Jump to content

Wikimedia Highlights, September 2011/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Samlede hovedpunkter fra Wikimedia Foundations månedsrapport og Wikimedias tekniske rapport for september 2011

Public Policy Initiative og Global Education Program[edit]

Logo for Wikipedia Ambassador-programmet (der fremkom som en del af Public Policy Initiative)

I september afsluttedes Public Policy Initiative (PPI) efter 17 måneder. Teamet udfærdigede i fællesskab en afsluttende rapport (der dog senere vil blive udvidet med en økonomisk opgørelse) til Stanton Foundation og dokumenterede de opnåede resultater, bedste fremgangsmåder og indhentede erfaringer. Blandt holdets andre aktiviteter var: En omfattende projektdokumentation vedrørende Chapters-rapportering; de sidste regional ambassadør-oplæringer over hele USA samt færdiggørelse af projektets researchkomponenter med præsentation af resultaterne på wiki og på papir samt ved månedens slutning en præsentation for Wikimedia Foundations øvrige medarbejdere ved et morgenmadsmøde. Derudover har vi overført specifikke projektaktiviteter til det nye Global Education-team. Med afslutningen af Public Policy Initiative ophørte også som planlagt kontrakterne med tre teammedlemmer: Sage Ross, Amy Roth og Mishelle Gonzales. Vi takker dem for deres store arbejde og for deres indsats for vor mission. Sages, Amys og Mishelles medvirken i PPI spillede en nøglerolle ved at forbinde arbejdet i Wikipedias fællesskab med videregående uddannelse. Vi ønsker dem alle det allerbedste i fremtiden.

Ligeledes i september arbejdede det nye Global Education Program-team med at forberede det første møde i serien "Global Education Program Metrics and Activities" (25. oktober). Dette nye månedlige møde henvender sig til alle (undervisere, studerende, Wikimedia-chapters, individuelle frivillige), der er interesseret i aktiviteter, som er rettet mod uddannelsesinstitutioner. Mødets formål er at sikre, at bedste fremgangsmåder og indhøstede erfaringer bliver delt mellem de forskellige lande. Yderligere information (på engelsk): Global Education Program Metrics and Activities Meeting.

Ayush Khanna, der ved månedens slutning vil indgå i Global Education Programs team som konsulent på halv tid, vil tage sig af at indsamle kvantitative data om vore forudsete aktiviteter på universiteter rundt om i verden.

Global Education Program-teamet arbejdede desuden på at starte et Wikipedia-universitets-initiativ i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Med støtte af Sara Yap, der er medarbejder ved katalysatorprojektet under Global Development-team, påbegyndte teamet udviklingen af en strategi angående start af et MENA-uddannelsesprogram i foråret 2012.

Teknologi[edit]

Fællesskab[edit]

Jon Harald Søby overgik til en fellow-stilling, som skal fokusere på fællesskabsoversættelser, [1], og de to langtidsansatte research-fellows Steven Walling og Maryana Pinchuk til fuldtidsstillinger som fællesskabsorganisatorer med fuldt fokus på at vende nedgangen i antallet af bidragydere.

Global udvikling[edit]

  • Start på et forskningsprojekt på den portugisiske Wikipedia
  • Forberedende arbejde gøres for at starte projekter i MENA-regionen.

Data og trends[edit]

Globale individuelle besøgende for august:
422 millioner (+7,9 % sammenlignet med juli; +13,7 % sammenlignet med foregående år)
(Data fra comScore for alle Wikimedia Foundations projekter; comScore vil frigive data for september senere i oktober)
Sidevisninger i september:
15,8 milliarder (+5,1 % sammenlignet med august; +9,0 % sammenlignet med foregående år)
"Report Card" for august 2011: "Report card" omlægges i øjeblikket til et dashboard med mere fuldstændig funktionalitet.

Regnskab[edit]

(Regnskabsoplysninger er ved denne rapports udgivelse kun til rådighed for august 2011.)

Regnskabsinformation pr. 31. august 2011

Indtægter: $1.415.075

Udgifter:

  • Teknologigruppen: $1.474.075
  • Fællesskabs-/indsamlingsgruppen: $493.102
  • Global Development Group: $552.953
  • Ledergruppen: $183.732
  • Regnskabs-/jura-/personale-/administrationsgruppen: $921.318

Udgifter i alt: $3.625.273

Samlet overskud/(tab): ($2.210.198)

Indtægterne lå $1,4 millioner over budgettet som følge af øgede bidrag.

Udgifterne var $3,6 millioner mod budgetteret $4,5 millioner på grund af lavere kapitaludgifter samt mindre bidrag til chapters og andre aktiviteter som følge af, at der kun er gået to måneder af regnskabsåret.

Likvide midler udgør $15,5 millioner, hvilket ved det nuværende udgiftsniveau svarer til seks måneders drift.