Abstract Wikipedia/Historic proposal/bcl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Proposal[edit]

Igwa nin duwang parte an propossal na ini: Abstract Wikipedia asin Wikilambda.

An katuyuhan kan "Abstract Wikipedia" iyo an maghiras nin mga kaaraman sa mas gulpi pang lenggwahe. Ekstensiyon kan Wikidata an Abstract Wikipedia. Sa Abstract Wikipedia, an mga tawo makakahaman asin makakamantenir nin mga artikulo sa Wikipedia sa paaging language-independent. An Wikipedia sa sarong lenggwahe maipapalis sa bagong language-independent na artikulo. An code iyo an minagibo kan pagpapalis kan tataramon.

An "Wikilambda" sarong Wikimedia project na nagtutugot sa paghaman asin pagmantenir nin mga code. Kapuro-pakinabang ini sa pirang mga paagi. Nagtatau inin nin catalog kan gabos na function na an dawa si isay pwede mag-call, surat, manteniron, asin paggamit. Nagtatau man ini nin language-independent na artikulo hali sa Abstract Wikipedia pasiring sa Wikipedia na igwa nin ibang lenggwahe. Sa paagi kaini mababasa kan iba an artikulo sa sainda man na lenggwahe. An Wikilambda magamit nin mga kaaraman sa mga tataramon asin entities hali sa Wikidata.

Mas magiging marikas ining paagi sa paghihiras nin kaaraman sa kinaban kun sain gabos makakapag-ambag kan saindang kaaraman.

Proposal form[edit]

Ini sarongproposal para sa bagong WMF proyekto.
Abstract Wikipedia asin Wikilambda (temporaryong titulo, pagdedesisyonan pa kan komunidad)
desisyon kan komunidad
Estado kan proposal
Estadoinaprubahan
Detalye kan proposal
Deskripsiyon kan proyektoKadakulon na mga edisyon kan mga language Wikipedia an igwa nin halawig na ultanan sa kaaraman. Muya ming surumpayon an ultanan na ini sa paagi nin paghahaman asin pagmantinir nin mga laog sa sarong lugar asin tugutan an mga Wikipedia na gamiton an laog kaini kun gugustuhon ninda. Sa paagi kaini gulpi pang mga tawo an makakahaman, makakamantinir, asin makakabasa nin mas gulping kaaraman sa manlain-lain na mga lenggwahe. Tangani na magibo ini, kaipuhan tang marepresentar an mga laog sa paaging maipapalis sa mas gulpi pang mga lenggwahe. Magigibo mi ini sa paagi kan bagong proyekto, an "Wikilamda", na nagtutugot sa paghaman, pagmantinir, pag-grupo, asin pagsara kan mga function bilang bagong porma nin kaaraman na maadalan man kan iba pang mga komunidad. Magigi ining paagi para sa bagong mga cases, asin matabang sa mga tawo na maghiras nin gulpi pang porma nin kaaraman.
ini sarong multilingual wiki?sarong multilingual na wiki
Potensiyal na numero kan lengguwahemultilingual, pareho kan Wikidata
Pinopropose na taglineMultilingual na mga laog para sa Wikipedia asin wiki para sa mga function
Pinopropose na URLmadepende sa ngaran na pipilion kan komunidad
Mga teknikal na pangangaipo
Bagong mga katangian na kaipuhanhilingon an technical plan
Development wikihilingon an technical plan
Mga interesadong partisipante
hilingon an talk page

An proyekto napagapproved by the Wikimedia Board of Trustees kan Mayo 22, 2020. An approval kan announced on July 2, 2020.

Background / supporting material / existing discussion[edit]

An article in the Signpost nagtatau nin mas detalyadong introduksyon para sa ideyang ini. An mga materyales sa ibaba - research papers, videos kan urulay, prototype software - nagtatau nin gulping mga detalye. Igwa nin detailed draft plan para sa pagpatalubo kan Wikilambda an pwedeng mahiling.

Urulay kan komunidad kan Wikimedia[edit]

Papel[edit]

(sosyal na mga aspeto)

Mga Videos asin podcasts[edit]

Tandaan na an duwang halawig na video parehas sana, asin an halipot na video, mas halipot na bersyon kan si halaba.

Iba pang mga babasahon[edit]

Plano kan proyekto[edit]

 1. Sumaryo: kagabsan kan project plan
 2. Ngaran: diskusyon sa ngaran kan proyekto
 3. Mga kakaabtan:Ano an pigpupulbaran ming kaabtan? Panginot sagkud panduwang mga kakaabtan
 4. Organisasyon:Pano magkakaigwa nin development team
 5. Mga kaipuhan: pangkagabsan na kondisyon na kaipuhan mahaman kan proyekto
 6. Arkitektura:sarong paghiling kun panong an mga parte kan proyektong ini matarabangan sa kada saro
 7. Mga Parte: individual software components na kaipuhan maidisimanar kan proyekto
 8. Mga trabaho: mga indibidwal na trabaho na dapat mahaman kan proyekto
(single page version)

Ipigtutulod ni[edit]

Si Denny Vrandečić an kagmukna kan Wikidata, co-founder kan Semantic MediaWiki, inot na administrador asin bureaucrat kan Croatian Wikipedia, community-elected na miembro kan Board of Trustees kan Wikimedia Foundation 2015-2016. Nag-ayon si Denny sa Wikimedia Foundation kan Hulyo 2020 tanganing trabahuhon nin full-time an proposal.

