Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Valget sluttede den 12. juni 2011. Stemmer accepteres ikke længere.
Resultaterne blev annonceret den 17. juni 2011.
Valget til Board of Trustees 2011
Organisation

Valget til bestyrelsen i 2011 vil finde sted mellem den 29. maj og 12. juni 2011. Medlemmer af Wikimedia har mulighed for at vælge tre kandidater for en toårig periode med udløb i 2013. Bestyrelsen er den højeste myndighed i Wikimedia Foundation, en 501(c)(3) nonprofit-organisation registreret i USA. Wikimedia Foundation har ansvaret for en række forskellige projekter som Wikipedia og Commons.

Valget vil finde sted på sikre servere, ejet af Software in the Public Interest. Afstemningen er hemmelig, og ingen fra valgkomiteen, bestyrelsen eller andre personer uden for Software in the Public Interest har adgang til dem. Valginformationerne kan kun ses af få, udvalgte personer, som skal overvåge valget og tælle stemmerne op (valgkomiteen). Vælgerne afgiver prioriterede stemmer ved at nummerere kandidaterne på en liste. Stemmerne vil blive talt op efter Schulze-metoden, hvorved kandidaterne rangeres baseret på antallet af vælgere, der foretrækker den pågældende kandidat frem for andre kandidater.

Valgkomitéen vil offentliggøre resultatet af afstemningen senest den 15. juni. Detaljerede resultater vil blive tilgængelige.

Information til vælgere

[edit]

Krav

[edit]
Skribenter

Du må stemme, hvis du er en registreret bruger med en konto på en vilkårlig af Wikimedias wikier (du må kun stemme én gang, uanset hvor mange konti du har). For at være kvalificeret, skal din konto opfylde disse krav:

 • den må ikke være blokeret på mere end ét af Mediawikis projekter og
 • den må ikke være en bot og
 • den skal have foretaget mindst 300 redigeringer før 15. april 2011 på Wikimedias wikier (antal redigeringer på flere wikier kan lægges sammen, hvis du har en global konto) og
 • den skal have foretaget mindst 20 redigeringer mellem 15. november 2010 og 15. maj 2011.
Udviklere

Udviklere er kvalificerede til at stemme, hvis de opfylder disse krav:

 • er Wikimedia server-administratorer med shell-adgang
 • har commit-tilladelse og har foretaget mindst én commit mellem 15. maj 2010 og 15. maj 2011.
Ansatte og underleverandører

Wikimedia Foundations ansatte og underleverandører er kvalificerede til at stemme, hvis de har været ansat ved Wikimedia Foundation mellem 15. februar 2011 og 15. maj 2011.

Bestyrelsesmedlemmer og rådgivende bestyrelsesmedlemmer

Nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen er kvalificerede til at stemme.

Hvordan man stemmer

[edit]

Hvis du opfylder et af ovenstående krav:

 1. Læs kandidaternes præsentationer og beslut dig for, hvilke kandidater du vil støtte.
 2. Gå til specialsiden "Special:Securepoll" på den wiki, du vil stemme fra. Hvis du for eksempel er mest aktiv på Meta-wiki, så skal du gå til meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Følg instruktionerne på siden.

Information til kandidater

[edit]
Taget fra bestyrelseshåndbogen

Ansvar og forpligtelser som medlem af bestyrelsen

[edit]

Bestyrelsen er det ledende organ i Wikimedia Foundation. Bestyrelsens ansvarsområder omfatter:

 • At fastsætte mission, mål, langsigtede planer og overordnede politikker for WMF og dets projekter.
 • At vælge WMF's administrerende direktør, som håndterer den daglige ledelse af Fonden, samt at evaluere på hans eller hendes arbejde.
 • At sikre organisationens fortsatte eksistensmulighed ved at udpege uafhængige indtægtskilder.
 • At kommunikere WMF's strategier og aktiviteter ud til fællesskabet.
 • At sætte rammer for de ansatte med hensyn til bogføring, budgetter og programmer.
 • At opretholde juridisk og etisk integritet.
 • At rekruttere og formidle arbejdet videre til nye bestyrelsesmedlemmer.
 • At formulere WMF's mission til offentligheden.

