Wikimedia Norge/Newsletter/Sandbox

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
{{subst:#switch:{{subst:CONTENTLANG}}|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hello, Wikimedia Norge members and other contributors, here's our newsletter with some info on what happening in the upcoming months.

;Membership fees due
:The membership can be paid by using Vipps (to 10386 – Wikimedia Norge) or by transferring the money into account no. 1503 08 00866. The fee is normally 200 NOK, but 100 NOK for students and retirees and those on welfare.
:Thank you to everyone who has already paid their membership fees for 2018 and support our work!
:Still not a member? Become one [https://www.wikimedia.no/become-a-member/ on wikimedia.no]!

;Wikigrants
:February 15<sup>th</sup> is the deadline for applying for [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikigrants]]. We're hoping to see many interesting applications!

;Wiki meet-up March 2<sup>nd</sup>
:On Friday March 2<sup>nd</sup> there'll be a wiki meet-up in ''Samisk hus'', Oslo. There will be [https://www.youtube.com/playlist?list=PLMVbuf2RUICFq83oly1mxLxRAXzS3JuuF wikiwars], food and drinks, and the board of WMNO will award the Wikipedian of the Year. Everyone is welcome, but kindly register [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|on this page]] so we'll know how much food to order.

;General assembly March 2<sup>rd</sup>
:Wikimedia Norge's general assembly will be held at ''Samisk hus'', Oslo, on March 3<sup>rd</sup> starting 11.00. Everyone is welcome, but only members have the right to vote. The assembly will also be streamed on [https://www.youtube.com/channel/UCD5DZY--KACoa8nUOtcLlSQ our YouTube channel].
:The agenda for the general assembly [[wmno:Årsmøte 2018|has been published here]], and proposals for the assembly can be sent to the board until February 15<sup>th</sup> to this address: [mailto:wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org]. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Register here]].

;Drone safary March 3<sup>rd</sup>
:Do you want to learn how to use a drone? Join our drone safare and learn how to use Wikimedia Norge's drone! Starting at ''Samisk hus'' at 14.00. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Register here]].

;Wikidata workshop March 4<sup>th</sup>
:On Sunday March 4<sup>th</sup> from 12.00 to 16.00, we will host a Wikidata workshop at ''Samisk hus'', Oslo. This will be a workshop aimed at Wikipedians on how to use the many available Wikidata tools; how to use them to edit Wikidata and how they can be used on Wikipedia. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Register here]].

;Wikimedia Norge awarded funding from Arts Council
:Wikimedia Norge has been awarded {{formatnum:100000}} NOK to make an image collection by Bodil Biørn available on Wikimedia Commons. Bodil Catharina Biørn (1871–1960) was a Norwegian missionary, nurse and midwife who was a missionary in eastern Turkey (Ottomon Empire). Biørn was an eyewitness to what has later been called the first genocide of the 20<sup>th</sup> century, the Armenian Genocide. She documented this by taking photographs and writing detailed image descriptions. In May Wikimedia Norge and the National Archive invite Wikipedians to help work on these image descriptions. [http://www.kulturradet.no/kulturvern/vis-artikkel/-/-hoy-kvalitet-pa-arets-kulturvern-prosjekter Read more here]..

Please follow us on [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] and [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>This newsletter is posted by [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|a bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Give feedback]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Subscribe or unsubscribe]]</small>
</div>|nn=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nn" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nn.svg|160px|right|Wikimedia Noreg]]
Hei, Wikimedia Noreg-medlemmer og andre bidragsytarar, her kjem informasjon om kva som skjer i regi av Wikimedia Noreg dei nærmaste månadane.

;Betaling av medlemsavgift
:Medlemsavgifta for medlemskapet ditt i Wikimedia Noreg for 2018 kan du vippse til 10386 – Wikimedia Norge, eller betale til kontonummer 1503 08 00866. Medlemsavgifta er på kr. 200, eller kr. 100 for studentar og dei som mottek trygdeytingar.
:Takk til de som allereie har betalt medlemsavgifta for 2018 og stør arbeidet vårt!
:Er du framleis ikkje medlem? Meld deg inn [https://www.wikimedia.no/nn/bli-medlem-2/ på wikimedia.no]!

;Wikistipend
:15. februar er søknadsfristen for [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]]. Me håper på mange spanande søknadar!

