Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/Financial report 2011/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Výroční zpráva za rok 2011 o hospodaření[edit]

Toto je doplněná verze výroční zprávy Rady o hospodaření Sdružení 2011 připravená ke schválení u příležitosti korespondenčního hlasování. Vychází ze zprávy, která byla napsána v pro Valnou hromadu 17. března 2012, avšak nebyla přijata.

Za rok 2011 došlo k odblokování a zároveň zrušení účtu u Moneybookers, zbylé prostředky byly převedeny na účet u Reiffeisenbanky, což bylo vynuceno podmínkami Moneybookers. Po založení účtů u Fia byly přerozděleny prostředky z Reiffeisenbanky na různé účty u Fia dle typu (vázané, nevázané apod.). Dříve rozhodla rada, že tento účet se ponechá min. 2 roky. Koncem roku 2011 byly na tento účet zaslány dary ve výši přesahující 18 000 Kč.

Zdrojem finančních prostředků pro činnost sdružení v roce 2011 byly především peníze z grantového programu nadace Wikimedia Foundation (přijaté ještě v roce 2010, které se ovšem začaly úspěšně čerpat až v roce 2011 po dobudování infrastruktury nutné k vyplacení interních grantů mj. uložené radě poslední VH), dále účelové dary od partnerů sdružení, dary drobných dárců a členské příspěvky. Dostupné prostředky umožnily s velikou rezervou realizovat plánovanou činnost ve spojitosti s propagací navenek a získávání médií pro Wikipedii, na druhou stranu ani v roce 2011 nebyly realizovány plány na změnu sídla a na profesionalizaci sdružení, o což je žádaná Nadace v rozpočtu roku 2012.

Obdobně jako v roce minulém ohlas sbírkové kampaně Nadace přivedl ke sdružení mnoho dárců, kteří z vlastní iniciativy přispěli na činnost WMČR, mnohdy i několikatisícovými obnosy, mezi nimiž bychom rádi vyzdvihli pana Štourače, Sedláka, Gabrovskiho, Štefanoviče, Tykvarta či Holešovského. Mezi významné sponzory lze řadit v roce 2011 opět společnosti Dukan, Českou spořitelnu, Microsoft, Neoluxor, Active 24 a nově i REMAX/Ano (sponzorující focení zoologických zahrad), z nichž některé přispěly na rozvoj sdružení a potažmo Wikipedie zejména věcnými dary u příležitosti výstav a především Cen za rozvoj Wikipedie.

Počáteční (1. 1.) resp. koncové stavy (31. 12. 2011)[edit]

 • Pokladna (CZK): 8 866 /12 968
 • Moneybookers (CZK): 990,10 / 0
 • Raiffeisen (CZK): 284 636,82 / 18 488,52
 • Účty (Fio - 2010)
  • Pobočkové (CZK)
   • 2600138934 Běžný 0 / 3 026,29
   • 2500141562 Spořící 0 / 70 235,89
  • Účelově vázané peníze (CZK)
   • 2700098490 Běžný 15 000,12 /18 678,64
   • 2700140329 Spořící 0 / 37 419,39
  • Konsolidované granty WMF účty (CZK)
   • 2900098495 Běžný 0 / 8 742,23
   • 2700141567 Spořící 0 / 258,25
  • Konsolidované granty WMF účty (EUR)
   • 2500098496 Běžný 34 259,47/ 274,78
   • 2000140328 Spořící 0 / 30 180,46

Příjmy[edit]

V nevázaných darech za rok 2011 sdružení obdrželo úhrnem 35 300Kč. Ve vázaných darech pak 30 000 Kč. Jednalo se o částku společnosti Dukan, ze které byl financován projekt FČO II a 15 000 Kč poskytl tehdejší místopředseda Okino na koncert k 10 letům Wikipedie.

Přijaté dary od fyzických osob (několik desítek) dosáhly 46 150 Kč, od právnických osob (2 subjekty - Dukan Praha s. r. o., RX-Ano s. r. o.) 20 000 Kč. Celkem se jednalo o 66 150 Kč.

Úroky z běžných účtů byly ve výši 7 108 Kč, kurzové zisky (související především s účty konsolidovaných grantů) dosáhly výše 20 886 Kč.

Členské příspěvky byly ve výši 6 800 Kč, což odpovídá počtu 34 členů.

Výdaje[edit]

Výdaje sdružení Wikimedia Česká republika se v roce 2011 dělily na vázané a nevázané. Do vázaných se zařazují peníze z grantů Mediagrant (dále MG) a Presentation&Outreach (dále PO), plus další peníze od sponzorů. Co se týče výdajů nevázaných, tak se jednalo například o administrativní náklady či odměny.

Grant MG[edit]

Výdaje z Mediagrantu (64 166,50 Kč - viz tracker.wikimedia.cz sekce platby) lze rozdělit na průběžné výdaje, které se vyplácely v rámci jednotlivých témat a na jednorázové akce (nákupy). Nejvíce prostředků šlo na témata Foto českých obcí a Chráněná území, dále pak na témata Židovské památky, Události a další. V případě jednorázových akcí (nákupů) se jednalo hlavně o nákup druhého fotoaparátu a dalšího fotografického příslušenství, dále náklady na fotoworkshop a další jednorázové akce, které nezapadly, a nebo nebyly podány pod tématem.

Grant PO[edit]

Výdaje z grantu pro prezentace a výstupy (76 637,80 Kč) lze rozdělit na průběžné výdaje, které se vyplácely v rámci jednotlivých témat (veletrhy/tiskoviny/GLAM) a na jednorázové tickety (např. projektor) obdobně jako u předcházejícího grantu.

Rovněž byla vyplacena odměna Dannymu B. za organizaci četných akcí spojených s grantem Presentation & Outreach, a to ve výši 45 000 Kč.

Další vázané výdaje[edit]

V roce 2011 byly z vázaných peněz realizovány zejména 2 částečná stipendia na Wikimanii (Danny B. a bývalý předseda Juandev ve výši 15 000 Kč), dále dobíhající 3. a 4. kolo Cen Wikipedie (z nichž přebytek bude, doufejme, navržen prostřednictvím místopředsedy Jana Spousty k převodu na nově provozované aktivity pod WLM - tzv. Wiki Loves Monuments či česky řečeno wiki miluje památky) nebo koncert k deseti letům Wikipedie podpořený Okinem.

Výsledek hospodaření[edit]

Příjmy za rok 2011 dosáhly 100 944 Kč. Výdaje v témže roce dosáhly 252 564 Kč.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2011 dosáhl výše -151 620 Kč.