Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-03-27

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:55, 14 April 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 20:03, 27 March 2008 (UTC)

27 mars 19:30-, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten och Kristoffer Mellberg.

Inledning[edit]

Mötets öppnande[edit]

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

Rapportering och beslut[edit]

Wikimedia världen[edit]

Kontakter och information[edit]

 • Lennart och Anders informerade om att Wikimedia Foundation har fått 3,5 miljoner dollar i donationer senaste veckan.

"maktspelet" inför Chapterträff i Nederländerna den 24-25 maj[edit]

 • Anders informerade.

Uppföljning årsmötet[edit]

Återkoppling och ev praktikaliteter[edit]

 • Alla praktikaliteter är avklarade.
 • Diskussion om intrycken från årsmötet.

Behov av juridisk expertis, miss i verksamhetsplanen?[edit]

 • Diskussion om hur vi ska ta hand om frågan.
 • Johan undersöker vad som pågår på Justitiedepardementet kring upphovsrätt.
 • Lennart frågar Godfellow om han är kunnig i juridiska frågor och om han vill hjälpa till.

eventuellt behov att konkretisera roller (sekreterarrollen) i styrelsen[edit]

 • Sekreteraren är samordnare av möten.
 • Sekreteraren är innehållsansvarig för hemsidan.

Wikipedia Academy[edit]

Kontakter med Lunds bibliotek etc[edit]

 • Anders informerade.

Bidragsansökan[edit]

 • Bidragansökan skickas in enligt förslag efter rättstavning.

Inbjudan till Wikipedia Academy i Berlin[edit]

 • Lennart accepterar inbjudan.
 • Lennart informerar Frank Schulenberg om budgeteringar för vår WP Academy.

Hemsidan[edit]

 • Adressen se.wikimedia.org ska användas.
 • Lars ansvarar för att ta kontakt med wikimedia.org och ordna detta.

Nästa nyhetsbrev[edit]

 • Lennart skickar innan månadsskiftet med diskuterade ändringar.

Ekonomi mm[edit]

Webshop[edit]

 • Jan rapporterade om antalet besökare och försäljningar.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

 • Anders rapporterade om vår ekonomiska status och att vi har 114 medlemmar.

Verksamhetsplanering[edit]

En inledande diskussion om donationer och sponsring[edit]

 • Omfattande diskussion fördes.
 • Frågan kvarstår till nästa möte.

Biblioteksspåret[edit]

Länsbiblioteket i Värmland[edit]

 • Jan informerade om planerade aktiviteter, preliminärt två timmar föreläsning 17 april.
 • Jan trycker upp den uppdaterade lathunden.
 • Föreningen fakturerar.

Mässor och seminarier[edit]

Software freedom day (från Wikimedia Sveriges diskussionssida)[edit]

 • Lennart undersöker med FSF.

Samarbeten och partnering[edit]

 • Frågan bordläggs.

Användning av mediaWiki[edit]

 • Frågan bordläggs.

Vår wikicommunity[edit]

 • Diskussion fördes om statistik och hur den kan användas.

Avslutning[edit]

Nästa möte[edit]

 • 14/4 19.30- via skype.

Övriga frågor[edit]

 • Inga övriga frågor.

Mötets avslutande[edit]

 • Mötet avslutades.