Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Výškové snímkování

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Žádost[edit]

Podaná

Název[edit]

Vybavení pro dokumentární fotografii z nízkých výšek

Grant WMF[edit]

Nehodící se škrtněte!

  • Mediagrant

*Presentation&Outreach

Kdo žádá[edit]

Limojoe (talk)

Cíl a rozsah projektu[edit]

Při pořizovaní fotografií vysokých objektů, u nichž nelze fotit objekt z odstupu (památkový dům v úzké ulici) nelze prakticky pořídit snímek z rozumné perspektivy. Podobně u objektů umístěných vysoko (pamětní desky/busty) nebo na obtížně dostupných místech lze docílit lepších výsledků jen např. s pomocí štaflí, tyče či jiných udělátek.

Jedním z řešení by bylo pořízení kvalitního lehkého kompaktního fotoaparátu společně s dronem.

Na základě studia internetu a dotazu ve specializovaném obchodě se mi jeví jako schůdná varianta:

Prospěch projektu[edit]

Zvýšení počtu kvalitních dokumentárních fotografií (v prvním roce nejméně 1000 unikátních objektů).

Požadovaná částka[edit]

Max 26 000 Kč.

Další (nefinanční) požadavky[edit]

Nejsou.

Další poznámky[edit]

Stanovisko Oka[edit]

  • Oko žádost zaregistrovalo a nyní ji posuzuje --Chmee2 (talk) 21:08, 17 September 2013 (UTC)Reply[reply]
  • oko žádost jednohlasně odmítlo z důvodů, že žádost jde mimo rámec původně dohodnutého Mediagrantu. Dalším důvodem zamítnutí byly nadnesené údaje v plánovaných cílech, které by se jen velice těžko realizovaly s ohledem na časové možnosti žadatele. --Chmee2 (talk) 13:16, 10 October 2013 (UTC)Reply[reply]

Poznámky[edit]

Srovnej s Wikicopter