Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/yi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
די אפשטימונג האט געקאנטשעט דעם 12טן יוני 2011. מען נעמט נישט אן מער קיין שטימען.
די רעזולטאטן זענען געמאלדן דעם 17טן יוני 2011.
2011 קוראטאריום וואלן
ארגאניזאציע

די 2011 וואלן צום קוראטאריום וועלן פארקומען פונעם 29סטן מיי ביזן 12טן יוני 2011. מיטגלידער פון דער וויקימעדיע געמיינדע וועלן האבן די געלעגנהייט צו וויילן דריי קאנדידאטן צו א קאדענץ פון צוויי יאר וואס לאזט אויס אין 2013. דער קוראטאריום איז דער העכסטער אויטאריטעט פון דער וויקימעדיע פונדאציע, א נישט־ריווחדיקע ארגאַניזאַציע וואס פֿירט אָן פֿאַרשידענע פראיעקטן, צווישן זיי וויקיפעדיע.

די וואלן ווערן געהאלטן מיט זיכערהייט אויף באדינערס וואס געהערן צו ווייכווארג אין דעם ציבור'ס אינטערעס. שטימען זענען געהיים, און קיינער פונעם וואלן קאמיטעט, דעם קוראטאריום, אדער נארווער וואס האט נישט קיין שייכות מיט "ווייכווארג אין דעם ציבור'ס אינטערעס" האט א צוטריט צו זיי. שטימער אינפארמאציע איז זעבאר צו די געציילטע מענטשן וואס פרואוון און ציילן די וואלן (דער וואלן קאמיטעט). שטימער געבן איין זייערע פרעפערנצן דורך נומערירן די קאנדידאטן. מען ציילט די שטימען לויט דער שולצע מעדאטע.

דער וואלן קאמיטעט וועט אנאנסירן די רעזולטאטן אום אדער פארן 15טן יוני. אלע צייטן אויף דעם בלאט זענען 00:00 (חצות) UTC.

אינפארמאציע פאר שטימער[edit]

דערפענישן[edit]

רעדאַקטארן

איר קענט שטימען איין איינגעשריבענע קאנטע איר האט אויף א וויקימעדיע וויקי (איר מעגט שטימען נאר איין מאל, אפילו ווען איר האט מער ווי איין קאנטע). צו זיין גילטיק, די קאנטע דארף:

 • נישט זיין בלאקירט אויף מער ווי איין פראיעקט; און
 • נישט זיין קיין באט; און
 • האבן געהאט געמאכט כאטש 300 רעדאקטירונגען איידער 15טן אפריל 2011 אריבער וויקימעדיע וויקיס (מען קען צוזאמענציילן רעדאקטירונגען אויף פארשידענע וויקיס ווען אייער קאנטעס זענען פאראייניגט אין א גלאבאלער קאנטע); און
 • האבן געהאַט כאטש 20 רעדאַקטירונגען צווישן דעם 15טן נאוועמבער 2010 און דעם 15טן מיי 2011.
אנטוויקלער

אנטוויקלער האבן דעם זכות צו שטימען ווען זיי:

 • זענען וויקימעדיע סערווער אדמיניסטראטארן מיט שעל צוטריט; אדער
 • האָבן קאמיט צוטריט און האָבן געמאכט כאטש איין קאמיט צווישן דעם 15טן מיי 2010 און דעם 15טן מיי 2011.
מיטארבעטער

וויקימעדיע פונדאציע מיטארבעטער וואס זענען איינגעשטעלט ביי דער פונדאציע צווישן15טן פעברואר 2011 און 15טן מיי 2011 האבן דעם זכות צו שטימען.

מיטגלידער פון די קוראטאריום און ראט קאלעגיע

היינטיקע און געוועזענע מיטגלידער אין די קוראטאריום און ראט קאלעגיע האבן דעם זכות צו שטימען.

וויאזוי צו שטימען[edit]

אויב איר האט דעם זכות צו שטימען:

 1. ליינט די קאנדידאטן דערקלערונגען און באשליסט וועלכע קאנדידאטן איר ווילט שטיצן.
 2. גייט צום וויקי בלאט "Special:Securepoll" אין איין וויקי וואו איר האט דעם זכות צו וויילן דערפון. למשל, ווען איר זענט מערסטנס טעטיק אויף דער וויקי meta.wikimedia.org, meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. פאלגט די אנווייזונגען אויף יענעם בלאט.

