Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2024/Structure/Hungary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Hungary

[edit]

Culture

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Azahriah (b. 2002) + + + 3 Q109626459 16 +
2 The Door + + + + + + + + + + + + + 13 Q7730684 20
3 Petőfi Literary Museum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1234343 17 +
4 Shamanistic remnants in Hungarian folklore + + + + + + + + + 9 Q932810 3 +
5 Sevso Treasure + + + + + + + + + + + + 12 Q831539 2 +
6 sárgatúró + + + + + + + 7 Q19758764 4 +
7 István Ferenczy (1792–1856) + + + + + + + 7 Q285360 16 +
8 Aladár Kármán Géza (1871–1939) + + + 3 Q1123351 12 +
9 György Kürthy (1882–1972) + + + + + + 6 Q5625663 15 +
10 Dénes Nagy (b. 1980) + + + + + + + + + 9 Q105637156 12 +
11 Zsuzsa Szilágyi N. ♀ (b. 1972) + + 2 Q12816299 8
12 Elek Benedek (1859–1929) + + + + + + + + 8 Q521014 16 +
13 István Csukás (1936–2020) + + + + + + + + + 9 Q874748 15 +
14 Miklós Vámos (b. 1950) + + + + + + + + + + + 11 Q764913 13 +
15 Endre Kukorelly (b. 1951) + + + + + 5 Q213059 17 +
16 Krisztina Tóth ♀ (b. 1967) + + + + + + + + + + + + 12 Q1327309 12 +
17 János Lackfi (b. 1971) + + + + 4 Q1127230 15 +
18 Szomszédok + + + + + 5 Q948625 16 +
19 Journey in North America + + 2 Q19011869 7 +
20 Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time + + + + + 5 Q98293661 27 +
21 Ruben Brandt, Collector + + + + 4 Q52671433 23
22 Elemér Hankiss (1928–2015) + + + 3 Q957435 18 +
23 Buddhism in Hungary + + 2 Q25452964 5 +
24 telex.hu + + 2 Q98924172 13 +
25 László Sümegh (b. 1962) + 1 Q92441884 4
26 Dóra Maurer ♀ (b. 1937) + + + + + + + + + 9 Q1167159 16 +
27 Károly Lotz (1833–1904) + + + + + + + + + 9 Q540005 20 +
28 Éva Ruttkai ♀ (1927–1986) + + + + + + + + + + + 11 Q291158 24 +
29 György Moldova (1934–2022) + + + + + + 6 Q640251 20 +
30 Béla Hamvas (1897–1968) + + + + + + + + + 9 Q717298 19 +
31 János Vaszary (1867–1939) + + + + + + 6 Q829892 25 +
32 Nagybánya art colony + + + + + + 6 Q591229 9 +
33 Krisztián Grecsó (b. 1976) + + + + 4 Q1028079 12 +
34 Ági Szalóki ♀ (b. 1978) + + + + 4 Q1294448 16 +
35 Gizi Bajor ♀ (1893–1951) + + + + + + + + 8 Q788773 16 +
36 Sári Fedák ♀ (1879–1955) + + + + + + + 7 Q427439 19 +
37 Kornél Mundruczó (b. 1975) + + + + + + + 7 Q537284 18 +
38 Franciska Gaal ♀ (1903–1972) + + + + + + + + + 9 Q216144 15 +
39 Ádám Nádasdy (b. 1947) + + + + + 5 Q102594 21 +
40 Déryné Róza Széppataki ♀ (1793–1872) + + + + + + 6 Q986959 16 +
41 Lajos Koltai (b. 1946) + + + + + + + 7 Q638941 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 38 6 7 2 1 0 0 0 4 0 18 2 26 2 2 40 11 0 6 2 0 0 11 1 2 10 10 0 27 0 1 1 1 2 19 1 14 0 267 avg: 7\7\17% 608 Wikimedia Commons