;Wikitreff 2. mars
:Fredag 2. mars frå kl. 18–21 blir det wikitreff på Samisk hus i Oslo. Det blir [https://www.youtube.com/playlist?list=PLMVbuf2RUICFq83oly1mxLxRAXzS3JuuF wikiwars], styret i Wikimedia Noreg deler ut prisen for Årets wikipedianar, og det blir servering. Alle er hjartelig velkomne! Meld deg gjerne på, så vi veit kor mange vi skal bestille mat for. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Årsmøte 3. mars
:Årsmøtet til Wikimedia Noreg blir heldt på Samisk hus i Oslo 3. mars 2018 kl. 11. Alle kan delta, men berre medlemmer har røysterett. Møtet blir òg strømma på Wikimedia Noreg sin [https://www.youtube.com/channel/UCD5DZY--KACoa8nUOtcLlSQ YouTube-kanal].
:Agendaen for årsmøtet [[wmno:Årsmøte 2018|er publisert her]], og forslag til styret kan du sende inn fram til 15. februar til denne adressa: [mailto:wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org]. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Dronesafari 3. mars
:Har du lyst til å lære korleis ein brukar ei drone? Bli med på dronesafari og lær å bruke dronen Wikimedia Noreg har! Oppmøte på Samisk hus kl. 14.00. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Wikidata-workshop 4. mars
:Søndag 4. mars frå kl. 12–16 arrangerer vi ein Wikidata-workshop på Samisk hus i Oslo. Dette blir ein workshop for wikipedianarar om mange av dei tilgjengelege Wikidata-verktøya, korleis ein kan bruke dei til å redigere Wikidata og korleis ein kan bruke dei i samband med Wikipedia. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Wikimedia Noreg har fått støtte frå Kulturrådet
:Wikimedia Noreg har fått {{formatnum:100000}} i støtte for å gjere ei biletsamling etter Bodil Biørn tilgjengeleg på Wikimedia Commons. Bodil Catharina Biørn (1871–1960) var ein norsk misjonær, sjukepleiar og jordmor som misjonerte i austlege Tyrkia (Det osmanske riket). Biørn var vitne til det som i ettertida har blitt kalt det fyrste folkemordet i det 20. århundret, folkemordet i Armenia. Det dokumenterte ho ved å ta bilete og skrive detaljerte biletskildringar. I mai inviterer Wikimedia Noreg og Riksarkivet alle wikipedianarar til dugnad for å arbeide med bilettekstane. [http://www.kulturradet.no/kulturvern/vis-artikkel/-/-hoy-kvalitet-pa-arets-kulturvern-prosjekter Du kan lese meir om tildelinga her]..

Følg oss gjerne på [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] og [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>Dette nyhetsbrevet blir posta av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|ein bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gje tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>|nb=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nb" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hei, Wikimedia Norge-medlemmer og andre bidragsytere, her kommer informasjon om hva som skjer de nærmeste månedene i regi av Wikimedia Norge.

;Betaling av medlemsavgift
:Medlemsavgift for ditt medlemskap i Wikimedia Norge for 2018 kan vippses til 10386 – Wikimedia Norge eller betales til kontonummer 1503 08 00866. Medlemsavgiften er på kr 200, 100 for studenter og personer som mottar trygdeytelser.
:Takk til dere som alt har betalt medlemsavgift for 2018 og støtter vårt arbeid!
:Er du ikke medlem ennå? Meld deg inn [https://www.wikimedia.no/bli-medlem/ på wikimedia.no]!

;Wikistipend
:15. februar er søknadsfristen for [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]]. Vi håper på mange spennende søknader!

;Wikitreff 2. mars
:Fredag 2. mars fra kl. 18–21 blir det wikitreff på Samisk hus i Oslo. Det blir [https://www.youtube.com/playlist?list=PLMVbuf2RUICFq83oly1mxLxRAXzS3JuuF wikiwars], styret i Wikimedia Norge deler ut prisen for Årets wikipedianer, og det blir servering. Alle er hjertelig velkommen! Meld deg gjerne på, så vi vet hvor mange vi skal bestille mat til. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Årsmøte 3. mars
:Årsmøtet til Wikimedia Norge blir på Samisk hus i Oslo den 3. mars 2018 kl. 11. Alle kan delta på møtet, men kun medlemmer har stemmerett. Møtet blir også  strømmet på Wikimedia Norges [https://www.youtube.com/channel/UCD5DZY--KACoa8nUOtcLlSQ YouTube-kanal].
:Agenda for årsmøte [[wmno:Årsmøte 2018|er publisert her]] og forslag til styret kan sendes inn frem til 15. februar til denne adressen: [mailto:wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org]. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Dronesafari 3. mars
:Har du lyst til å lære å bruke en drone? Bli med på drone-safari og lær å bruke dronen Wikimedia Norge har! Oppmøte på Samisk hus kl. 14.00. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Wikidata-workshop 4. mars
:Søndag 4. mars fra kl. 12–16 arrangeres en wikidata-workshop på Samisk hus i Oslo. Dette blir en workshop for wikipedianere om mange av de tilgjengelige Wikidata-verktøyene, hvordan man kan bruke dem til å redigere Wikidata og hvordan de kan brukes i samband med Wikipedia. [[wmno:Årsmøte 2018 – påmelding sosiale treff|Påmelding her]].

;Wikimedia Norge har fått støtte fra Kulturrådet
:Wikimedia Norge har fått {{formatnum:100000}} i støtte for å gjøre en bildesamling etter Bodil Biørn tilgjengelig på Wikimedia Commons. Bodil Catharina Biørn (1871–1960) var en misjonær, sykepleier og jordmor fra Norge som misjonerte i det østlige Tyrkia (Det osmanske rike). Biørn var vitne til det som i ettertiden har blitt kalt det første folkemordet i det 20. århundre, folkemordet i Armenia. Dette dokumenterte hun ved å ta bilder og skrive utførlige bildetekster. I mai inviterer Wikimedia Norge og Riksarkivet alle wikipedianere til dugnad for å arbeide med bildetekstene. [http://www.kulturradet.no/kulturvern/vis-artikkel/-/-hoy-kvalitet-pa-arets-kulturvern-prosjekter Du kan lese mer om tildelingen her]..

Følg oss gjerne på [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] og [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>Dette nyhetsbrevet postes av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|en bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gi tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>}} ~~~~~