Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2011-03-07

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dagsorden[edit]

 1. Åbning
 2. Godkendelse af referat fra forrige møde
 3. Formandens orientering
 4. Økonomi og medlemmer
 5. Aktiviteter
  1. Wikimedia Conference, Berlin
  2. Wiki Loves Monuments
  3. Dansk Naturvidenskabsfestival
 6. Indkomne forslag
  1. Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2011-02-06#Indkomne forslag
  2. Email til DR om temaaften.
 7. Eventuelt

Åbning af mødet[edit]

 • Tilstede: Fra bestyrelsen: Ole Palnatoke, Finn Årup Nielsen, Simon van Studinski, Jan Friberg, Steen Thomassen (indtrådt), Thomas Bredøl (online under formandens beretning) Desuden: Thyge Larsen.
 • Fraværende med afbud: Henrik Eriksen (trækker sig fra bestyrelsen), Victor Valore.
 • Henrik trækker sig fra fra bestyrelsen. Steen Thomassen accepterer at indtræde i bestyrelsen.
 • Mødet er beslutningsdygtig

Bestyrelsen vil til generalforsamling foreslå Henrik Bøgh som ny suppleant, - ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt.

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

Referatet godkendt.

Formandens beretning[edit]

 • Formanden har fået tilsendt 4 USB-sticks fra "WikiTwooGo": http://wikitwoogo.org/wiki/TWOONIX_sticks_for_Wikipedia_authors Det var flere forslag om hvordan USB'erne skal uddeles: Indmeldelse i foreningen, blandt skribenter i en artikelkonkurrence. Beslutningen udskydes til næste møde.
 • Samarbejde med Nationalmuseet og Statens Arkiver. Formanden har modtaget en email fra Charlotte Jensen med forslag til projekter: "Arkivalier til Wikipedia", "Nationalmuseet loves Wikipedia" og "Pick our brain". Ole skriver til Charlotte om møde på Rigsarkivet den 16. marts klokken 15:00.

Økonomi og medlemmer[edit]

 • Simon har skrevet på ca. brugerdiskussionssider med opfordring om at melde sig ind i foreningen.
 • Kasseren: Vi har 20 betalende medlemmer, 5 fra sidste år har ikke gentegnet.
 • Bankkontoen er på 2392 kroner.
 • Der er modtaget penge fra WikiX billetter, som kan kræves tilbage.
 • Simon henviste til sidste møde hvor "Bestyrelsen pålægger formanden og kassereren at få styr på ansøgningsprocessen i forhold til Wikimedia Foundation med udgangspunkt i aktivitetskalenderen." Kasseren har set at vi må vente til maj med at søge.

Aktiviteter[edit]

Wikimedia Conference, Berlin[edit]

Simon må melde afbud til Wikimedia Conference 2011 i Berlin 25.-27. marts. Ingen andre bestyrelsesmedlemmer kunne. Simon spørger andre foreningsmedlemmer. Thomas sender en mailingliste til Simon.

Wiki Loves Monuments[edit]

Et møde med Kulturarvstyrelsen er endnu ikke kommet i stand.

Dansk Naturvidenskabsfestival[edit]

Dansk Naturvidenskabsfestival foregå i 2011 den 26.-30. september. [1]. Simon mente at kunne måske deltage kortvarigt. Steen tager kontakt.

Indkomne forslag[edit]

Fra sidste møde: "Simon foreslår at afbud skal meldes senest en uge før mødet. Uden afbud skal man give kage næste gang." Forslaget blev godtaget.

Email til DR om temaaften: Forslag til tekst der kunne sendes til DR2 Temaaften er tilgængelig på intern.wikimedia.dk [2]. Finn sender en email.

Eventuelt[edit]

Mødedatoer for juni og juli:

 • Onsdag den 8. juni 19:00 (Simon finder sted)
 • Mandag den 27. juni 21:00 (online)