Nature / Geography

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Tisza Plate + + + + + + + 7 Q1321456 2
2 Szigetköz View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q897394 11 +
3 list of mountains in Hungary + + + + + 5 Q1162856 1
4 Gellért Hill Cave View on maps + + + + + + + + 8 Q839142 8 +
5 Baradla Domica cave system View on maps + + + + + 5 Q28199244 9 +
6 Geology of Hungary + + + + + + + 7 Q1162822 1 +
7 Vipera ursinii rakosiensis + + + + + + 6 Q602154 7 +
8 Iris aphylla subsp. hungarica + + + + 4 Q164364 7 +
9 Countrywide Blue Tour in Hungary + + + + + + + + + + + + + 13 Q60088 11 +
10 Elek Fényes (1807–1876) + + + + + 5 Q1004779 14 +
11 Kiskunság National Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q922898 12 +
12 Bükk National Park View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q855548 11 +
13 Fertő-Hanság National Park View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q897623 11 +
14 Danube-Drava National Park View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q897334 8 +
15 Danube-Ipoly National Park View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q543703 9 +
16 Körös-Maros National Park View on maps + + + + + + + + 8 Q897349 8 +
17 Shagya Arabian + + + + + 5 Q654338 5 +
18 Buda Hills View on maps + + + + + + + + + 9 Q850815 10 +
19 Szelim cave View on maps + + + + + 5 Q1295756 6 +
20 Szent István Cave View on maps + + + + 4 Q577679 4 +
21 Gemenc View on maps + + + + + 5 Q5530607 7 +
22 Furioso-North Star + + + + + 5 Q655269 6 +
23 Racka + + + + + + + 7 Q139939 5 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 21 10 4 1 1 3 2 0 6 0 11 3 5 1 2 23 5 0 2 1 0 7 10 1 0 10 5 0 11 1 5 5 1 5 7 0 13 0 182 avg: 8\5\21% 173 Wikimedia Commons


Economics

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 list of banks in Hungary + + + + + + + + 8 Q6607150 3 +
2 Solar power in Hungary + + + 3 Q26220593 2 +
3 New Economic Mechanism + + + + + + 6 Q953137 3
4 MVM Group + + + 3 Q1162287 12 +
5 Mátra Power Plant View on maps + + + + + + + 7 Q168477 11 +
6 Coins of the Hungarian forint + + + + + 5 Q468904 2 +
7 József Törley (1858–1907) + + + 3 Q1327759 14 +
8 Alexandre Lamfalussy (1929–2015) + + + + + + + + 8 Q897856 16 +
9 Sándor Csányi (b. 1953) + + + + 4 Q375541 15 +
10 György Surányi (b. 1954) + + + + + 5 Q532829 9
11 Lőrinc Mészáros (b. 1966) + + + + + + 6 Q22084400 10 +
12 Manfred Weiss Works View on maps + + 2 Q1464226 13 +
13 Winter salami + + + + + + + + + + 10 Q148052 4 +
14 Tresorit + + + + + 5 Q14624883 10
15 NNG Software Developing and Commercial Llc. + + 2 Q24342956 5 +
16 KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. + 1 Q1122678 0
17 Audi Hungaria + + + + 4 Q781027 14 +
18 Videoton + + + 3 Q718097 11 +
19 Egis Pharmaceuticals View on maps + + + + 4 Q976053 12 +
20 Elek Straub (b. 1944) + + 2 Q1291894 10 +
21 Éva Hegedüs ♀ (b. 1957) + + 2 Q61069141 11 +
22 György Surányi (b. 1954) + + + + + 5 Q532829 9
23 Péter Bod (b. 1951) + + + + 4 Q832874 13 +
24 Zsolt Hernádi (b. 1960) + + + 3 Q16520402 9 +
25 AImotive + + 2 Q55080146 4
26 Attila Chikán (b. 1944) + + + 3 Q221299 15 +
27 Gábor Bojár (b. 1949) + + + 3 Q5625718 9
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 25 5 0 0 0 0 0 0 4 0 10 2 10 0 1 27 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 2 0 9 0 0 1 0 0 5 0 4 0 113 avg: 4\3\11% 246 Wikimedia Commons