אינפארמאציע פאר קאנדידאטן[edit]

ראלעס און פאראנטווארטלעכקייטן אלס מיטגליד אינעם קוראטאריום[edit]

פֿונעם קוראטאריום האנטבוך

דער קוראטאריום איז דער הויפט אויטאריטעט פון דער וויקימעדיע פונדאציע. פאראנטווארטלעכקייטן פונעם קוראטאריום שליסן איין:

 • פֿעסטשטעלן די מיסיע, צילן און הויך־ניווא פאליסן פון דער פֿונדאציע און אירע פראיעקטן
 • selecting the Executive Director of the WMF, who oversees its day-to-day operations, and evaluating his or her performance
 • ensuring the sustainability of the organization by defining a number of independent revenue sources
 • communicating about the direction and the activities of the WMF to the community
 • providing oversight to staff with regard to accounting, budgeting, and programs
 • maintaining legal and ethical integrity
 • recruiting and orient new trustees
 • articulating the mission of the WMF in public

די פאראנטפארטליכקייטן פונעם קוראטאריום שליסן נישט איין:

 • זיך ארײַנמישן אין טאג־טעגלעכע אפעראציעס, נאר בשעת הדחק
 • setting Wikimedia project-level editorial policies
 • resolving basic community disputes
 • volunteering in specific areas of regular WMF organizational work

Characteristics of effective trustees:

 • Strategic – e.g., to provide long term direction
 • Thoughtful – e.g., to avoid being reactionary to controversial issues
 • High integrity – e.g., to put the interests of the foundation as a whole over personal or specific constituent interests
 • Responsiveness – e.g., to email requests from other trustees
 • Follow through – e.g., to complete tasks such as committee assignments as committed.
 • Respectful – e.g., to listen carefully to other trustees' points-of-view even as they may differ from one's own
 • Collaborative – e.g., to partner with other trustees and the Executive Director on the Board's work

פֿאראויסדיקע פֿאדערונגן פֿאַר קאַנדידאַטור[edit]

די ראויקייט באַדערפֿענישן פֿאַר קאַנדידאַטן זענען גלייך אזוי ווי פֿאַר שטימער (זעט אויבן), מיט אויך דעם פֿאלגנדן באַדערפֿענישן:

 • you must publicly disclose your real name in your candidate presentation (because the identities of Board members are a matter of public record, it is not possible to hold a position on the קוראטאריום anonymously or under a pseudonym); and
 • מוזט זיין כאטש 18 יאר אלט and of legal age in your home country; and
 • submit proof of your identity to the וויקימעדיע פונדאציע (see below).

וויאזוי אריינצוגעבן אייער קאנדידירונג[edit]

If you are eligible, you can submit your candidacy by doing the following:

 1. Write a brief summary of no more than 1200 characters stating what you would do if you were elected to the קוראטאריום, your relevant opinions and experience, and anything else you think is relevant. You may not use your candidate summary to link to lists of endorsements or other platform pages, and may not run on a slate with other candidates.
 2. Submit your summary between 00:00, דעם 2טן מיי 2011 (UTC) and 23:59, דעם 22סטן מיי 2011 (UTC). נאָכן 22סטן מיי , it cannot be changed except for minor corrections (for instance, spell correction) אדער איבערזעצן. Any additions or changes to content submitted after this deadline will be time-stamped and presented separately from the original summary, and will only be presented to voters if they get translated into all of the same languages as the original summary. You should note that earlier submissions allow time for translation into more languages, and that submissions provided on the due date or just before may not be as widely translated.
 3. Submit proof of your identity to the וויקימעדיע פונדאציע איידער דעם 22סטן מיי. You will be privately contacted by a member of the Election Committee with further information about meeting this requirement when you list yourself as a candidate.

Candidates who fail to comply with the above requirements and deadlines will be disqualified.

ארגאַניזאַציע[edit]

צייט ליניע[edit]

 • 5טן אפריל–2טן מיי2011: איבערזענונגן פֿאַזע.
 • 02–22 מיי 2011: קאנדידאטן איינגעבונגען.
 • 22סטן מיי 2011: לעצטער זמן אריינצושיקן א ראיה צו אייער אידענטיטעט (late or missing submissions will be disqualified).
 • 29סטן מיי –12טן יוני 2011: וואַלן.
 • 13טן–15טן יוני2011: vote-checking
 • 15טן יוני 2011: פובליקירן די רעזולטאַטן.

איבערזעצער[edit]

כדי צו גאראנטירן אז א רעפרעזענטיווער קווערשניט פון דער וויקימעדיע געמיינדע נעמט א טייל אין די וואלן, איז וויכטיג איבערצוזעצן וואלן נאטיצן און קאנדידאט שטעלונגען אויף וויפיל שפראך ס'איז נאר מעגלעך. צו העלפן מיט איבערזעצן, זעט דעם איבערזעצונג בלאט.