Wikimedia Czech Republic/Projekt Vědecká a odborná fotografie/Postup žádání o uvolnění fotografií pod svobodnou licenci

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Připravuje se--Juan de Vojníkov 20:17, 19 August 2009 (UTC)


Při jednání o uvolnění fotografií pod svobodnou licenci jednáme slušně. Autorům je nutno osvětlit co to svobodná licence je, že uvolněním pod svobodnou licenci autor o dílo nepřichází. Zároveň je nutné míti na paměti Autorský zákon, tedy to kdo má k odborné fotografii jaký vztah.

Autorský zákon a odborná fotografie[edit]

Zdroje vědeckých fotografií[edit]

Zaměstnanecká díla[edit]

Zaměstnanecká díla vznikají činností zaměstnanců v rámci určité firmy či organizace. V případě zaměstnaneckého díla uděluje licenci organizace, tedy je třeba mít souhlas s uvolněním díla pod svobodnou licenci od organizace, není třeba souhlas od autora.

 • jak je definován zaměstnanec? Je například student prezenčního doktorského studia zaměstnancem?

Studentská díla[edit]

Studentská díla vznikají činností studentů v rámci školy. Jsou to díla vytvořená studenty v rámci plnění školní aktivity. U studentského díla je třeba získat souhlas jak od školy tak i od autora. Autor nám dává licenci na dílo a škola potvrzuje, že užití v souladu s takovou licencí nepoškozuje její oprávněné zájmy. Copyrightová doložka nemá právní relevanci, škola musí specifikovat, že bude jejím zájmům touto doložkou vyhověno.

 • Jak je definován student?

Díla nezaměstnanců a nestudentů v rámci škol a organizací[edit]

 • Pokud nejsem zaměstnancem ani studentem určité organizace, mohu fotit předměty, které nejsou chráněny autorským zákonem, pokud mi dá taková Organizace "k focení" souhlas

Obecné otázky[edit]

 • O jaká díla se jedná, pokud student či odborný vědecký pracovník vytvoří dílo na půdě jiné školy či ústavu (např. studenti programu Socrates-Erasmus, různé stáže apod.)?
 • Je možno uvolnit dílo uvolněné pod svobodnou licencí (např. Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci) uvolnit pod výhradní licenci? např. studentské/zaměstnanecké fotografie do impactovaných časopisů.


Předpoklad k posouzení právníkům[edit]

 • Díla vytvořená na půdách veřejných škol, výzkumných organizací, galerií a muzeí (dále jen „organizace“) autorský zákon neřeší. Je to v podstatě focení na neveřejném prostranství. Tedy pokud takto zdokumentujeme nějaké dílo, tak potřebujeme k uvolnění fotografie souhlas autora díla. Fotografování na takových místech není zakázáno a priori, ale je třeba si uvědomit, že organizace jakožto majitel pozemku fotografování zakázat může a fotografa popřípadě vykázat. Fotografování bez předchozí domluvy vyvolává dojem, že je vedeno úmyslem, který jde proti zájmům organizace nebo lidí s ní spojených, což může vést k nepříjemným situacím. Je tedy vhodné předem vyžádat povolení takové organizace k focení.
 • Díla vytvořená studenty v rámci školní aktivity jsou nazývány "školními díly". Student může poskytnout dílo třetím osobám, ale pouze tak, aby škola neutrpěla újmu. Újmou se povětšinou míní soutěžní zájmy školy, aby např. dílo nemohlo prezentovat konkurenční vzdělávací zařízení matoucím způsobem, jako vytvořené u něj. V rámci licence cc-by-sa 3.0 tomu lze zabránit například uvedením copyrightové doložky, např. "© 2009 Karlova univerzita". Copyrightovou doložku musí další uživatelé díla zachovat. Na druhou stranu škola nemusí chtít být s dílem spojována, takže autor by se jí na to měl dotázat. Když škola zamítne (co když nezareaguje?) student může dílo zveřejnit bez této doložky.
  • Jak je to v cizině? Nemá tam použití copyrightové doložky ještě jiné právní dopady? Lze tento model aplikovat na Wikimedia Commons?
  • Za studenta může jednat se školou jiná zplnomocněná osoba. Stačí ústní zplnomocnění? Je možné vyjednat hromadné uvolnění doložky i pro uvolňující studenty budoucí?
  • Co se děje, pokud chce škola použít dílo do impactovaného časopisu vyžadujícího výhradní licenci? Škola potřebuje souhlas studenta/autora. V tom případě však už autor nebude moci uvolnit dílo pod svobodnou licencí.
  • Co se stane, pokud chce student použít své školní dílo do impactovaného časopisu vyžadujícího výhradní licenci? Uvolnění díla pod svobodnou licencí samozřejmě také není možné. Student/autor bude muset navíc upozornit časopis, že dle zákona je povinen dát licenci i škole. Striktně výhradní licenci tedy dát nemůže, ledaže by se škola svého práva na licenci vzdala.
 • Zaměstnanci organizací tvoří tzv. zaměstnanecká díla, kde majetkovými autorskými právy disponuje organizace. K svobodnému šíření je pak podle zákona třeba souhlasu jak organizace, tak i autora. Lze očekávat, že organizace bude chtít uvést copyrightovou doložku. Dají se s tímto předpokladem fotky nahrávat na Commons a šířit do celého světa?
 • Je přípustné na Commons uvádět šablonku o původu fotografie? - tento bod, je třeba řešit jinde. Nebyl odeslán právníkům.

Právní aspekty u galerií a muzeí[edit]

 • umělecká díla jsou chráněna Autorským zákonem
 • pokud autor uměleckého díla zemřel před více jak 70 lety, je možné takové dílo uvolnit pod PD 70
 • galerie je veřejná instituce shromažďující veřejné sbírky, může ale bránit v ofocování sbírek z bezpečnostích důvodů
 • pokud galerie tvrdí, že je držitelkou autorských práv u děl jejichž autoři nejsou po smrti více jak 70 let musí takovou skutečnost doložit
 • díla neznámých autorů jsou automaticky volnými díly
  • Jak se určí, že dílo je od neznámého autora?
 • na unikátní muzeální položky se mohou vztahovat stejná pravidla jako na umělecká díla (tedy závisí na stavu autora)
 • fotografie ostatních muzeálních položek jsou uvolňovány jako volná díla, protože se nejedná o unikátní předměty, ale běžné předměty

Způsob jednání s autory fotografií[edit]

Nejprve je třeba zjistit, jaké fotografie vlastně potřebujeme, kdo je držitelem autorských práv a pak o ně požádat.