Society

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Healthcare in Hungary + + + + + + + + 8 Q5691267 4 +
2 Budapest Pride + + + + + 5 Q851221 11 +
3 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
4 Mancs + + + + + + + + + + 10 Q384348 10 +
5 Recognition of same-sex unions in Hungary + + + + + 5 Q5267359 4
6 Antisemitism in contemporary Hungary + + + + + 5 Q15554877 1
7 The City is For All + + + 3 Q463064 2 +
8 Hungarian Scout Association + + + + 4 Q1161852 3 +
9 András Kepes (b. 1948) + + + 3 Q690759 14 +
10 religion in Hungary + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1162886 6 +
11 Central European Press and Media Foundation + + 2 Q59347449 8
12 Árpád Bogsch (1919–2004) + + + 3 Q255112 11
13 Mátyás Kováts (1790–1861) + + 2 Q25466467 9
14 Mátyás Hodgyai (b. 1949) + 1 Q20480980 3
15 Andor Kunda (1905–1976) + + 2 Q239798 9
16 Paul Soros (1926–2013) + + + + + 5 Q15062789 16
17 Csaba Böjte (b. 1959) + + + + + 5 Q240339 12 +
18 Ágnes Geréb ♀ (b. 1952) + + + + 4 Q949744 9
19 Áron Márton (1896–1980) + + + + + + 6 Q289962 25 +
20 Leopold Löw (1810–1875) + + + + + + 6 Q304031 19 +
21 Géza Kresz (1846–1901) + + + 3 Q1120969 13 +
22 Zsuzsa Ferge ♀ (1931–2024) + + + + 4 Q1000622 17 +
23 Hungarian Central Statistical Office + + + + 4 Q1125966 20 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 20 2 2 1 1 2 1 0 4 0 5 1 11 0 1 20 5 0 3 0 0 0 3 0 1 1 3 0 8 0 0 1 1 2 5 0 5 0 109 avg: 5\3\12% 229 Wikimedia Commons


Sports

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 György Orth (1901–1962) + + + + + + + + + 9 Q719431 18 +
2 Ágnes Keleti ♀ (b. 1921) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q233572 17 +
3 Éva Székely ♀ (1927–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q271507 17 +
4 Marianna Nagy ♀ (1929–2011) + + + + + + + 7 Q270180 19 +
5 Olga Tass ♀ (1929–2020) + + + + + + + + 8 Q527531 19 +
6 György Kárpáti (1935–2020) + + + + + + + + + + 10 Q610137 25 +
7 János Göröcs (1939–2020) + + + + + + + + + + + + 12 Q839025 22 +
8 Lajos Szűcs (1943–2020) + + + + + + + + + + 10 Q937696 22 +
9 Nándor Fa (b. 1953) + + 2 Q995284 11 +
10 Tibor Benedek (1972–2020) + + + + + + + + + + + 11 Q248991 21
11 Henrietta Ónodi ♀ (b. 1974) + + + + + + + + 8 Q258094 12 +
12 Anita Görbicz ♀ (b. 1983) + + + + + + + + + + + 11 Q382706 15 +
13 Éva Risztov ♀ (b. 1985) + + + + + + + + + + + 11 Q922338 14 +
14 Melinda Fábián ♀ (b. 1987) + + 2 Q47503002 7
15 Zsanett Jakabfi ♀ (b. 1990) + + + + 4 Q221348 13 +
16 Sarolta Kovács ♀ (b. 1991) + + + + + + + + + + 10 Q542315 13 +
17 Dorina Böczögő ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q854986 14 +
18 Zsófia Kovács ♀ (b. 2000) + + + + + 5 Q24006747 13 +
19 Dominik Szoboszlai (b. 2000) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q30134278 20 +
20 Hungary at the Paralympics + + + + + + + 7 Q1162774 4 +
21 Tour de Hongrie + + + + + + + + 8 Q935429 9
22 Rita Kőbán ♀ (b. 1965) + + + + + + 6 Q248988 11 +
23 Anikó Cirjenics-Kovacsics ♀ (b. 1991) + + + + + + + + 8 Q527630 15 +
24 Kornél Dávid (b. 1971) + + + + + + 6 Q912679 16
25 Petra Mandula ♀ (b. 1978) + + + + + + + 7 Q258965 21
26 Olivér Halassy (1909–1946) + + + + + + + + + 9 Q975859 17 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 26 7 4 1 1 1 0 0 11 0 21 2 14 1 5 25 8 0 0 2 1 1 3 1 0 22 7 0 22 0 3 2 2 9 8 3 17 0 230 avg: 9\6\23% 405 Wikimedia Commons


