Jump to content

Wikimedians of Bulgaria/Possible transformation into a chapter

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
За повече информация, вижте също bg:Уикипедия беседа:Потребителска група „Български уикимедианци“#Създаване на сдружение „Уикимедия България“.

Поради труда на всички, които в последните месеци работиха по подготовката на документите за създаване на сдружение „Уикимедия България“, за чието създаване говорим от години насам, предлагам свикването на учредително събрание на 17-ти април в 10:00 в София. Денят е почивен, така че да могат хора от извън София да могат да участват и да се върнат навреме по местата, където живеят.

Дълго време мислих какво е необходимо за функционирането на сдружение и според мен най-важното е да има достатъчен брой хора, които да отделят време за дейности, свързани с него. Минималният брой, на базата на опита ми от наблюдение на сходни организации в месеците от септември насам като член на Simple APG Committee е 15 души, всеки от които да обещае на себе си, че ще отдели поне по 50 часа годишно за сдружението. Не за писане на статии, а за организационна дейност – за разговори с членове на сдружението, за срещи с институции, за планова и отчетна дейност, за организация на срещи, мероприятия, проекти. Това прави по час на седмица, шест работни дни накуп, три пъти по четири полуработни дни и т.н. При 15 души това са 750 часа, което са сумарно близо 100 работни дни. Това е половин човекоден на годишна база, което е достатъчно за начало. След година ще можем да видим колко време е инвестирано от доброволците, да видим кои задачи могат да бъдат вършени смислено от персонал и да подобрим работата си в рамките на процес за постоянно подобрение.

Според мен организация от доброволци (независимо от формата – потребителска група или чаптър) не бива да бъде управлявана от един или двама души, а да има широко ядро доброволци, за да няма бърнаут на доброволци. Наскоро една мъдра уикимедианка от един от най-опитните чаптъри, Уикимедия Украйна, даде следната дефиниция на бърнаут: „когато човек е толкова желаещ да прави нещо, че усилията на всички останали хора да изглеждат обидно незначими и така всяко тяхно желание да продължат да работят намалява до изчезване“. Това може да бъде постигнато единствено посредством разпределение на отговорностите, което искам да бъде основоположен принцип в работата на сдружението. Според мен само така можем да подобрим дейностите си, свързани с целите на движението ни.

Ако в рамките на две седмици, до 26-ти март, се съберат 15 души, желаещи да инвестират поне по един час седмично за работа за сдружението, ще дам документите на адвокат за проверка и ще организирам място за събиране на учредителното събрание. --Никола (talk) 14:49, 12 March 2017 (UTC)[reply]

  1. Никола (talk) 14:49, 12 March 2017 (UTC)[reply]
  2. --Алиса Селезньова (talk) 16:37, 12 March 2017 (UTC)[reply]
  3. --VladislavNedelev (talk) 23:20, 12 March 2017 (UTC)[reply]
  4. -- Alexander.D.Hristov (talk) 07:05, 13 March 2017 (UTC)[reply]
  5. --ShockD (talk) 11:56, 13 March 2017 (UTC)[reply]
  6. --Мико (talk) 16:40, 13 March 2017 (UTC)[reply]
  7. --Dimi z (talk) 09:57, 16 March 2017 (UTC)[reply]
  8. --StanProg (talk) 11:08, 21 March 2017 (UTC)[reply]
  9. ...?

Коментар[edit]

Лорд Бъмбъри, Алиса Селезньова, тази покана за учредително събрание е в нарушение на регламента за учредяване на чаптъри. Казвам го и за вас, и за другите, които ще побързат да ви подкрепят, осланяйки се сляпо на репутацията ви. И ви го казвам от искрена загриженост, защото една издънка от този калибър вече няма да е само ваша. :-/ Spiritia 19:48, 12 March 2017 (UTC)[reply]

Подготовка преди март 2017[edit]

Тук се публикуват докладите от седмичните срещи в Google Hangouts, провеждани всеки вторник между 21 и 22 ч българско време, които целят учредяването на сдружение „Уикимедия България“. За участие в срещите е необходим профил в Google и след влизане в профила посещение на връзката, която осигурява видео и гласова комуникация на всички присъстващи едновременно, затова си осигурете добра Интернет връзка. Всяка среща е придружена с Etherpad протокол, като документът е общ за всички протоколи, а записите са номерирани и вървят в хронологичен ред от най-новата среща към най-старата.

