Эчтәлеккә күчү

Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Võro

Meta проектыннан

Article lists for Võro[үзгәртү]

Nature / Geography

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Võrumaa + + + + + + 6 Q12379155 2
2 Мулгимаа + + + + + + + + + + 10 Q12370531 2
3 Уганди (тарихи өлкә) View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2006684 4
4 Вырумаа View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q188076 25 +
5 Пылвамаа View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q191813 23 +
6 Валгамаа View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q192362 22 +
7 Печорский уезд View on maps + + + + + + + + 8 Q2510359 15 +
8 Сетумаа View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1640083 5 +
9 Выру View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q205271 22 +
10 Пылва View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q45100 12 +
11 Антсла View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q154994 10 +
12 Рыуге (посёлок) View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q3469834 8 +
13 Вярска View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q3477635 12 +
14 Печоры View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q179407 20 +
15 Рәпина View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1483558 11 +
16 Абъя-Паулоя View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q321784 10 +
17 Обинитса View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1004859 7 +
18 Вастселийна View on maps + + + + + + + + 8 Q2981703 8 +
19 Канепи View on maps + + + + + + + + + + 10 Q3472643 9 +
20 Пиуза View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1816805 12 +
21 Суур-Мунамяги View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q504991 15 +
22 Рыуге-Сууръярв View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q47569 12 +
23 Дуб Тамме-Лаури View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q3736402 11 +
24 Хаанья View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q595216 12 +
25 Меэникунно View on maps + + + 3 Q14915532 5 +
26 Тамула View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q634687 9 +
27 Выханду View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q2094012 12 +
28 Мустоя (природный парк) View on maps + + + + + + + 7 Q12370595 7 +
29 Илуметса View on maps + + + + + + + + + 9 Q388488 8 +
30 Хинни View on maps + + + + 4 Q12363991 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 28 13 3 12 12 7 9 1 11 2 16 9 9 30 13 14 19 0 11 0 17 23 10 1 10 23 9 0 29 15 2 3 1 13 17 7 26 30 455 avg: 15\12\40% 337 Wikimedia Commons


Architecture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Церковь Святой Екатерины (Выру) View on maps + + + + + 5 Q12379132 13 +
2 Церковь Святой Екатерины View on maps + + + + + + 6 Q12379135 9 +
3 Церковь Святой Марии (Пылва) View on maps + + 2 Q16411510 9 +
4 Замок Кирумпя View on maps + + + + + 5 Q12367048 12 +
5 Нейгаузен View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q2498662 9 +
6 Главное здание мызы Сянна View on maps + + 2 Q20529749 8 +
7 Церковь Иоанна Крестителя (Варсту) View on maps + + + 3 Q21769911 8 +
8 Церковь Святого Георгия (Вярска) View on maps + + 2 Q14956311 7 +
9 Hal'as Kunn View on maps + + + + + + 6 Q16409271 7 +
10 Вяймела (мыза) + + + 3 Q12378970 2 +
11 Хутор Рыуге View on maps + + + 3 Q62748372 5 +
12 Койдула View on maps + + + + + + + 7 Q6426268 13 +
13 Выру View on maps + + + + + + + + 8 Q12379145 11 +
14 Здание конторы колхоза (Тсоору) + + + 3 Q12377311 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14 0 5 0 0 2 0 0 2 1 1 0 5 1 0 14 0 0 0 0 0 4 0 5 5 68 avg: 5\2\13% 120 Wikimedia Commons


Language

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 выруский диалект + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q32762 15 +
2 мулькский + + + + + + 6 Q695740 4 +
3 сету + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q34017 8 +
4 Тарту (диалект) + + + + + + 6 Q2394710 3 +
5 южноэстонский диалект + + + + + + + + + + + + + + 14 Q13295 8 +
6 Võro written language + + + 3 Q14915558 2
Σ → Autolist→ gallery 3 0 0 3 3 1 2 0 2 0 5 3 3 6 0 3 1 0 0 0 1 6 3 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 5 6 66 avg: 11\2\29% 40 Wikimedia Commons


Society

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Выру + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1341522 4 +
2 Сету + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q10113811 9 +
3 Mulgid + 1 Q12370529 4
4 Выруский институт + + + + + + + + + + + + 12 Q501367 8 +
5 Вырумааский центр профессионального образования View on maps + + + + 4 Q12072323 6 +
6 Ума Лехт + + + + + + 6 Q3738586 6
7 Kuperjanov Battalion + + + + + 5 Q16931667 5 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 6 0 3 2 2 1 0 0 3 1 1 1 1 7 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 4 1 0 5 0 0 1 0 2 5 2 5 4 68 avg: 10\2\26% 42 Wikimedia Commons


