Amical Wikimedia/Activities Plan 2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Relació entre prioritats

Aquesta és la proposta del pla d'activitats 2017 d'Amical Wikimedia.

Cohesió[edit]

Viquipedistes durant la Viquitrobada 2014

Amical és una comunitat community driven i el seu objectiu és facilitar la feina a la comunitat d'usuaris, per això recollim les inciatives que sorgeixen dels seus membres i tinguin el suficient suport de la comunitat. Volem arribar a com més gent millor, que tothom tingui el seu espai per expressar com se sent, què necessita d'Amical i què port aportar-hi. Per a Amical és una prioritat, forma part del nostre pla estratègic 14-18 que ens diferencia de molts altres chapters, i fa honor al nom d'Amical, ja que invertim temps i recursos en promoure un bon ambient a la comunitat. La gent que té cura de la comunitat forma part de la mateixa. L'estratègia bàsica és multiplicar els canals de relació (viquitrobades, actes, xats....) i crear espais personalitzats, sovint ideats pels mateixos usuaris, perquè els socis i els membres més actius de la comunitat viquipedista puguin proposar projectes, expressar dubtes i queixes, donar-se suport mútuament o debatre qüestions que afecten a tothom. L'organització ha de ser propera a la comunitat: treballem amb i per a la comunitat perquè som part de la mateixa.

Línies d'actuació:

 1. Mantenir els espais de trobada virtuals i al món real entre socis d'Amical i viquipedistes en general: la Viquitrobada anual, reunions en línia...


Discurs[edit]

Fer, explicar què fem, perquè ho fem i documentar com ho fem.

Un altre tret diferencial és la nostra capacitat autoreflexiva: la gran majoria de membres d'Amical són membres actius a la comunitat, i anem madurant de forma conjunta. És per això que fem coses diferents cada any, perquè la comunitat madura i també per aquest motiu, després d'un període de presentació pública i expansió territorial, pretenem créixer en qualitat i en profunditat, no específicament en mida.

Volem convertir-nos en un agent productor de coneixement, volem anar més enllà del taller de Viquipèdia (que continua sent fonamental), volem que qualsevol membre de la nostra comunitat que parli en nom d'Amical o com a viquipedista tingui argumentari suficient per a poder respondre les preguntes crítiques. Apart de l'equip de comunicació, tots els membres d'amical han de ser actius i partíceps en la difusió de la imatge de la Viquipèdia. Cada viquipedista forma part de la imatge pública de la Viquipèdia, fins i tot quan parlem amb amics i familiars.

No només cal saber explicar com s'edita sinó per què cal editar, què hi ha al darrere i quines implicacions té. Hem de millorar el nostre discurs intern i la capacitat reflexiva per poder fer que la gent s'enganxi.

A més a més, l'objectiu a llarg termini és aconseguir ser un interlocutor reconegut entre els cercles de prestigi on es genera coneixement a nivell formal (universitats, centres de recerca, agents culturals, mitjans de comunicació de referència, cercles intel·lectuals...) Gràcies a la feina dels darrers anys, actualment se'ns coneix i se'ns titlla d'agent innovador i treballador i progressivament com un agent d'igual a igual dins d'aquest camp. Se'ns considera bons artesans del coneixement. La pròpia dinàmica de funcionament dels diversos projectes Wikimedia és un nou sistema de coneixement (revisió constant, per iguals, millora constant, contingut en obert, lliure i reutilitzable, gestió de comunitats en línia) que mereix ser explicat.

Línies d'actuació:

 1. Incrementar la relació amb les comunitats d'altres llengües per intercanviar idees i enriquir la visió sobre el moviment wiki.
 2. Incrementar el nostre rol com agent generador i divulgador de coneixement, amb l'objectiu d'esdevenir un interlocutor vàlid i reconegut pel sector acadèmic.
 3. Fomentar la formació interna de la comunitat, amb l'objectiu de millorar les capacitats de discurs de la comunitat viquipedista. Tot viquipedista és un ambaixador del projecte, i volem que tinguin els arguments suficients per convèncer als seus interlocutors.


