Talk:Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Fotografické vybavení pro aktivní fotografy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Tento návrh grantu považuji za velice nepromyšlený a špatně navržený. V konkrétních bodech je to například:

 • Opakovaně se používá pojem příspěvek, přitom v sekci Forma příspěvku se dozvídáme, že při splnění podmínky 2000 fotografií je možné proplacení celé ceny vybavení. Aby byl zachován smysl pojmu příspěvek, měla by být zachována spoluúčast žadatele, která zajistí, že si žadatel pořídí vybavení odpovídající reálným potřebám. To už jen proto, že 1000 fotografií, navržených pro proplacení třetiny nákladů lze pořídit při počtu akcí spočítatelných na prstech jedné ruky.
 • O příspěvku se mluví proto, že prvotní částka je pouze příspěvkem a další části nemusí být v v závislosti na pozdějších žádostech účastníka vyplaceny. Ale jedná se pouze o terminologii, není problém pojem příspěvek zaměnit za například podporu, ale zde jde jen o slovíčka.
 • Konkrétní výše příspěvku je otázkou k další diskuzi a tuto diskuzi jsme započal ve své zprávě orgánu MG.
 • Aby se jednalo o skutečně kvalitní a potřebné fotografie je v textu ošetřeno.
 • Opravdu se nebojím, že uživatel, který již na Commons nahrál více než 2500 fotografií a "velká většina" z nich je na úrovni QI, by najednou po pořízení nového fotoaparátu začal hromadně nahrávat fotoodpad. Jde spíše o to, že samotné stanovení počtu neříká nic o výsledném efektu. -- Je k dispozici nějaký odkaz na tu zprávu či diskusi? Nebo na nějakou diskusi, která vedla k podobě návrhu, jak byl předložen?
 • Nejde o to, že by začal nahrávat odpad, cílem je nebýt striktně vázán na počet fotografií, ale i na jejich kvalitu a přínos. Někdo má ve zvyku nahrávat jednu fotku různě přizoomovanou, což plošně nelze chápat jako více fotografií, ale špatně to není.
 • Odkaz není, diskuze byla soukromá mezi mnou a Aktronem a zmiňovaná zpráva je můj e-mail OKU, cituji: ale i tak zůstává žádost poměrně otevřená úpravám, protože některé části můžou být diskutabilní, jako například zda-li proplácet až 100 %, či se zastavit například na 70 %. atd.
 • Zákaz používání fotoaparátu k výdělečným aktivitám je v principu nesmyslný jakožto nevynutitelný a nekontrolovatelný.
 • Mnoho pravidel i jiných grantů je založeno na důvěře v účastníky (která minimálně v mnou spravovaných grantech nebyla zklamána). Druhou věcí je například, že pokud bude komerční využívání prokázáno, může být důvodem k nedoplacení části příspěvku.
 • No, imho by takové zásadní porušení mělo vést spíš než k pokrácení nevyplaceného příspěvku k povinosti příspěvek vrátit, což je věc u grantů běžná. Já sice chápu, že je v tom jakási snaha vyhnout se situaci, kdy by bylo sdružení kritizováno za to, že někomu pořídilo zařízení, aby si s ním mohl vydělávat na živobytí, ale v reálu to nedopadne na osoby, které by toho chtěly zneužít. Takové osoby si dají záležet na tom, aby se na to tak snadno nepřišlo nebo se na to přišlo pozdě. Pokud by to na někoho dopadlo tak možná na někoho, kdo napíše článek do časopisu, přidá k němu své fotografie získané při focení pro wiki a následně za to celé dostane od redakce honorář. Opět je to důvod spíše pro to, aby příspěvek byl nastaven tak, že spekulantům se nevyplatí do toho jít a nějaký náhodný přivýdělek by byl na pokrytí částky, kterou musel žadatel investovat sám, než že by tak dostával něco navíc.
 • Povinnost příspěvek vrátit je podle mě vymahatelná pouze soudně, protože spekulant samozřejmě nic vracet chtít nebude, a tomu se chci vyhnout. Nedoplacení je IMHO jediná efektivní cesta. A opět, jsme u výše příspěvku. Jakou o něm máš představu ty? Původní návrhy byly 30 % - 30 %.
 • Možnost, aby si garant požádal o grant je nanejvýš nevhodná. V takovém případě by mohlo vzniknout podezření, že si grant navrhl na míru. Obecně by z žádostí tohoto druhu měly být vyloučeny osoby, které mají nějaký vliv na schvalovací proces.
 • Že grant může čerpat grant je věcí naprosto běžnou u všech grantů MG a PO. Samozřejmostí je, že se sám neúčastní rozhodování o poskytnutí příspěvku sobě – viz pravidla.
 • Že se něco běžně děje ještě neznamená, že je to správně (^_^) Taky je dost principiální rozdíl, když jsou stanoveny požadavky na výsledky cesty a když se stanovují podmínky, které předem vyřazují podstatnou část potenciálních uchazečů. Taková situace, kdy si garant (možná) stanoví podmínky tak, aby je sám splňoval a zároveň minimalizoval konkurenci, je morálně nepřípustná. A je v zájmu jak garanta, tak i sdružení, aby se předem vyloučilo jakékoli podezření, že k něčemu takovému mohlo dojít.
 • Návrh operuje s celou řadou jen vágně stanovených podmínek, které jsou v praxi jen těžko kontrolovatelné a ani z návrhu nevyplývá, že by měly nějaký zásadnější vliv na schvalování, tedy ani nevyplývá, že jsou tam i pro něco jiného než pro okrasu.
 • Prosím konkrétně, případně neváhej navrhnout znění jiné.
