Wikimedia Foundation elections/Board elections/2005/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
2005 Bầu cử cho Ban Quản Trị của Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia
Tổ chức


Xin chào tất cả mọi người,

Kỳ bầu cử cho Ban Quản Trị của Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia vậy là sắp đến rồi. Nhiệm vụ của bạn là làm công tác chuẩn bị bỏ phiếu cho các đại biểu sẽ có vinh dự được làm đại diện phát biểu cho tất cả các ủng hộ viên của Wikimedia đã và đang từng ngày đóng góp cho cộng đồng đông đúc và sôi nổi này của chúng ta. Ban Quản Trị được giao trọng trách đảm nhiệm việc cho ra những quyết định cuối cùng cho Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia. Và tất nhiên, nhiệm vụ của họ không phải là để điều hành website này.

Chúng ta sẽ bầu cho hai vị trí. Họ sẽ được bầu trong nhiệm kỳ 2 năm và không phân biệt lẫn nhau. Để có quyền bỏ phiếu cho một trong những vị trí sau bạn phải có đóng góp tối thiểu là 400 lần trước 00:00 ngày 30 tháng 5 năm 2005 (theo giờ UTC) cho dự án trong Wikimedia mà bạn sẽ dùng để bỏ phiếu. Đóng góp đầu tiên trong đó phải ít nhất 90 ngày trước thời gian bầu. Xin lưu ý rằng các viên chức bầu cử có quyền loại phiếu từ những thành viên đã bị cấm hay là con rối. Bầu từ nhiều hơn một dự án sẽ bị xem là hành động điều khiển con rối.

Cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức theo số ủng hộ. Mỗi cử tri sẽ được phép bầu bao nhiều ứng cử viên họ muốn cho mỗi chức. Hai ứng cử viên với nhiều số phiếu nhất sẽ thắng cử. Trong trường hợp có kết quả hoà, một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức cho những người ngang phiếu.

Nếu bạn nào thấy mình có khả năng và nhiệt huyết muốn tham gia tranh cử, xin bạn vui lòng điền tên mình vào tại Board elections/2005/Candidates (tiếng Anh) hay một trang phụ thuộc trang đó bắt đầu từ 00:00, 2005 tháng 6 ngày 7 (UTC). Sau đó họ sẽ được 3 tuần để vận động tranh cử. Các viên chức phối hợp dịch thuật sẽ cố gắng dịch bài của các ứng cử viên ra nhiều ngôn ngữ, sau đó cuộc bầu cử sẽ bắt đầu.

Đây là lịch trình cho cuộc bầu cử năm nay:

Ứng cử viên đăng ký
từ  Thứ ba, 0:00 7 tháng 6, 2005 (UTC)
đến Thứ hai, 23:59 27 tháng 6, 2005 (UTC)
Bầu cử
từ  Thứ ba, 0:00 28 tháng 6, 2005 (UTC)
đến Thứ hai, 23:59 11 tháng 7, 2005 (UTC)
Nếu bạn biết nói tiếng khác, xin dịch thông cáo này và nhắn nó vào dự án Wikimedia cho ngôn ngữ đó. Xong khi làm đó, xin cho chúng ta biết ở Board elections/2005/Notice translation.

Nếu bạn muốn trông nom việc dịch những thông cáo sau đây, xin ghi tên vào Board elections/2005/Notice translation#Coordinators.

Cuối cùng, tôi muốn chúc may mắn cho tất cả mọi ứng cử viên trong cuộc bầu cử này.

Ðồng Chủ tịch, Uỷ ban về Bầu cử Wikimedia


Xin chào tất cả mọi người,

Những điều kiện để bỏ phiếu mới thay đổi. Trước đây "phải có đóng góp cho những dự án trong Wikimedia tối thiểu là 400 lần trước 00:00 ngày 30 tháng 5 năm 2005 (theo giờ UTC)", nhưng bây giờ "phải có đóng góp tối thiểu là 400 lần trước 00:00 ngày 30 tháng 5 năm 2005 (theo giờ UTC) cho dự án trong Wikimedia mà bạn sẽ dùng để bỏ phiếu".

Ban Quản Trị đã đề nghị thay đổi này (xem Wikimedia:Meetings/June 7, 2005) để tránh sai lầm và trường hợp bỏ phiếu mắc tội gian lận.

Xin cám ơn tất cả mọi người thông cảm với chúng tôi.

09:57, 15 Jun 2005 (UTC)
Ðồng Chủ tịch, Uỷ ban về Bầu cử Wikimedia