Bestyrelsens ansvarsområder omfatter ikke:

 • At medvirke til den daglige drift, undtagen i nødstilfælde.
 • At angive politikker på det redaktionelle niveau for Wikimedias projekter.
 • At løse grundlæggende stridigheder i fællesskabet.
 • At stille op til frivilligt arbejde i specifikke områder af det organisatoriske arbejde for WMF.

Egenskaber hos et effektivt bestyrelsesmedlem:

 • Strategisk - f.eks. at være i stand til at opstille langsigtede målsætninger.
 • Eftertænksom - f.eks. at undgå reaktionære handlemåder i kontroversielle spørgsmål.
 • Høj integritet - f.eks. at kunne sætte Fondens interesser som helhed over personlige eller enkelte medlemmers interesser.
 • Svarberedt - f.eks. over for email-forespørgsler fra andre bestyrelsesmedlemmer.
 • Vedholdende - f.eks. at gennemføre de opgaver i komiteen, som man påtager sig.
 • Respektfuld - f.eks. at lytte nøje til andre bestyrelsesmedlemmers synspunkter, selv om de måtte adskille sig fra ens egne.
 • Samarbejdsvillig - f.eks. at indgå i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer eller den administrerende direktør om arbejde for bestyrelsen.

Forudsætninger for kandidatur

[edit]

Kandidater skal opfylde samme krav som vælgere (se ovenfor); dertil skal følgende krav være opfyldt:

 • Man skal skrive sit fulde navn på kandidatsiden (fordi bestyrelsesmedlemmers identitet er en offentlig oplysning, og det er ikke muligt at være bestyrelsesmedlem i anonymitet eller under pseudonym) og
 • Være mindst 18 år gammel og myndig i sit hjemland og
 • Forevise identifikation for Wikimedia Foundation (se herunder).

Hvordan bliver jeg opstillet?

[edit]

Hvis du opfylder ovenstående krav:

 1. Lav en præsentation, som ikke er længere end 1200 tegn. Denne præsentation bør indeholde information om, hvad du vil gøre, hvis du bliver valgt, relevante holdninger og erfaring, og alt andet, som du mener kan være relevant. Du må ikke bruge din præsentation til at henvise til en liste over støtter eller andre kandidatsider eller til at listeopstille sammen med andre kandidater.
 2. Tilføj dit kandidatur mellem 2. maj 2011 kl. 00:00 (UTC) og 22. maj 2011 kl. 23:59 (UTC). Efter den 22. maj må disse præsentationer ikke ændres bortset fra mindre rettelser (f.eks. rettelse af stavefejl) og oversættelser. Alle tilføjelser efter denne dato vil blive tidsstemplet, adskilt fra den oprindelige præsentation og kun blive vist til vælgerne, hvis de bliver oversat til alle de sprog, som den oprindelig præsentation er oversat til. Bemærk, at ved en tidlig opstilling er det muligt at få oversat præsentationen til flere sprog, mens opstillinger sidst i perioden måske ikke bliver oversat i samme omfang.
 3. Send et bevis på din identitet til Wikimedia Foundation inden den 22. maj. Du vil blive kontaktet af et medlem af valgkomiteen med henblik på at opgive yderligere oplysninger om kandidaturet, når du opstiller dig selv som kandidat.

Kandidater, som ikke opfylder de ovenstående krav og tidsbegrænsninger, vil blive afvist.

Organisering

[edit]

Tidslinje

[edit]
 • 5. april - 2. maj 2011: Oversættelser.
 • 2. – 22. maj 2011: Kandidattilmeldinger.
 • 22. maj 2011: Dato for seneste indsendelse af bevis på identitet (senere eller manglende indsendelser vil blive diskvalificeret).
 • 29. maj - 12. juni 2011: Valg.
 • 13. – 15. juni 2011: Stemmekontrol.
 • 15. juni 2011: Resultatet offentliggøres.

Oversættere

[edit]

For at sikre at et repræsentativt tværsnit af Wikimedia-fællesskabet deltager i dette valg, er det meget vigtigt at få oversat disse valginformationer samt kandidaternes præsentationer til så mange sprog som muligt. For at hjælpe til, se oversættelsessiden.