Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Fotografické vybavení pro aktivní fotografy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Téma[edit]

Fotografické vybavení pro aktivní fotografy

Popis[edit]

Účel projektu

V rámci grantu bude každému zájemci z řad Wikipedistů, kteří splňují níže uvedená pravidla, poskytnut příspěvek na fotografické vybavení. Takovéto vybavení bude v osobním vlastnictví účastnících se uživatelů, avšak tito budou zavázáni k pořizování dalšího materiálu pro Commons. Motivací projektu je, že pokud si malé množství velmi aktivních fotografů zakoupí vlastní kvalitní vybavení, nebude si muset půjčovat pobočkový fotoaparát a jeho příslušenství, které se tak uvolní dalším zájemcům. Vzhledem k tomu, že v současné době zakoupené pobočkové vybavení je značky Canon (a vzhledem ke kompatibilitě není vhodné značku měnit), ulehčí tento grant přístup k různým druhům objektivů a příslušenství i majitelům jiných značek fotoaparátů.

Pravidla[edit]

Žadatelé
 • Nárok na finanční příspěvek na vlastní fotovybavení se poskytuje fotografům, kteří jsou na projektech Wikimedia aktivní déle než 3 roky před dnem podání žádosti, nahráli na Wikimedia Commons alespoň 2 500 fotografií a projevují zájem dlouhodobě přispívat a zdokonalovat své fotografické schopnosti. Velká většina fotografií zúčastněných fotografů musí splňovat požadavek na vyšší kvalitu, který se přibližně rovná úrovni Quality image (nominace fotografií na QI však není zapotřebí). Z požadavku na kvalitu fotografií je možno do jisté míry ustoupit u fotografů, kteří v současné době vlastní méně kvalitní fotoaparát a z grantu si hodlají pořizovat nový. Takovýto ústupek se však může týkat pouze technických vad fotografie vzniklých nekvalitním fotoaparátem.
 • V prvním kole projektu žadatelé podají žádosti do uvedeného termínu, po kterém dojde grantovou komisí k jejich vyhodnocení a schválení. Projekt tedy nebude probíhat průběžně ale ve vlnách s tím, že je možné nechat si schválit rozpočet v jednom z kol a zakoupit ho později.
Účel příspěvku

Příspěvek se poskytuje na zakoupení poloprofesionálního fotografického vybavení; jedná se o:

 • Tělo zrcadlovky do ceny 20 000 Kč (pokud je zakoupeno v sadě s objektivem, počítá se cena samostatně prodávaného těla)
 • Základní objektiv do ceny 5 000 Kč (pokud je zakoupeno v sadě s tělem, je cena objektivu vypočítána jako cena sady bez samostatně prodávaného těla případně druhého objektivu v sadě)
 • Jeden speciální objektiv dle volby účastníka do ceny 10 000 Kč (pokud je zakoupeno v sadě s tělem, je cena objektivu vypočítána jako cena sady bez samostatně prodávaného těla případně druhého objektivu v sadě)
 • Externí blesk do ceny 7 000 Kč
 • Samozřejmě je v rámci projektu zakoupit vybavení dražší, avšak je nutné mít na paměti, že výše příspěvku bude vypočítávána maximálně z částky/částek, uvedených výše.
Forma příspěvku
 • Žadatel předloží garantovi žádost, ve které uvede svůj plánovaný rozpočet s konkrétními položkami.
 • V případě schválení žádosti bude na základě předložených dokladů proplaceno žadateli 34 % pořizovacích nákladů na schválené vybavení.
 • Po nahrání minimálně 1 000 fotografií využitelných na projektech Wikimedia pořízených tímto vybavením si může účastník požádat o vyplacení dalších 33 % nákladů. Po pořízení dalších 1 000 snímků i o zbylých 33 %.
 • Pro posouzení oprávněnosti uvedených příspěvků použije garant počítadla; nárok však automaticky nevzniká na základě počtu nahraných fotografií, je rovněž posuzována také jejich přínosnost pro projekty WMF, encyklopedická a dokumentární hodnota, kvalita a následně i využití na jednotlivých projektech.
Další pravidla
 • Proplácena bude vždy částka z nejnižší cena na trhu s přihlédnutím k serioznosti obchodníka; při rozdílech v řádu stokorun je tedy vhodnější vybrat renomovaného obchodníka.
 • V případě žádosti o využití grantu jeho garantem, je tato žádost posuzována komisí Mediagrantu.
 • O každou z položek, na které se poskytuje příspěvek, je možno žádat pouze jednou.
 • Pořízené vybavení nesmí být používáno k výdělečným aktivitám žadatele (tzn. že vybavení slouží především k pořizování snímků pro Wikipedii, nikoli ke komerčnímu focení čehokoli v ateliéru; fotky rodiny či zahrádky pro osobní účely samozřejmě nevadí – vybavení je vaše.)

Odhad nákladů[edit]

Během prvního běhu očekávám schválení přibližně čtyř žádostí, každé ve výši okolo 25 tisíc; výsledné náklady by tedy neměly přesáhnout částku 100 000 Kč.

Další věci[edit]

Nejsou.

Garant[edit]

Jagro
Aktron

Stanovisko Oka[edit]

 • 27. února 2013 žádost přijata k projednání / 2013-02-27 proposal accepted for consideration
 • 20. března 2013 Oko žádost zamítlo / 2013-03-20 proposal was rejected, not approved for funding

Zdůvodnění[edit]

Ahoj Jagro a Aktrone, Oko vaší společnou žádost jednohlasně zamítlo v současné podobě z důvodu nejasnosti pravidel (viz připomínky v diskusi). Během rozhodovacího procesu byla řešena možnost, jestli by se dala žádost případně přepracovat. Nicméně toto bylo taktéž zamítnuto s ohledem na podstatu Mediagrantu podporovat vznik svobodného obsahu. I kdyby byla žádost podstatně změněna, ale zůstaly by zachovány její principy, stále by zřejmě připomínala nákup materiálu do „osobního vlastnictví“ jednotlivých účastníků (což není cílem a posláním Mediagrantu, jak je i zmiňováno v diskusi této žádosti). Dalším problémem by byla značná finanční náročnost celého projektu a problematické posuzováním efektivnosti vynaložených prostředků.

Za celé oko bych vám chtěl poděkovat za sepsání žádosti a za její poddání. Budeme pevně doufat, že vás tento nezdar případně neodradí od dalšího zapojení do Mediagrantu a k vymýšlení dalších nápadů, jak finance efektivně využívat. Základní myšlenka žádosti - zjednodušit práci těm nejaktivnějším fotografům - nebyla špatná. Pokud si i přes naše odmítnutí myslíte, že tento nápad zaslouží financování, můžete se případně zkusit obrátit přímo na grantový systém Nadace, který není vázán pravidly Mediagrantu. S pozdravem --Chmee2 (talk) 22:36, 20 March 2013 (UTC)Reply[reply]