Politics

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Momentum Movement + + + + + + + + 8 Q28563736 15 +
2 National Media and Infocommunications Authority + + 2 Q541497 10 +
3 Enikő Győri ♀ (b. 1968) + + + + + + + + + + 10 Q250611 16 +
4 Klára Dobrev ♀ (b. 1972) + + + + + + + + + 9 Q716486 20 +
5 Lívia Járóka ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q372388 15 +
6 István Ujhelyi (b. 1975) + + + + + + 6 Q253020 18 +
7 Márton Gyöngyösi (b. 1977) + + + + + + + 7 Q172301 16 +
8 Vilmos Hellebronth (1895–1971) + + + + + 5 Q768423 13
9 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
10 Katalin Novák ♀ (b. 1977) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q21995345 25 +
11 Andrea Bocskor ♀ (b. 1978) + + + + + + + + + + 10 Q17302280 17 +
12 Judit Varga ♀ (b. 1980) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q63224253 15 +
13 Anna Donáth ♀ (b. 1987) + + + + + + + + + + + + 12 Q56392496 16 +
14 Katalin Cseh ♀ (b. 1988) + + + + + + + + + 9 Q56390799 19 +
15 Balázs Orbán (b. 1986) + + + + + 5 Q59417334 15 +
16 Internet taxes + + + + 4 Q726469 1
17 Pole and Hungarian cousins be + + + + + + + 7 Q594219 0 +
18 János Lázár (b. 1975) + + + + + 5 Q750646 18 +
19 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + + + 14 Q832920 10 +
20 System of National Cooperation + 1 Q1216620 0
21 József Szájer (b. 1961) + + + + + + + + + + + + + 13 Q731042 21 +
22 Szilárd Németh (b. 1964) + + + 3 Q13813421 18 +
23 Ákos Hadházy (b. 1974) + + + + 4 Q26802740 16 +
24 István Stumpf (b. 1957) + + + 3 Q1292072 14 +
25 Géza Jeszenszky (b. 1941) + + + + + + + + 8 Q837814 19 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 23 6 3 2 1 0 3 0 17 0 19 8 15 10 0 25 3 0 4 0 0 1 4 0 0 16 3 0 11 0 3 4 1 2 5 4 9 0 202 avg: 8\5\21% 358 Wikimedia Commons


Transport

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 10 +
2 Budapesti Közlekedési Központ + + + + + 5 Q608917 12 +
3 Aeropark View on maps + + + + + + 6 Q1000634 7 +
4 MOL Bubi + + + 3 Q16971969 8 +
5 list of town tramway systems in Hungary + + 2 Q6643542 3
6 Szilvásvárad Forestry Railway + + 2 Q1298406 4 +
7 Maszovlet + + + 3 Q1163201 2 +
8 Ikarus 260 + + + + + + + + + + 10 Q897765 15 +
9 Budapest Metro Line 2 + + + + + + + + + 9 Q1071156 19 +
10 Budapest Castle Hill Funicular View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q731939 11 +
11 Vál Valley Light Railway + + + 3 Q23987501 8 +
12 Monostor Bridge View on maps + + + 3 Q16524005 14 +
13 Viaduct of Veszprém View on maps + + 2 Q1296470 10 +
14 Szeged–Hódmezővásárhely Tram-Train + + + 3 Q56388740 11 +
15 Transport Museum of Budapest View on maps + + + + 4 Q718278 9 +
16 Budaörs Airport View on maps + + + + 4 Q851334 9 +
17 Gyermekvasút View on maps + + + + + 5 Q1029453 13 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 3 0 1 0 0 0 0 5 0 8 0 2 0 0 16 3 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 0 9 0 2 1 0 0 5 0 4 0 83 avg: 5\2\13% 165 Wikimedia Commons


