Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Výstava POTY 2010

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Žádost[edit]

Název[edit]

Putovní výstava POTY a featured pictures WM Commons

Kdo žádá[edit]

Frettie jako garant, studenti oboru "Služby muzeím a galeriím".

Cíl a rozsah projektu[edit]

Výstava v prostorách školy – žádost o grant[edit]

Přeposílám, jak jsem dostal od studentů.--Frettie (talk) 14:03, 2 March 2012 (UTC)'Reply[reply]

Jsme skupina pěti studentů Vyšší odborné školy informačních služeb a byl nám zadán úkol uspořádat výstavu v rámci předmětu Projekt. Tento předmět nás má zapojit do činnosti, která souvisí přímo s naším studijním oborem – Služby muzeí a galerií. Pod dohledem Ing. Stanislavy Hruškové Ph.D. bude zorganizována výstava s vernisáží v prostorách VOŠ informačních služeb (poblíž stanice metra Budějovická). Vyvrcholením tohoto projektu bude závěrečná prezentace, ve které shrneme všechny kroky a výsledky činnosti v rámci této výstavy.

Jednalo by se o výstavu fotografií z Wikimedia Commons – výherní a nominované fotky ze soutěže Picture of the Year 2010, které jsou dostupné na Wikimedia Commons (link), spolu s nimi budou vystaveny vybrané fotografie z Featured Pictures (link) nebo jiné kvalitní fotografie. Minulý rok se v naší škole pořádala taktéž výstava obrazů v rámci tohoto předmětu, ze které byl pořízen videozáznam dostupný na Youtube.com. Výstavy se účastnil velký počet návštěvníků a široké veřejnosti a proto si myslíme, že je to dobrá prezentace Wikipedie či organizace Wikimedia ČR.

Vystavených fotografií bude dvacet. Deset z nich bude zachycovat žebříček deseti fotografií soutěže POTY 2010 od výherní po desáté místo. Z dalších deseti fotografií budou některé (cca 3) od českých fotografů a některé budou vybrány z fotografií v kategorii Featured Pictures, které budou tematicky souviset s fotkami od českých fotografů.

Fotografie budou vytištěny ve formátu A3 na fotopapír a následně zarámovány a zaskleny. K fotkám budou přiřazeny popisky, které jsou na Wikimedia Commons a u těch, u kterých nejsou k dispozici v češtině, budou přeloženy či nově napsány a vloženy taktéž ke zdrojovým souborům na Commons. Také ke každé fotografii bude přiřazen článek z Wikipedie, který bude redakčně upraven. Pokud k některým fotografiím článek prozatím není, bude vytvořen nebo přeložen z anglické Wikpedie. Dále budou ke každé fotografii a k jejímu textu přiřazeny QR kódy, prostřednictvím kterých by návštěvníci mohli zobrazit fotografii přímo na Commons a článek na webových stránkách Wikipedie. QR kódy budou odkazovány přes server české Wikimedie, kde vznikne doména http://qr.wikimedia.cz., která bude použita pro zobrazení jednotlivých fotografií přes zkrácené odkazy (např. http://qr.wikimedia.cz/vystava/fotka5). Při načtení adresy budou ukládány informace o počtu zobrazení dané fotografie či článku. K vystavovaným fotkám bude patřit několik menších fotek v malých rámech, které budou prezentovat činnost organizace Wikimedia ČR.

Vernisáž k výstavě bude uspořádána v dubnu nebo v květnu v prostorách školy. Na ní budou uvedeny kromě vystavovaných fotografií také informace o organizaci Wikimedia ČR. Budou přizváni její zástupci a také čeští fotografové některých vystavovaných fotek. Na vernisáži bude pořízen videozáznam, který by byl zveřejněn na stránkách Wikimedie, na Wikimeda Commons a byl by uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons a na Youtube.

V průběhu projektu budou napsány tři zprávy o výstavě. První bude vydaná v dohledné době a bude informovat o přípravě výstavy a také o spolupráci Wikimedie ČR se studenty VOŠIS, v druhé zprávě bude uveden přesný termín vernisáže a další podrobnosti, poslední zpráva bude vydaná po skončení výstavy jako zpětná reakce. Tyto zprávy budou uveřejněny v různých mediích (Wikizprávy a další). Také bude sepsána závěrečná zpráva (zhodnocení), která bude zaslána Oku programu Presentation and Outreach.

Dále zajistíme místa, kam budou po výstavě fotografie přemísťovány a dále vystavovány. Oslovíme Národní technickou knihovnu a další knihovny či instituce (např Technické muzeum v Praze). Vzniklé fotografie tak budou dále prezentovat sdružení WMČR na různých místech. Dalším výstupem pro Wikimedia ČR bude zvýšení povědomí o občanském sdružení Wikimedia ČR nejen mezi veřejností, ale také u učitelů školy, mezi které patří například RNDr. Jiří Žalman, který působí v oddělení muzeí a galerií na Ministerstvu kultury ČR, dále PhDr. Eduard Šimek, CSc, který je předním odborníkem na numismatiku a působil v Národním muzeu a další. Díky tomu může WMČR získat kontakty na tyto učitele a navázat spolupráci s touto školou.

Prospěch projektu[edit]

Viz výše: převážně vznik rámovaných fotografií a prezentování sdružení Wikimedia ČR v různých prostorech, domluvení dalších míst, zisk kontaktů.

Požadovaná částka a rozpočet[edit]

Celková částka: 6000 - 10000 (dle zvoleného typu rámů) + možná doprava na místo, dle dohody.

Cenový přehled[edit]

Tisk fotografií ve formátu A3[edit]
Název Prodejce Cena 1 ks Cena 20 ks
tisk fotografií 30x40, 30x45 Foto Škoda 99 1980
Rámy[edit]
Název Prodejce Cena 1 ks Cena 20 ks
rám 40 x 50 Foto Škoda 360 7200
rám 40 x 60 Foto Škoda 420 8400
rám RIBBA 40 x 60 IKEA 199 3980
rám RIBBA 40 x 60 IKEA --- ---
Pozvánky[edit]

Pozvánky, které budou propagovat výstavu a budou rozdány zainteresovaným učitelům – cca 30 Kč za jednu pozvánku × cca 15 pozvánek = cca 450 Kč (http://www.go4print.eu/letaky-pozvanky.php)

Plakáty velikosti A3 – cca 30 Kč za jeden plakát × cca 5 plakátů = cca 150 Kč (http://www.go4print.eu/plakatyA3.php)

Občerstvení[edit]

Občerstvení na vernisáž – nebude hrazeno z grantu P&O, žádáme tak o možnost proplacení občerstvení z volných peněz sdružení Wikimedia ČR.

Další (nefinanční) požadavky[edit]

Zapůjčení projektoru na vernisáž, zapůjčení předsedy na vernisáž, zapůjčení některého z fotografů na vernisáž - např Chmee2.

Další poznámky[edit]

Stanovisko Oka[edit]

Za oko schváleno; podmínkou je další šíření výstavy na minimálně dvou dalších místech. Prosíme také o volbu levnějších rámů a po akci o report. — Jagro (talk) 19:53, 19 March 2012 (UTC)Reply[reply]

Poznámky[edit]