Culture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 сету леэло + + + + + + + + + + + + + + 14 Q3228974 7 +
2 Värska Farm Museum View on maps + + + + + 5 Q18623354 7 +
3 Peko + + + 3 Q12372282 4
4 Пеко + + + + + + + + + + + + 12 Q1852668 3 +
5 Хандса + + + + 4 Q3126729 2
6 Флаг этноса выру + + + + + + 6 Q5068714 3 +
7 Uma Pido + + 2 Q18908036 5 +
8 Vana-Võromaa Museum and Art Gallery View on maps + 1 Q12379157 7 +
9 Kreutzwald Memorial Museum + + + 3 Q12367542 8 +
10 Ummamuudu + + + + 4 Q19962473 3
11 Võru Folklore Festival + + + + + 5 Q12379137 5 +
12 Вырумааский центр профессионального образования View on maps + + + + 4 Q12072323 6 +
13 Radaja Seto Festival + 1 Q42155661 1 +
14 Kaika Summer University + + 2 Q12366068 0 +
15 Finno-Ugric Film Festival + + 2 Q83295025 4 +
16 Karilatsi Open Air Museum + + 2 Q16411520 8 +
17 Zetod + + + + 4 Q12470084 6 +
18 Winny Puhh + + + + + + + + 8 Q8670126 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 6 0 5 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 18 1 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 7 0 0 7 1 0 2 0 1 5 0 4 10 82 avg: 5\2\12% 86 Wikimedia Commons


Men[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Якоб Хурт (1839–1907) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1395650 18 +
2 Фердинанд Петрович Врангель (1796–1870) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q135329 30 +
3 Фридрих Крейцвальд (1803–1882) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q333900 20 +
4 Яан Каплинский (1941–2021) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q467482 26 +
5 Мадис Кыйв (1929–2014) + + + + + + + + + + + 11 Q3771145 14
6 Margus Konnula (b. 1974) + + + + + 5 Q10972555 10 +
7 Аапо Ильвес (b. 1970) + + + + + + + + 8 Q301015 10 +
8 Яйк, Юхан (1899–1948) + + + + + + + + 8 Q1711534 13 +
9 Артур Адсон (1889–1977) + + + + + + + + + + + 11 Q333892 17 +
10 Jaan Vahtra (1882–1947) + + + 3 Q11040931 14 +
11 Навитролла (b. 1970) + + + + + + 6 Q634675 8
12 Peeter Laurits (b. 1962) + + + + 4 Q12372201 11 +
13 Karl Ast (1886–1971) + + + + + 5 Q1684410 14 +
14 Enn Kasak (b. 1954) + + + + + 5 Q11024485 10 +
15 Айн Мяэотс (b. 1971) + + + + + + 6 Q12358428 10 +
16 Сарв, Яан Хеинович (1877–1954) + + + + + + + + 8 Q3744922 17 +
17 August Teppo (1875–1959) + + 2 Q12360001 8
18 Кама, Кайдо (b. 1957) + + + + + + + + 8 Q16405936 13 +
19 Aare Hõrn (b. 1959) + + 2 Q6435548 9 +
20 Olavi Ruitlane (b. 1969) + + + 3 Q14915536 9 +
21 Ян Рахман (b. 1975) + + 2 Q19962476 10 +
22 Эвар Саар (b. 1969) + + + + + + + 7 Q3744899 13 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 17 0 1 3 1 0 2 0 4 0 13 4 3 22 1 8 4 0 4 2 2 6 4 9 0 6 3 0 12 2 2 1 0 3 9 0 11 22 181 avg: 8\5\22% 304 Wikimedia Commons


Women[үзгәртү]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Marju Kõivupuu ♀ (b. 1960) + + + + + 5 Q11260929 9 +
2 Мерле Яягер ♀ (b. 1965) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q3744888 13 +
3 Хилана Таарка ♀ (1856–1933) + + + + + + + + + + + 11 Q14915523 12 +
4 Анне Вабарна ♀ (1877–1964) + + + + + + + + + + + + 12 Q4768861 13 +
5 Луйгас, Инара ♀ (b. 1959) + + + + + + + + + + 10 Q12364487 12 +
6 Яне Вабарна ♀ (b. 1980) + + + + + + + + 8 Q20933588 8 +
7 Kauksi Ülle ♀ (b. 1962) + + + + + + + + + + + + 12 Q467145 14 +
8 Laine Roht ♀ (1927–2013) + 1 Q12368245 4
9 Салме Канн ♀ (1881–1957) + + + + + + + + + 9 Q23942705 12 +
10 Anu Taul ♀ (b. 1979) + 1 Q16406559 6
11 Калкун, Мари ♀ (b. 1986) + + + + + + + + + + + + 12 Q11341140 11 +
12 Meelika Hainsoo ♀ (b. 1979) + + 2 Q20528815 7
13 Tuulikki Bartosik ♀ (b. 1976) + + 2 Q61109944 8 +
14 Кеэм, Хелла ♀ (1915–1997) + + + + + + + + + + 10 Q29420492 10
15 Аннели Отт ♀ (b. 1976) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q22041600 14 +
16 Hilje Murel ♀ (b. 1975) + + + 3 Q16404025 8
17 Метсур, Марье ♀ (b. 1941) + + + + 4 Q16403604 11
18 Kadri Koreinik ♀ (b. 1970) + 1 Q85994847 8
19 Laine Lõvi (b. 1954) + 1 Q29419765 4
20 Egge Kulbok-Lattik ♀ (b. 1966) + 1 Q61111206 7
21 Milvi Panga ♀ (b. 1945) + + 2 Q56186451 4
22 Криденер, Варвара Юлия ♀ (1764–1824) + + + + + + + + + + + + 12 Q63784 21 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 13 1 2 0 0 4 4 0 0 0 6 4 0 22 0 10 4 0 3 0 0 2 6 6 0 12 5 0 11 0 0 3 0 0 7 1 8 13 147 avg: 7\4\18% 216 Wikimedia Commons


Article lists by country[үзгәртү]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine Võro