History

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Fertőrákos mithraeum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1177999 6 +
2 blood oath + + + + + + 6 Q722035 2
3 Nobility of Hungary + + + + + + 6 Q927915 4 +
4 Peace Treaty of Wiener Neustadt + + + 3 Q853921 7 +
5 Emil Dessewffy (1812–1866) + + + + + + + + 8 Q904386 22 +
6 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
7 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
8 Hungarian raid in Spain View on maps + + + + + + + 7 Q11946474 5
9 history of Hungary before the Hungarian Conquest + + + + + + + + 8 Q458362 2 +
10 Gaudiopolis View on maps + + + + + + + 7 Q1008530 5
11 Chapel of Alexandra Pavlovna in Üröm View on maps + + + 3 Q9187516 9 +
12 Alfred Redl (1864–1913) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q84556 20 +
13 Zsófia Torma ♀ (1832–1899) + + + + + + + + + + 10 Q1322950 15 +
14 Pál Patay (1914–2020) + + 2 Q12815630 16
15 Zsuzsanna Lorántffy ♀ (1602–1660) + + + + + + + + + 9 Q718067 16 +
16 László Almásy (1895–1951) + + + + + 5 Q511400 25 +
17 Castle of Salgó, Salgótarján View on maps + + + 3 Q617538 6 +
18 Sümeg Castle View on maps + + + + + + 6 Q264599 6 +
19 Castle of Füzér View on maps + + + + + + 6 Q572357 12 +
20 Zsámbék Premontre monastery church View on maps + + + 3 Q1240173 7 +
21 Francesco Illy (1892–1956) + + + + + + + 7 Q5479403 14 +
22 Ödön Széchenyi (1839–1922) + + + + 4 Q294078 20 +
23 Mihály Horváth (1809–1878) + + + + + + + + + + 10 Q638350 18 +
24 László Ocskay (1893–1966) + + + 3 Q1223133 12 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 19 2 3 1 2 0 4 0 3 0 13 4 11 0 0 23 4 0 4 1 1 0 2 1 2 5 5 0 13 0 7 1 0 2 7 0 7 0 147 avg: 6\4\16% 274 Wikimedia Commons


Science

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Geological Museum of Budapest View on maps + + + + + 5 Q1162605 7 +
2 Leonar3Do + + + 3 Q1129203 0
3 Hungarian algorithm + + + + + + + + 8 Q281922 2
4 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
5 Lajos Martin (1827–1897) + + + + + + + 7 Q262967 15 +
6 György Jancsó (1853–1911) + + 2 Q1099673 8
7 Jenő Hankóczy (1879–1939) + + 2 Q1033610 9 +
8 George de Hevesy (1885–1966) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q76951 28 +
9 Elizabeth Roboz Einstein ♀ (1904–1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q57515793 15 +
10 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
11 György Bálint (1919–2020) + + + + + 5 Q852791 28 +
12 Iván Rodé (1910–1989) + + 2 Q23931858 11 +
13 József Béres (1920–2006) + + 2 Q854574 12 +
14 János Szolcsányi (1938–2018) + + 2 Q1299727 13 +
15 László Lovász (b. 1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q357918 25 +
16 Katalin Karikó ♀ (b. 1955) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q88608397 21 +
17 Botond Roska (b. 1969) + + + + + + 6 Q62021364 15
18 János Bobula (1871–1922) + + 2 Q832773 15 +
19 József Faddi (1920–1992) + + + 3 Q6321095 13
20 Emőke Bagdy ♀ (b. 1941) + + + + 4 Q788439 16 +
21 György Buzsáki (b. 1949) + + + 3 Q20478352 11
22 László Kozma (1902–1983) + + + + + + 6 Q1120662 14 +
23 Szilveszter E. Vizi (b. 1936) + + + + 4 Q687724 13 +
24 László Mérő (b. 1949) + + + + + + + 7 Q971432 21 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 16 3 2 3 0 0 2 0 3 0 9 5 21 1 1 23 4 0 4 0 0 2 0 0 0 6 7 0 8 1 3 3 1 5 8 3 6 0 150 avg: 6\4\16% 330 Wikimedia Commons


