Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Digitalizace fondů NZM

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Žádost[edit]

Název[edit]

Uveďte název projektu (předmětu) na který žádáte uvolnění finančních prostředků. Digitalizace fondů Národního zemědělského muzea

Grant WMF[edit]

Nehodící se škrtněte!

  • Mediagrant
  • Presentation&Outreach

Kdo žádá[edit]

Uveďte uživatelské jméno a funkční kontakt.

Cíl a rozsah projektu[edit]

Uveďte ve stručnosti cíle a rozsah projektu.

Prospěch projektu[edit]

Vysvětlete jak projekt (věc) prospěje projektům a komunitám WMF.

Požadovaná částka[edit]

Pokud je potřeba - částky rozepište

Další (nefinanční) požadavky[edit]

Např. šablona na Commons, zapůjčení majetku sdružení, právní asistence, asistence při propagaci apod.

Další poznámky[edit]

Stanovisko Oka[edit]

Poznámky[edit]