Wikimedia Czech Republic/Mediagrant/Vodstvo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Téma[edit]

Co navrhujete za téma?

Vodstvo

Popis[edit]

Co se má v rámci tématu získávat, a k čemu to bude dobré?

Cílem tohoto tématu je získávat soustavně fotografie vodních toků, rybníků a jezer v ČR. Wikipedii přinese projekt jak kvalitní fotografie povrchových vod, tak rozšíření hesel do podoby článku.

Pravidla[edit]

Jak by měla vypadat pravidla tématu? Obecná pravidla stanoví principy které by měly být společné všem tématům, stačí se soustředit na věci které jsou specifické pro to vaše. Čtenářem vašich pravidel budou zájemci o focení/filmování/etc. Měli by z nich pochopit především co a jak vlastně mají nafotit, abyste jim coby garanti proplatili cestu.

  1. Vycházejte z obecných pravidel.
  2. Pro fotky používejte šablonu Mediagrantu s parametrem „Vodstvo“.
  3. Fotí se pouze nenafocená, nebo špatně nafocená místa v ČR, tedy pokud z celého vodního toku/plochy nebo jeho významné části neexistuje žádná fotografie, nebo pokud jsou k dispozici jen technicky skutečně špatné fotky.
  4. Jedna cesta by měla zmapovat jednu celou řeku/potok/kanál encyklopedického významu. Případně je možno nafotit aspoň 3 vodní toky částečně o min. 10 fotkách (při dalekých cestách nebo jízdě autem více). Částečné nafocení znamená vyfocení aspoň čtvrtiny toku (u toků kolem 30 km dlouhých) nebo poloviny toku (u toků kolem 15 km). Pokud už byl vodní tok částečně vyfotografován, musí jít samozřejmě o dosud nevyfotografovanou část.
    1. Zmapování řeky/potoka/kanálu znamená pořízení fotografie na začátku a na konci a dále nafocení encyklopedicky významných míst na této cestě (mosty, tunely, přítoky, rybníky, náhony, přehrady, významné sídla a stavby, okolní porost (vegetace)). Celkem by se takto měly získat fotografie do aspoň 4 článků (v kterých dosud žádné nebyly); při dalekých cestách nebo jízdě autem opět více.
    2. Pokud předcházející počet článků nelze splnit jen vyfotografováním významných objektů přímo na vodním toku, je třeba fotografovat i okolní encyklopedicky významná místa (nejlépe většinou nenafocené vesnice).
  5. V případě pochybností při následném schvalování cesty (hlavně posuzování, zda bylo vyfoceno dost objektů) musí účastník doložit encyklopedickou významnost vyfotografovaných objektů dle pravidla 2NNVZ.
  6. Při schvalování cest se hodnotí přiměřenost nákladů. Tzn. že se očekává, že čím vyšší náklady budete mít, tím vyšší přínos Wikipedii by jste měli zajistit – tedy nafotit více nenafocených míst.

Odhad nákladů[edit]

Očekáváte stovky levných úhrad za měsíc, nebo dvě velké pálky za rok? Na kolik peněz tak asi může vyjít nafocení všeho, co by šlo (pokud existuje nějaký konečný limit), a na jak častý přísun nového materiálu se můžeme těšit?

Odhadujeme, že se bude jednat o několik dražších úhrad ročně, které zmapují celý tok včetně rozepsání článku na Wikipedii. Zároveň se může jednat o několik drobnějších plateb měsíčně na skupinové mapování povrchových vod.

Další věci[edit]

Jsou nějaké další věci kromě proplácení cest, které od sdružení Wikimedia potřebujete?

Ne.

Garant[edit]

Kdo se bude o téma starat? To typicky zahrnuje komunikaci s přispívajícími, schvalování příspěvků a poskytování zpětné vazby.

--Juandev 12:43, 3 October 2011 (UTC)Reply[reply]
Tlusťa

Tiket[edit]

Stanovisko Oka[edit]

Oko schvaluje toto téma. Je ale třeba, aby garant připravil pravidla, které by oko ještě posoudilo (už ne schvalovalo). V pravidlech by mělo být např. popsáno, co se považuje za nenafocený vodní tok, a mělo by být taky upřesněno, kdy je třeba fotografovat i blízké vesnice. --(za oko) --Packa 20:30, 6 December 2011 (UTC)Reply[reply]

Asi došlo k nějakému informačnímu šumu: takže OK, pravidla jsou posouzená a jsou v pořádku. Další doplnění, které navrhuje Juandev – fotografování rybníků a přehrad – se může do pravidel doplnit za pochodu.

Jen je třeba ještě udělat stránku pro uživatele (aby nebyli odkazováni sem na tuto žádost, protože ta zůstane v současné podobě, kdežto pravidla se mohou upravovat). --Packa (talk) 21:14, 26 March 2012 (UTC)Reply[reply]

To není pravda, co tady říkáš. Rybníky nejsou doplněním, rybníky jsou tady už od samého počátku. Vypadly kvůli tvým připomínkám. Naopak o přehradách jsem tu nikdy nemluvil. Konec vyčištění šumu.--Juandev (talk) 06:05, 27 March 2012 (UTC)Reply[reply]