀ (1893–1958) + + + + + + + + + + + + 12 Q4154838 25 +
5 Арев Багдасарян ♀ (1918–1994) + + + + + + + + + 9 Q4074748 23 +
6 Офелия Амбарцумян ♀ (1925–2016) + + + + + + + + + + + 11 Q2112831 21 +
7 Лавиния Бажбеук-Меликян ♀ (1922–2005) + + + + + + + 7 Q4075096 18 +
8 Лили Чукасян ♀ (1921–2012) + + + + + + + 7 Q466023 14 +
9 Медея Абрамян ♀ (1932–2021) + + + + + + + 7 Q16392996 20 +
10 Рипсиме Хуршудян ♀ (b. 1987) + + + + + + + + + + 10 Q44684 15 +
11 Женщины в Армении + + + + + + + + 8 Q8031411 4 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 3 2 5 1 0 2 0 1 0 4 1 1 2 1 0 11 3 5 0 0 2 1 0 0 3 0 0 11 0 0 1 0 0 6 3 11 0 91 avg: 8\2\22% 177 Wikimedia Commons


Science[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Мхитар Гераци (1120–1200) + + + + + + + + + 9 Q2064143 14 +
2 Реймонд Дамадьян (1936–2022) + + + + + + + + + + + + 12 Q983493 16
3 Тер-Мартиросян, Карен Аветикович (1922–2005) + + + + + + + + 8 Q984532 23 +
4 Сен Аревшатян (1928–2014) + + + + + + + 7 Q4068976 22 +
5 Вараздат Арутюнян (1909–2008) + + + + + + 6 Q4070512 25 +
6 Геруни, Парис Мисакович (1933–2008) + + + + + + + 7 Q4137549 12 +
7 Григор Гурзадян (1922–2014) + + + + + + + + + + 10 Q4152350 22 +
8 Ереванский физический институт View on maps + + + + + + + 7 Q4176238 6 +
9 Амбарцум Лимонджян (1768–1839) + + + + + + + 7 Q3056892 14 +
10 Сергей Мергелян (1928–2008) + + + + + + + + + + + + 12 Q2471305 26 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 1 10 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 10 8 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10 0 1 2 0 1 6 0 10 0 85 avg: 9\2\22% 180 Wikimedia Commons


History[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Объединённая Армения + + + + + + + + + + + 11 Q1423867 6 +
2 история Нагорного Карабаха + + + + + + + + 8 Q1570991 3 +
3 Название Армении + + + + + + 6 Q2862226 3
4 Массовые беспорядки в Ереване + + + + + + + 7 Q264410 5 +
5 Давид-Бек (1669–1728) + + + + + + + + + + + + 12 Q3844509 12 +
6 История Армении + + + + + + + 7 Q3851615 9 +
7 День независимости Армении + + + + + + + 7 Q39069657 5 +
8 армяне в Азербайджане View on maps + + + + + + + + + 9 Q2027813 5 +
9 Армянский ковёр + + + + + + + + 8 Q2067009 7 +
10 Давид Сасунский + + + + + + + + + + 10 Q2389038 7 +
11 Протесты в Армении + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q51846024 12 +
12 Anak the Parthian (3 век–287) + + + + 4 Q484352 9 +
13 Армянский национальный совет + + + + + + + + + 9 Q4712814 9
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 8 3 4 1 0 2 0 1 0 7 2 5 1 1 1 13 6 8 0 2 1 2 0 0 3 2 0 10 0 0 1 1 0 7 0 8 0 113 avg: 9\3\23% 92 Wikimedia Commons


Politics[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Симон Врацян (1882–1969) + + + + + + + + 8 Q2038853 18 +
2 Мовсес Горгисян (1961–1990) + + + + + + + 7 Q10969714 17 +
3 Арцрун Ованнисян (b. 1980) + + + + 4 Q16371031 15 +
4 Виген Саргсян (b. 1975) + + + 3 Q16400688 15 +
5 Тарон Андраникович Маргарян (b. 1978) + + + + + + + 7 Q3515771 17 +
6 Вано Сирадегян (1946–2021) + + + + 4 Q3554632 15 +
7 Гайк Котанджян (b. 1945) + + + + 4 Q5686760 14 +
8 Айк Марутян (b. 1976) + + + + + + 6 Q5686767 14 +
9 Артур Ваганович Багдасарян (b. 1968) + + + + + + 6 Q708540 15 +
10 Гагик Царукян (b. 1956) + + + + + + + + 8 Q718634 16 +
11 Ованес Качазнуни (1868–1938) + + + + + + + + + + 10 Q738598 17 +
12 Нагорно-Карабахский областной комитет КП Азербайджана + + + + 4 Q16980886 3
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 3 1 3 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 11 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 6 0 71 avg: 6\2\16% 176 Wikimedia Commons


Article lists by country[үзгәртү]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Montenegro North Macedonia Poland Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine