Wikimedia Norge/Newsletter/Sandbox

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
{{subst:#switch:{{subst:CONTENTLANG}}|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]

Hello, Wikimedia Norge members and other contributors, here's our newsletter with activities for the upcoming weeks.

* '''[https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2017_in_Norway Wiki Loves Monuments 2017]''' has started! The world's largest photo contest runs from September 1 through September 30, where the goal is to upload photos of monuments in Norway. There will also be a concurrent writing competition on the Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and Northern Sami Wikipedias during [[w:no:Wikipedia:Ukens konkurranse/Ukens konkurranse 2017-37|weeks 37 and 38]].
* September 12: There will be a '''[[w:no:Wikipedia:Wikitreff#Wikitreff 12. september - om referanser|wiki meetup]]''' about references, with Ole Bjørn Rekdal as guest lecturer. The meetup will be held at the House of Literature in Oslo, and starts at 17:00.
* September 15: This is the deadline to apply for this round of '''[[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikigrants]]''' from Wikimedia Norge. Everyone can apply (you don't have to be a member), so if you have a project or an idea that you would like to see through, but could use some money to achieve it, apply now!
* September 16: '''[http://www.wikimedia.no/events/event/wiki-lan-balancing-wiki/ Wiki-LAN]''', an editathon to increase the coverage of–and participation from–women in Wikipedia, will be organized at Musikkonservatoriet in Tromsø. Even though there's a focus on women, everyone is welcome!
* September 21: During the Oslo Science Days Wikimedia Norge invites you to the event '''[http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/a-skrive-kvinner-inn-i-historien Writing women into history]''', where the Director of research and dissemination at the National Library of Norway, Hege Høsøien, and artist and curator, Merete Røstad, will introduce the subject, followed by a conversation with Jorid Martinsen from Wikimedia Norge.
* October 6: During the announcement of who will be this year's Nobel Peace Prize laureate, a group of Wikipedians will be present at the Nobel Peace Center for '''#wikinobel''' in order to cover the prize and the laureate(s) in a good way. Get in touch with [[User:Jon Harald Søby (WMNO)|Jon Harald]] if you want to participate!

If you wish to become a Wikimedia Norge member and support our work, you can do so '''[http://www.wikimedia.no/en/become-a-member/ here]''', or support us by transfering money via Vipps to 10386 – Wikimedia Norge.

Please follow us on [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] and [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>This newsletter is posted by [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|a bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Leave feedback]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Subscribe or unsubscribe]]</small>
</div>|nn=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nn" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nn.svg|160px|right|Wikimedia Noreg]]

Hei, Wikimedia Noreg-medlemmar og anddre bidragsytarar, her er nyhendebrevet vårt med aktivitetar for dei næraste vekene.

* '''[https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2017_in_Norway Wiki Loves Monuments 2017]''' er i gang! Verdas største fotokonkurranse varar fra 1. til 30. september, og går ut på å laste opp bilete av kulturminne i Noreg. I år som i fjor vil det òg bli ein parallell skrivekonkurranse over to veker, i veke [[w:no:Wikipedia:Ukens konkurranse/Ukens konkurranse 2017-37|37–38]].
* 12. september: Det vert '''[[w:no:Wikipedia:Wikitreff#Wikitreff 12. september - om referanser|wikitref]]''' om referansar, med Ole Bjørn Rekdal som føredragshaldar, på Litteraturhuset i Oslo. Treffet byrjar kl. 17:00.
* 15. september: Dette er frista for å søke om '''[[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]]''' frå Wikimedia Noreg. Alle kan søke (ein må ikkje vere medlem), så om du har eit prosjekt eller ein idé du ynskjer å gjennomføre, men kunne trenge pengar for å gjere det, søk no!
* 16. september: '''[http://www.wikimedia.no/events/event/wiki-lan-balancing-wiki/ Wiki-LAN]''', ein skriveverkstad for å auke dekninga av og deltakinga frå kvinner på Wikipedia, vert arrangert ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Sjølv om det er fokus på kvinner er alle velkomne!
* 21. september: Under Forskningsdagane i Oslo inviterer Wikimedia Noreg til arrangementet '''[http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/a-skrive-kvinner-inn-i-historien Å skrive kvinner inn i historia]''' der direktør for forskning og formidling ved Nasjonalbiblioteket, Hege Høsøien, og kunstnar og kurator Meret Røstad innleiar om emnet, fulgt av ei samtale med Jorid Martinsen frå Wikimedia Noreg.
* 6. oktober: Under kunngjeringa av kven som mottek årets Nobels fredspris vil ein gjeng wikipedianarar samlast på Nobels Fredssenter for '''#wikinobel''' for å dekkje prisen og prisvinnaren/-vinarane på ein god måte. Ta kontakt med [[User:Jon Harald Søby (WMNO)|Jon Harald]] om du ynskjer å delta!