 • "... je rovněž posuzována jejich přínosnost pro projekty WMF, encyklopedická a dokumentární hodnota, kvalita a následně i využití na jednotlivých projektech." To je sice celé hezké, ale vůbec z toho není jasné, jakým způsobem je posuzována či jak velký vliv toto posouzení má (ne)přidělení příspěvku. Třeba takové využití na projektech se bude hodnotit jak? Má přednost, aby bylo maximum fotek následně využito v článcích, nebo důsledná dokumentace, která znamená více nevyužitých fotek? Přínosnost pro projekty WMF je také dost relativní otázka. Jsou wikipedisté, kteří obhájí i velice špatnou fotografii jako přínosnou s nezanedbatelnou dokumentární hodnotou. Celé je to tedy hodně subjektivní záležitost a v praxi se to bude nejspíš hodnotit tak nanejvýš na papíře, aby se vlk nažral, že nejde jen o množství, ale taky o něco dalšího, a koza zůstala celá. Hlavně, to nikdo nebude schopen dodatečně zkontrolovat. Pokud stanovovat podmínky, tak podmínky jasné, s jasným vlivem a jasně kontrolovatelné. Jen tak se zajistí férovost pro všechny.
 • Takovéto hodnocení je jednodušší, než se z textu může zdát. Fotky něčí rodiny nejsou pro projekty důležité, nebo například 150 podobných fotek křečka. Vliv to bude mít takový, že bude uživatel vyzván, aby nahrál další fotografie a příspěvek mu bude vyplacen později.
 • Na žadatele je kladen požadavek, aby velká většina (to asi bude o hodně víc než polovina) jeho fotografií splňovala přibližně úroveň QI. Opravdu nevím, jak někdo bude kontrolovat, jestli uživatel s 5000 fotografiemi má alespoň 2501 fotografií na úrovní QI. To už by bylo smysluplnější stanovit nějakou přiměřenou míru počtu fotografií, které úspěšně prošly procesem schvalování a v okamžiku posuzování grantové žádosti jsou QI či FP.
 • Osobně mi přijde nesmyslné, aby byly kvůli našemu grantu zatěžovány komunitní procesy Commons. Od toho jsou garanti, kteří jsou schopni, stejně jako u jiných grantů (FČO, ŽP) určit, zda-li jsou fotografie dostatečně kvalitní, či ne. Běžně se toto provádí na náhodném vzorku uživatelových fotografií a při každé nalezené chybě se vzorek zvětšuje.
 • Pokud by se vzalo, plácnu, že uživatel má mít za poslední dva roky 100 úspěčných QI, FP (možná i VI) fotografií, tak to není v průměru ani jedna na týden, to mi nepřijde jako zatěžování komunitních procesů na Commons, už vzhledem k tomu, že je i v zájmu Commons, aby ty opravdu kvalitní fotky byly vyvýšeny nad ty průměrné či podprůměrné. Je to i v zájmu fotografů a sdružení. Kde fotograf získá víc připomínek ke zlepšení široké palety fotografií než právě při evaluaci na ocenění fotografie? Co může být pro sdružení lepší reklamou o jejích úspěších v rámci snahy o získávání svobodných médií, než řada výrazně nadprůměrných a mezinárodně vysoce hodnocených fotografií? Že se žádná z českých fotografií neprobojovala do užšího finále 42 snímků v rámci WLM ukazuje, že čeští fotografové mají ještě hodně co vylepšovat. A velké množství průměrných až mírně nadprůměrných fotografií lze získat levnějšími metodami, než kupováním drahého vybavení vybraným osobám.
 • Co se týká QI, ano; například já je velmi rád využívám a považuji je za přínosné, ale je zde také spousta fotografů, která má neméně či více kvalitní fotky jako já, jen si je nenominuje na QI (FP, VI) a přijde mi nesprávné je vyřadit z možnosti účastnit se grantu jen proto, že ze svých důvodů (on se občas člověk u nominací dozví opravdu naprosto nepochopitelné věci) si nenechávají procházet fotografie nominacemi.
 • U odhadu nákladů se počítá s asi čtyřmi úspěšnými žádostmi à 25 000 Kč. To je odhad založený na čem? Jen podle částek uvedených v sekci Účel příspěvku lze pracovat až s částkou 42 000 Kč na osobu, která podle dikce dané sekce klidně může dál vzrůst o položky výslovně neuvedené. Požadavek na osobu tedy může velice snadno poskočit na dvojnásobek. Čtyři osoby jsou asi taky odhad z čistého nebe, nebo jsou k dispozici nějaké odhady, kolik lidí splňuje stanovená kritéria a kolik z nich asi tak může žádat? Podle dikce návrhu vzniká nárok každému, kdo splní požadavky v úvodním odstavci. Takhle ty náklady mohou být 100 000 Kč, ale také klidně půl milionu. To je docela nepříjemný rozptyl. Jasnější by bylo stanovit rozdělovanou částku a maximální částku a podíl nákladů, které může žadatel dostat (tedy ne fixně, že dostane například polovinu do dané částky, ale že může dostat až polovinu do stanovené částky).
 • Odhad je stanoven na základě průzkumu na Commons a osobních rozhovorů s wikipedisty, jichž by se grant týkal.
 • Mluvil jsem o něm s lidmi na několika posledních pražských srazech, konkrétně například s Postrachem. Prvotně jsem hledal mezi lidmi, co si půjčují pobočkový foťák. Dále vzhledem k absenci (nebo mé neznalosti) udělátka, které by vyjelo uživatele s nadlimitním počtem editací, jsem vybíral aktivní fotografy podle uživatelů fotograntů a uživatelů, kteří přidávají na Wiki hodně fotografií (až na výjimky se opravdu jedná o uživatele grantů). Takto tipované jsem nakonec projížděl toolem a z EXIFu zjišťoval, čím fotí a zda-li by jim k fotografiím pomohla například široká skla na focení vesnic či externí blesk pro fotky z interierů.
 • Se stanovením maximální částky souhlasím jakožto s dobrým nápadem a na základě připomínek od oka bych jí do návrhu případně přidal. Vzhledem ke kolovosti grantu by bylo omezení poměrně dobře aplikovatelné.
 • Částka 42t je stropem, nejasnou formulaci jsem upravil.