Първа седмична среща относно създаването на сдружение „Уикимедия България“[edit]

Тази вечер заедно с Лорд Бъмбъри, Ket, Ilikeliljon, Alexander.D.Hristov и VladislavNedelev проведохме първата седмична среща в Google Hangouts, посветена на създаването на сдружение „Уикимедия България“. Водихме протокол, където отбелязвахме по-важните моменти и който е достъпен за всички на този адрес.

Предложенията към момента са:

1. Решенията да се взимат от присъствалите на срещата всеки вторник. След което те се предлагат за обсъждане пред общността, като тя ще има на разположение една седмица да ги дискутира. Ако има аргументи срещу тях, то решенията ще бъдат преразгледани на следващата седмица и предложени отново. Всеки уикимедианец е поканен да участва в седмичните срещи. Крайната цел е да подготвим документи за свикване на учредително събрание на сдружението.

2. Трябва да се избере вида на сдружението – в частна или обществена полза. Alexander.D.Hristov вече е създал страницата Видове сдружения, където са изброени основните разлики между двете. Видът сдружение няма значение за Фондация Уикимедия, но засяга структурата и задълженията на сдружението. За повече детайли може да погледнете протокола. След като видът се определи, ще можем да преминем към изготвянето на устава.

Молба: Нека всички заинтересовани хвърлят едно око на страницата Видове сдружения и коментират на беседата ѝ относно това кой вид сдружение предпочитат и защо. На базата на мненията ще можем да вземем решение другия вторник. Ако имате някакви въпроси, може да питате пак там.

Благодаря. --ShockD (talk) 20:57, 3 януари 2017 (UTC)

Втора седмична среща за „Уикимедия България“[edit]

Тази вечер заедно с Лорд Бъмбъри, Ket, Ilikeliljon, Alexander.D.Hristov, Алиса Селезньова и StanProg (7 души заедно с мен, ShockD) проведохме втората седмична среща в Google Hangouts, посветена на създаването на сдружение „Уикимедия България“. Водихме протокол, където бяха отбелязани по-важните моменти и който е достъпен за всички на този адрес.

Бяха взети следните решения:

1. Записите от протоколите, взетите решения, полезна информация и други неща, касаещи бъдещето на „Уикимедия България“, ще бъдат публикувани в Мета, с цел да могат да се привлекат участници от сродните проекти.

2. След проведена дискусия и гласуване беше определен присъствен кворум от минимум 4 души за вземане на решения, като решенията се вземат с мнозинство.

3. Имайки предвид гласовете от беседата на потребителската група (1 за обществена полза) и след проведено гласуване по време на срещата (4 гласа за обществена полза; 3 гласа за частна полза), беше взето решение сдружение „Уикимедия България“ да бъде учредено като сдружение в обществена полза.

Неща за обсъждане до вторник, 17 януари:

1. Подходящ ли е настоящият устав за сдружение в обществена полза и какви идеи имате за подобряването му? Тук Лорд Бъмбъри е публикувал 5 устава от други чаптъри, с които можем да се консултираме, като се има предвид факта, че законодателството в чуждите държави е различно. Моля, споделяйте мненията си, за да могат да се вземат по-информирани решения.

Благодаря. --ShockD (talk) 21:07, 10 January 2017 (UTC)[reply]

ЗЮЛНЦ[edit]

За улеснение и справки копирах съдържанието на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на тази подстраница--Ket (беседа) 08:08, 12 януари 2017 (UTC)

Трета седмична среща за „Уикимедия България“[edit]

Тази вечер заедно с Лорд Бъмбъри, Ket, StanProg, и Пламена (юристката) проведохме третатата седмична среща в Google Hangouts, посветена на създаването на сдружение „Уикимедия България“. Водихме протокол, където бяха отбелязани по-важните моменти и който е достъпен за всички на този адрес. Уставът в настоящия му вид беше даден на Пламена, която до другата седмица ще го прегледа за законови пречки.

Бяха взети следните решения:

1. Управителният съвет на сдружението да е съставен от минимум 7 души.

2. Решенията, които зависят от тях, ще бъдат взимани при поне 50% гласували. При 7 души, това са поне 4 гласували.

3. Гласуването може да става и онлайн, чрез имейл.

Неща за обсъждане до вторник, 24 януари:

1. В кои случаи решенията ще бъдат взимани само от Управителния съвет и кога от Управителния съвет по предложение на Общото събрание?