Contingut[edit]

El Dia de la música 2015 es va fer un viquifestival al Museu de la Música per millorar tots els projectes germans a l'hora

En aquest pla hem guanyat en coherència: progressivament intentem que tots els projectes i línies de treball es retroalimentin i que els voluntaris comparteixin aquestes línies claus. Un exemple és incorporar els projectes germans a les viquimaratons o fer servir les biblioteques com a node territorial i lloc on els membres d'Amical poden fer les seves primeres col·laboracions en el món real,.

 1. Mantenir les activitats al sector cultural, fomentant que els projectes culturals siguin ja autosostenibles i centrant els esforços en les universitats, com a sector prioritari.
 2. Incloure els projectes germans en tots aquells programes i activitats que faci Amical Wikimedia, des de Viquimaratons a concursos en línia.
 3. Difondre activament els concursos en línia que facin altres capítols.
 4. Fer un programa anual sobre diversitats (històriques, geogràfica, lingüística i de gèneres)


Territori[edit]

Mapa mut dels Països Catalans

Amical vol estar presents a tots els territoris de parla catalana i per aquesta raó des del primer esborrany del pla estratègic es van idear zones d'actuació i es mira de fer actes repartits arreu, de manera que no es concentrin només on hi ha viquipedistes actiu sinó que serveixin per expandir el discurs i la nostra manera de fer i es puguin guanyar editors o agents de suport en diferents zones. L'objectiu és crear nodes locals amb usuaris experimentats i actius que actuïn de pont amb els interlocutors de cada territori i es treballi en xarxa de forma deslocalitzada.

 1. Continuar treballant en donar suport a l'establiment de “nodes locals” o usuaris actius en una zona que posin en contacte els diferents agents potencialment interessats en els projectes.
 2. Estendre els projectes més reeixits (biblioteques, universitats) als territoris de parla catalana.
 3. Donar especial recolzament a nuclis d'activitat wiki incipient, amb l'objectiu que aquests esdevinguin autònoms a mig termini.


Lectors[edit]

Monument per la Unitat de la Llengua a l'Alguer

En els darrers anys les estadístiques de visites a la Viquipèdia en català i a la resta de projectes germans ha crescut d'una manera orgànica i positiva. Estem encara lluny dels objectius marcats en el pla estratègic 2014-2018, pel que hem de continuar fomentant activament que la gent visqui en català a la xarxa. Només quan la gran majoria de gent configuri els seus dispositius en català com a llengua per defecte, podem fer l'increment de pàgines vistes esperat.

 1. Continuar elaborant enquestes entre lectors i editors de la Viquipèdia i els seus projectes germans per conèixer el seu perfil i necessitats.
 2. Col·laborar amb altres entitats i grups de suport en les campanyes que promouen la navegació en català i la instal·lació de catalanitzadors als ordinadors, especialment en l'esfera pública.
Programes[edit]

Període Cohesió Discurs Contingut Territori Lectors
Anual
 • Microgrants
 • Formació interna
 • Seguiment de voluntaris
 • Espai Viquidones
 • Publicació d'articles en revistes especialitzades
 • Activitat a META/WMF
 • Formació interna
 • Foment de la diversitat
 • Incrementar rol d'agent cultural
 • Diversitats
 • Viquidones
 • PESCAR
 • GLAM
 • EDU
 • Projectes Germans
 • Concursos propis i aliens
 • Microgrants
 • WikiArs
 • Suport nodes wiki locals
 • Biblioteques
 • Navega en català
 • Activitat a xarxes socials
 • Campanya: Compartir el què llegeixes a wiki
1r trim
 • Catalan Culture Challenge
 • Dia de la Dona
 • Dia de la Llengua materna
 • Poesia balear
 • PESCAR (Antiga)
 • Intercultur
Concurs poesia balear Llengua materna
2n trim
 • Wikimania 2017
 • Wikimedia conference
 • Wikimania 2017
 • Concurs Sant Jordi
 • Dones i ciència
 • PESCAR (Mitjana)
3r trim
 • Wikimania 2017
 • Concursos sister projects (dones)
 • Wiki Loves Folk
 • Viquirepte social media tipus 1lib1ref
4t trim
 • Viquitrobada 2017
 • Asian Month
 • Conferència unis
 • Dones de ficció
 • Comarques
 • Quinzena de la Qualitat
 • VP:288
 • PESCAR (Contemporània)
Concurs comarques
Relació amb APG2017 Program 1: Community (formació) Program 2 Program 1: Community (writing contests)

Program 2

Program 2

Program 3

Program 2

Program 3