Jump to content

Wikimedians of Slovakia/Reports/2023/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Toto je výročná správa občianskeho združenia Wikimedia Slovensko (WMSK) za rok 2023.

Valné zhromaždenie[edit]

Zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočnilo v sobotu 28. januára 2023 v hybridnej forme. Zúčastnilo sa ho 6 členov zo 6 čím bolo uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie schválilo členov revíznej komisie (Patrik Kunec a Jaroslava Dollerová) a schválilo dodatok k stanovám. Bola prerokovaná, upravená a schválená výročná správa za rok 2022. Rovnako bol prerokovaný, upravený a schválený plán na rok 2023. Boli tiež prerokované body navrhnuté redaktorom Aok2008.

Organizačné[edit]

V dňoch 17. - 19. novembra 2023 sme sa po dlhšom čase stretli osobne v lokalite Býkovice (Morava). Prítomní bol piati členovia združenia Wikimedia Slovensko (plus jeden člen online v sobotu). Stretnutie malo charakter strategického stretnutia: prebrali sme svoje možnosti angažovania sa v hnutí, zhodnotili dosiahnuté výsledky a diskutovali o plánoch budúcich aktivít. Zároveň bolo stretnutie aj team-buildingom. Ďakujeme Wikimedia Foundation za finančnú podporu. Mimo stretnutia v Býkoviciach sme pokračovali v online stretnutiach každé dva týždne. Pokračovali sme v čerpaní Start Up grantu na kompenzáciu niektorých administratívno-organizačných činností. Aj v tomto roku sme poberali 2 % z odvedených daní z príjmu, darcom ďakujeme!

Činnosť organizácie[edit]

V roku 2023 občianske združenie organizovalo a spoluorganizovalo tieto projekty:

Seniori tvoria Wikipédiu[edit]

V spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sme vo februári až apríli 2023 uskutočnili projekt Seniori tvoria Wikipédiu. Na šiestich stretnutiach sme seniorom vysvetlili a ukázali prácu na Wikipédii a Commons a radili pri ich editorskej činnosti. V roku 2024 plánujeme pokračovať v práci so seniormi v mierne upravenej forme, pravdepodobne v Bratislave.

WikiJar SVE 2023[edit]

V roku 2023 WMSK zorganizovala siedmy slovenský ročník medzinárodnej súťaže WikiJar strednej a východnej Európy 2023, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality a počtu článkov o strednej a východnej Európe na Wikipédii. V čase jej trvania na slovenskej Wikipédii, od 21. marca do 31. mája 2023, sa do nej zapojilo 7 redaktorov. Podľa pravidiel súťaže bolo akceptovaných 124 článkov. Slovensko sa podľa počtu článkov umiestnilo na 21. mieste z 27 projektov. Tento ročník sme súťaž podporili len technicky a pre súťažiacich sme nepripravili odmeny.

Wiki miluje Zem[edit]

Súťaž Wiki miluje Zem sa na Slovensku konala prvýkrát. Na Wikimedia Commons sme od 18 účastníkov získali 450 záberov chránených území a stromov. Vybraných desať najlepších fotografií od siedmich redaktorov sme poslali do medzinárodného kola súťaže a odmenili ich poukážkou na nákup kníh. Ďakujeme Wikimedia Foundation za finančnú podporu projektu.

Ázijský mesiac Wikipédie[edit]

V novembri a decembri 2023 sa na slovenskej Wikipédii uskutočnil šiesty slovenský ročník súťaže Ázijský mesiac Wikipédie. Táto medzinárodná súťaž sa zameriava na zvyšovanie obsahu o Ázii na Wikipédii. Opäť sme sa spojili s partnerskou organizáciou Wikimedia Taiwan. Nadviazali sme na minuloročnú spoluprácu spoločným editovaním a zoznámením počas online stretnutia. Samotný Ázijský mesiac Wikipédie trval od 15. novembra do 31. decembra 2023. Prihlásilo sa 9 redaktorov so 109 článkami. Na tému Ázie v tom čase vzniklo viac článkov, ale neboli zapísané cez Fountain.

Medzinárodná spolupráca[edit]

Predseda Matej Grochal sa tiež zúčastnil valného zhromaždenia 2023 Wikimedia Europe (ktorej je WMSK členom) konanom 9. až 10. júna 2023 v Prahe. Na pozvanie Wikimédia Magyarország sa Matej Grochal zúčastnil maďarského Wikitábora 2023 v Debrecíne. Členovia WMSK Matej Grochal a Patrik Kunec sa zúčastnili stretnutia CEE Meeting 2023 (osobne v gruzínskom Tbilisi). Spoločne prezentovali „Even smaller groups can do stuff“.

Na rok 2024 plánujeme účasť na poslednom Wikimedia Summit 2024, v priebehu roka 2023 sa predseda Matej Grochal zúčastnil niekoľko prípravných aktivít. Spolupracovali sme so CEE Hubom, napríklad pri poskytnutí financovania propagačných materiálov pre WMSK, ale aj poradenstva a inej pomoci. Dlhodobo rozvíjame kontakty s wikimedickými organizáciami (Wikimedia Česká republika/Wikimedia Czech Republic, Wikimedia Österreich/Wikimedia Austria, Wikimédia Magyarország/Wikimedia Hungary).

Spolupráca s ďalšími organizáciami[edit]

Počas roka sme spolupracovali s viacerými organizáciami s podobnými cieľmi.