Благодаря. --ShockD (talk) 20:37, 17 January 2017 (UTC)[reply]

Четвърта седмична среща за „Уикимедия България“[edit]

Тази вечер заедно с Лорд Бъмбъри, Ket, StanProg, Alexander.D.Hristov и Алиса Селезньова проведохме четвъртата седмична среща в Google Hangouts, посветена на създаването на сдружение „Уикимедия България“. Водихме протокол, където бяха отбелязани по-важните моменти и който е достъпен за всички на този адрес.

Бяха взети следните решения:

1. Общото събрание ще се свиква веднъж годишно.

2. Общото събрание може да образува други временни и постоянни органи със спомагателни и контролиращи функции. Управителният съвет може да образува други временни и постоянни органи със спомагателни функции.

3. Останалите функции на Общото събрание са определени в член 15 от Устава.

Неща за обсъждане до вторник, 31 януари:

1. Какво да представлява Надзорният съвет и как да бъде включен в Устава - дали да е оставена възможност за него в Устава или да е определен от него?

2. Съгласни ли сте с процедуратата по приемането на нови членове в сдружението, определена в правилника и имате ли идеи за подобряването му?

Благодаря. --ShockD (talk) 20:52, 24 January 2017 (UTC)[reply]

Още преди година възразих срещу концепцията за „квалифицирани“ членове, записана в споменатия Правилник за прилагане на Устава. Не разбирам и защо въобще е нужен отделен „правилник“. За съжаление нямам възможност да присъствам на срещите, затова бих помолил евентуални коментари и отговори да се пишат тук.
— Luchesar • T/C 17:07, 30 January 2017 (UTC)[reply]
@Iliev: Доколкото разбирам, смисълът е да се ограничи възможността хора, които не са запознати с работата на сдружението, не са активни в общността, но са членове на Уикимедия България да имат възможност да пречат на сдружението. Ако има такива опасения, първият вариант е да се преглеждат внимателно кандидатите за членове, което означава до известна степен да се ограничи членството, а вторият вариант е с въпросните квалифицирани членове, които формират 50% от гласовете. Като предимство на това разделение виждам, евентуално стимулиране на членовете, да бъдат по-активни, за да има по-голяма стойност гласът им. Така ги разбирам поне аз нещата, иначе подобни притеснения нямам. Не мисля, че ще има такива опити. Уставът е общ, а правилника указва как ще се действа в конкретни случаи. --StanProg (talk) 18:02, 5 February 2017 (UTC)[reply]

Пета седмична среща за „Уикимедия България“[edit]

Тази вечер заедно с Лорд Бъмбъри, Ket, StanProg и Alexander.D.Hristov проведохме петата седмична среща в Google Hangouts, посветена на създаването на сдружение „Уикимедия България“. Водихме протокол, където бяха отбелязани по-важните моменти и който е достъпен за всички на този адрес.

Все още нямаме строго определена процедура за гласуване, а такава е необходима за да се избегнат бъдещи объркващи ситуации и парадокси. Трябва да се реши:

1. Кой може да гласува?

2. С какъв кворум ще може да се гласува?

3. С какво мнозинство ще се вземат решенията?

Скоро ще бъде пуснато масово съобщение до всички активни потребители с молба да вземат отношение по въпроса, тъй като от това ще зависят всички бъдещи решения на Сдружението.

Благодаря. --ShockD (talk) 20:49, 7 February 2017 (UTC)[reply]

Както коментирахме снощи добавих/замених някои от нещата в устава така, както звучат дословно в закона Направих го макс. бързо, за да може да се работи след това върху вариант с нещата от закона. При четенето на устава вмъкнах и някои бележки, върху които смятам, че трябва да се позамислим. Въпроса е какво да направим с преработения документ? Признавам, че не ми хрумва технически къде и как да се сложи, за да може да се запази стария вариант и новия с промените. Дайте компетентно мнение. За сега го пускам по мейл на присъствалите вчера, като отделен документ. Поздрави, Alexander.D.Hristov (talk) 09:37, 8 February 2017 (UTC)[reply]

Неформални разговори[edit]

На 14 и 21 февруари не се събрахме достатъчно събеседници и проведохме само общ разговор (на 14 Ket и StanProg, а на 21 Alexander.D.Hristov, Ket и Алиса Селезньова) --Ket (talk) 19:34, 21 February 2017 (UTC).[reply]