Ynskjer du å melda deg inn i Wikimedia Noreg og stø arbeidet vårt så kan du gjera det '''[http://www.wikimedia.no/nn/bli-medlem-2/ her]''', eller du kan stø oss ved å vippsa til 10386 – Wikimedia Norge.

Følg oss gjerne på [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] og [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>Dette nyhendebrevet vert posta av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|ein bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gje tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>|nb=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nb" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]

Hei, Wikimedia Norge-medlemmer og andre bidragsytere, her er nyhetsbrevet vårt med aktiviteter for de nærmeste ukene.

* '''[https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2017_in_Norway Wiki Loves Monuments 2017]''' er i gang! Verdens største fotokonkurranse varer fra 1. til 30. september, og går ut på å laste opp bilder av kulturminner i Norge. Det vil også i år bli en parallell skrivekonkurranse over to uker, i uke [[w:no:Wikipedia:Ukens konkurranse/Ukens konkurranse 2017-37|37–38]].
* 12. september: Det blir '''[[w:no:Wikipedia:Wikitreff#Wikitreff 12. september - om referanser|wikitreff]]''' om referanser, med Ole Bjørn Rekdal som foredragsholder, på Litteraturhuset i Oslo. Treffet begynner kl. 17:00.
* 15. september: Dette er fristen for å søke om '''[[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]]''' fra Wikimedia Norge. Alle kan søke (man må ikke være medlem), så har du et prosjekt eller en idé du ønsker å gjennomføre, men kunne trenge penger til å gjøre det, søk nå!
* 16. september: '''[http://www.wikimedia.no/events/event/wiki-lan-balancing-wiki/ Wiki-LAN]''', et skriveverksted for å øke dekning av og deltagelse fra kvinner på Wikipedia, arrangeres ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Selv om det er fokus på kvinner er alle velkomne!
* 21. september: Under Forskningsdagene i Oslo inviterer Wikimedia Norge til arrangementet '''[http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/a-skrive-kvinner-inn-i-historien Å skrive kvinner inn i historien]''' hvor Direktør for forsking og formidling ved Nasjonalbiblioteket, Hege Høsøien, og kunstner og kurator Merete Røstad innleder om temaet, etterfulgt av en samtale med Jorid Martinsen fra Wikimedia Norge.
* 6. oktober: Under kunngjørelsen av hvem som mottar årets Nobels fredspris vil en gjeng wikipedianere være til stede på Nobels Fredssenter for '''#wikinobel''' for å dekke prisen og prisvinneren/-vinnerne på en god måte. Ta kontakt med [[User:Jon Harald Søby (WMNO)|Jon Harald]] om du ønsker å delta!

Ønsker du å melde deg inn i Wikimedia Norge og støtte vårt arbeid, så kan du gjøre det '''[http://www.wikimedia.no/bli-medlem/ her]''', eller du kan støtte oss ved å vippse til 10386 – Wikimedia Norge.

Følg oss gjerne på [https://www.facebook.com/WikimediaNorge Facebook], [https://instagram.com/WikimediaNorge Instagram] og [https://twitter.com/WikimediaNorge Twitter]!

<small>Dette nyhetsbrevet postes av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|en bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gi tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>}} ~~~~~