Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Committee/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.
Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009
Tổ chức

Ủy ban Bầu cử Hội đồng 2009 điều hành việc tổ chức bầu cử trong giới hạn nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị ủy nhiệm, tuân theo quan điểm chung của Hội đồng, và có thể đề xuất các ý tưởng cho Hội đồng về cuộc bầu cử.

Quyền thành viên[edit]

Ủy ban bao gồm những thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định để tổ chức Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia năm 2009. Các thành viên ủy ban phải là các biên tập viên ở một hoặc nhiều dự án của Wikimedia, không nằm trong Hội đồng Quản trị hoặc là ứng viên trong cuộc bầu cử, và không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng năm 2009.

Hội đồng đã công bố danh sách các thành viên Ủy ban năm 2009 vào ngày 26 tháng 3 năm 2009, như sau:

Tên Ngôn ngữ Địa điểm (múi giờ)
Jesse Plamondon-Willard (Pathoschild) en, fr Montreal, Canada (UTC-5)
Daniel Bryant en, is-3, ja-2 Adelaide, Australia (UTC+10:30)
Yann Forget fr, en-3, hi-2, gu-1 Haute-Savoie, France (UTC+2)
"Dvortygirl" en, es-1, el-1 California, United States (UTC-7)
Alexandre Emsenhuber fr, en-2, de-2, pt-1 Neuchâtel, Switzerland (UTC+2)
"Mardetanha" fa, az, en-3, tr-2, ar-1 Zanjan, Iran (UTC+3:30)
Andrew Garrett en Sydney, Australia (UTC+10)
Philippe Beaudette en Tulsa, Oklahoma, United States (UTC-5)

Nhiệm vụ[edit]

Ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử Hội đồng. Ví dụ, Ủy ban lập kế hoạch về kiểu bỏ phiếu, các tiêu chí để được bỏ phiếu, và tiêu chí để được làm ứng viên, sơ thảo và tổ chức tất cả các trang bầu cử chính thức trên Meta, thẩm tra xem các ứng viên và người bỏ phiếu có thỏa mãn các tiêu chí hay không, kiểm kê phiếu bầu để đảm bảo không có phiếu trùng và các vấn đề khác, v.v.