Jump to content

Wikimedia Czech Republic/Mediagrant

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Tento projekt byl uzavřen. Závěrečnou zprávu najdete zde. Pokračování probíhá pod názvem Mediagrant II.
This project has been completed. You can find the final report here. The successor to this project is Mediagrant II.

Mediagrant je grantový program sdružení Wikimedia Česká republika, jehož cílem je podporovat tvorbu svobodně šiřitelných médií pro použití ve Wikipedii a jejích sesterských projektech. Tento projekt financuje nadace Wikimedia Foundation. Za fungování mediagrantu zodpovídá takzvané oko mediagrantu, momentálně ve složení Chmee2, Packa a Vojtech.dostal. Dohromady je můžete oslovit na e-mailové adrese mg(_AT_)granty.wikimedia.cz.

Podrobnější informace o aktuálně běžících tématech a o příbuzných projektech (např. možnosti zapůjčení fotoaparátu nebo GPS navigace) najdete na stránce o Mediagrantu na české Wikipedii.

Jak to funguje[edit]

Základní idea mediagrantu spočívá v tom, že když nafotíte nebo jinak zaznamenáte nějaký užitečný svobodný materiál, proplatíme vám s tím vzniklé náklady (nejčastěji cestovní). Co chápeme jako užitečný materiál, se snaží popsat témata, které konkrétně stanoví, jaké věci se dají fotit nebo zaznamenávat, a jak to udělat, abyste měli nárok na proplacení nákladů. O každé téma se stará garant, který vyhodnocuje jednotlivé cesty a pomůže vám, pokud si s něčím nevíte rady.

Kromě cest v rámci témat může mediagrant proplácet i různé jednorázové akce, jako jsou workshopy, pořízení techniky pro půjčování dobrovolníkům a podobně. Tyto akce, nákupy a podobně schvaluje přímo oko mediagrantu.

Tento Mediagrant byl ukončen k 15. říjnu 2013. Podrobnosti a také průběžné informace o spouštění Mediagrantu II získáte na stránce Mediagrantu na české Wikipedii. Po jeho spuštění budou k dispozici i zde.

Jak se můžu účastnit?[edit]

  1. Nafoťte (nebo nahrajte či jinak zaznamenejte) něco do stávajících témat. Každé má svoji informační stránku, na které najdete kontakt na garanta a základní podmínky toho, co byste v jejich rámci měli dělat.
    Cesty podniknuté v rámci jednotlivých témat zaznamenávejte do systému zvaného tracker (přidávání záznamů vyžaduje registraci). V případě nejasností se spojte s garantem tématu.
  2. Navrhněte nové téma a staňte se jeho garantem.
    Témata vypisuje oko na základě vyplněné žádosti o vypsání tématu, v níž popíšete, jak by téma mělo vypadat a k čemu bude dobré. Nejprve se ovšem podívejte na obecná pravidla, která – jak napovídá jejich název – ošetřují záležitosti, jež budou všem tématům zřejmě společné. Seznam rozpracovaných témat je k dispozici na přehledovém webu (jde o položky, které mají uveden typ "MG"). Při uložení žádosti sem na Metu prosíme napište krátký informační email o podání žádosti na mg(at)granty.wikimedia.cz. Tím pojistíte, že vaše žádost bude hned přijata k vyhodnocení.
  3. Uspořádejte workshop, školení, nebo zařiďte nákup techniky, která dalším pomůže tvořit mediální obsah (nejen) pro Wikipedii.
    Pokud máte zájem něco takového podniknout, obraťte se prosím nejdříve na oko. Formulář s obvykle potřebnými informacemi je na stránce žádost o proplacení (jednorázové) akce.

Dokumenty[edit]

Žádosti[edit]

Zde jsou pouze žádosti za posledního půl roku až rok. Starší najdete v archivu.
Přehled všech témat je v trackeru na "MG témata", přehled jednorázových akcí v rámci Mediagrantu na "MG obecné". (Tracker je určen především ke zpracování výdajů a proto v něm není většina akcí, ke kterým ještě žádné výdaje nevznikly.)

Posuzované žádosti[edit]

Připravované žádosti[edit]

Pozastavené[edit]

Stažené[edit]

Vyřešené[edit]

Reporty[edit]

Reporty pro WMF jako donora finančních prostředků (anglicky):

Za rok 2011

2012

2013

Odkazy[edit]