Alternatibong mga ngaran[edit]

Saro sanang project name an Wikilambda. Saro sa mga trabaho sa proyektong ini iyo an makaisip nin ngaran para sa komunidad asin an domain name na iyan dai pa man nagagamit kan dawa si isay. An iba sa mga pigpilian iyo an Wikifunction, Wikicode, Wikialgorithm, alagad sierto akong an komunidad igwa pa nin maiiisip na mga mas marhay.

Katakod na mga proyekto / mga proposals[edit]

An minasunod na mga proyekto maapektaran kan Wikilambda, alagad gabos man na Wikimedia Projects mangangaipu kan functions sa Wikilambda.

 • Wikidata - pinagsuhestiyon na magsaray kan abstract Content sa Wikidata kataning kan item pages
 • Wikipedia - pinagsuhestyon na magpahiling nin Content hali sa Wikidata para sa mga nawawarang artikulo

Igwa nin nagkakapirang mga proposal na kapareho sa pigtutulod kan Wikilambda kaining mga nakaaging taong(magpoon pa kan 2001). An kagulpihi kan pararehong proposal nagpapahiling sana na kaipuhan na ining mahaman. Sa proposal na ini pig-aadam mi na makua kun sain ini nagkakaparareho asin makanuod man sa proposal kan iba:

Proposals para sa repositories kan modules, templates, asin iba pang mga code[edit]

Proposals para sa linguistic projects[edit]

 • Wikilanguage - an kaaraman na linggwistika dapat mailaag sa Wikilambda lain pa kan Wiktionary
 • Girgit - pwedeng mapakarhay sa Wikilambda
 • Wikilinguistica - impormasyon manungod sa syntax sagkud grammar, asbp.
 • Wikidioma - impormasyon manungod sa mga pinagkauruyonan asin pinagkorontra, asbp.
 • Wikipedia Virtual Mind - pwedeng mapadalagan kaiba kan Wikilambda

Mga Proposal para sa structured data access projects[edit]

 • WikiSandy - index Wikipedia content semantically
 • Konsciajxo - haros igwa nin parehong ideya, alagad mas lampas pa
 • WikiCode - kaparehong ideya
 • Wikibot - nagtatau nin access sa laog kan Wikipedia

Mga proposal sa pagkolekto nin kaaraman manungod sa matematika asin siyensiya[edit]

Mga ngaran kan Domain[edit]

Depende sa pangaran.

Suporta asin Diskusyon[edit]

tl;dr: ipahiling an saimong suporta asin maghapot sa talk page

Mayo kami nin epektibong proseso sa pagmumukna nin mga bagong proyekto, kaya pupurbaran ming sundon kun ano man an ginibo mi sa Wikidata. Asin kaidto, nagpoon pa ini ki Markus Krötzsch, sako asin sa iba pa asin pinag-uurulayan pa ngani ini kan iba hasta sa nalangkag na sindang magparadangog kaini, piggagamit an samong mga prototype, pig-uulayan pa utro, asin padagos na pigpapakarhay basado man sa nareresibe ming mga tuyaw. Asin man, naghahaman pa nin mas konkretong mga proposal kun sain paluway-luway igwa na kaming napag-uruyunan dangan hinaman na ini kan foundation. Kaya, mahahaman man giraray ini.

An pig-aandam mi na magkaigwang interes sa proyektong ini, asin ipapadara mi ini sa Board of Trustees asin hagadon sainda na mag-komiter sa proyektong ini(nakabase saimo an detalye kan mga programang ini). Alagad, tanganing mapatugot man an Board, kaipuhan ming maipahiling na nagsusuporta ka igdi.

Kun nagsusuporta ka sa programang ini, ipahiling an saimong suporta igdi talk page.

Dangan, an mga diskusyon asin reserbasyon manungod sa katuyohan kan proposal na ini o sa project palan, digdi man tutukaron.

Kaagid man kan Wikipedia asin Wikidata dangan si iba pang mga proyekto, garong daing kakaabtan ini. Garo ngani na mas masakit pa sa ibang mga proyekto. Asin an pinakapaagi sana tanganing mahaman ini iyo an magkasararo kita sa pagpapatalubo kaini. An paagi sana kun tano ta nagtatalubo an mga proyekto sa mga nakaagi, iyo ta ini napag-uurulayan nin bukas sa pagtinarabangan, tukaron kun pano ini maabante, asin magtrabaho kun pano mahahaman ining proyekto.

Mailing list link[edit]

Demos[edit]