--Reaperman (talk) 21:23, 27 February 2013 (UTC)Reply[reply]

Předpoklad dobré vůle mi nedovoluje napsat, že tomuto návrhu rozumím. Co je cílem (přínosem pro wiki)? Na první pohled by se mohlo zdát, že je tu konečně snaha podpořit kvalitu (nejen kvantitu). Nicméně v kritériích nevidím nic co by motivovalo příjemce grantu k pořizování lepších fotek, spíše to působí jako "odměna" pro ty kteří už nějaké (ucházející) fotky mají (a mezi ty se zřejmě počítají i garanti).

 • Podmínky splní jen pár "mazáků",
 • proplacení je vázáno na kvantitu,
 • zákaz komerčního užití je z hlediska přínosu pro wiki zbytečný (i fotograf publikující na wiki pod cc-by-sa si může s klienty individuálně sjednat komerční licenci).--Pan BMP (talk) 16:22, 17 March 2013 (UTC)Reply[reply]

Equipment purchase?[edit]

Hi, everyone.

I've just noticed this page, and unless Google Translate much misleads me, it seems to be about some equipment purchases of significant value. If that is so, I would like to remind you that Mediagrant funds may not be used for any expenses not within the grant proposal. The original proposal only includes several upgrades to one camera owned by the chapter.

If there's a compelling reason to consider spending outside the grant plan, please consult with the Foundation and get our explicit approval. Failure to do so would be in breach of the grant terms. Thanks! Asaf Bartov (WMF Grants) talk 03:25, 1 March 2013 (UTC)Reply[reply]

Hi Asaf, thank you for your comment. If you need I can translate for you whole proposal. However, this is just the proposal request and the "Eye" is now evaluating it by own internal processes and how does it fit to the scope of our "Mediagrant". If this would have our support, we will than consult with Foundation staff, however it might be wasting of time now, because "Eye" does not said their opinion about it so it might be possible that it will be reject anyway by us. Best regards --Chmee2 (talk) 16:15, 13 March 2013 (UTC)Reply[reply]
Okay, thanks. No need to go to the trouble of translating for me at this point, but I appreciate the offer! WMCZ is welcome to discuss re-purposing of some Mediagrant funds if it sees the need. Asaf Bartov (WMF Grants) talk 17:33, 13 March 2013 (UTC)Reply[reply]