Education

[edit]
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
2 Gandhi School View on maps + + + + + + 6 Q667634 9 +
3 Aquincum Institute of Technology View on maps + + 2 Q4783001 11 +
4 Georgikon View on maps + + + 3 Q1009548 5
5 Benedictine High School of Pannonhalma View on maps + + 2 Q1229058 9 +
6 Kodály Method + + + + + + + + + 9 Q1068295 6 +
7 Teréz Brunszvik ♀ (1775–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q461600 13 +
8 Blanka Teleki ♀ (1806–1862) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1317675 19 +
9 Ferenc Mérei (1909–1986) + + + + + 5 Q681887 19 +
10 Gyula J. Obádovics (b. 1927) + + + 3 Q1223076 10 +
11 László Polgár (b. 1946) + + + + + + + + + + + + 12 Q923742 17 +
12 László Mérő (b. 1949) + + + + + + + 7 Q971432 21 +
13 Csaba Pléh (b. 1945) + + + 3 Q1237613 15 +
14 Gömböc + + + + + + + + + + + 11 Q1031518 8 +
15 András Pető (1893–1967) + + + 3 Q516063 12 +
16 John Lukacs (1924–2019) + + + + + + 6 Q280254 14
17 László Rátz (1863–1930) + + + + + + + 7 Q526211 18 +
18 Pálné Veres ♀ (1815–1895) + + + + + + + + 8 Q1421022 12 +
19 Ádám Nádasdy (b. 1947) + + + + + 5 Q102594 21 +
20 Krisztián Ungváry (b. 1969) + + + + 4 Q1399815 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 19 0 1 1 0 0 3 0 1 0 12 1 16 2 1 20 3 0 2 0 0 1 0 0 2 8 4 0 10 0 1 1 4 0 7 1 8 0 129 avg: 6\3\17% 264 Wikimedia Commons


Women

[edit]
<
Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Florence Baker ♀ (1841–1916) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q431034 16 +
2 Elza Brandeisz ♀ (1907–2018) + + + + + + + + + + + 11 Q47129506 13
3 Mária Szepes ♀ (1908–2007) + + + + + + + + + + 10 Q447121 16 +
4 Anna Czóbel ♀ (1918–2012) + + + + 4 Q900157 16 +
5 Éva Bednay ♀ (1927–2017) + + + + + + 6 Q791831 15 +
6 Edith Bruck ♀ (b. 1931) + + + + + + + + + + + + 12 Q203533 17 +
7 Alice Kertész ♀ (b. 1935) + + + + + + 6 Q1107674 10
8 Mária Kovács ♀ (1865–1937) + + 2 Q1120031 11 +
9 Ildikó Pécsi ♀ (1940–2020) + + + + + + + 7 Q1242805 20 +
10 Olga Vastagh ♀ (1875–1962) + + 2 Q24083386 17 +
11 Gabriella Angi ♀ (1961–2003) + + + 3 Q12348100 8
12 Ildikó Dobos ♀ (1942–2024) + + 2 Q12349140 13
13 Marica Gervay ♀ (1919–2005) + + 2 Q30606630 13
14 Tünde Kara ♀ (1974–2019) + + 2 Q65218035 11 +
15 Judit Papp ♀ (b. 1940) + 1 Q20481567 8
16 Katalin Makray ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + 9 Q241086 15 +
17 Zsófia Balla ♀ (b. 1949) + + + + + + 6 Q499988 14 +
18 Katalin Pitti ♀ (b. 1951) + + + 3 Q1236863 18 +
19 Márta Sebestyén ♀ (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + 13 Q236312 15 +
20 Éva Dónusz ♀ (b. 1967) + + + + + + + 7 Q721143 11
21 Diána Ürge-Vorsatz ♀ (b. 1968) +