Community Wishlist Survey 2019/Reading/Add buttons and keyboard shortcuts to move through category pages quickly

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Add buttons and keyboard shortcuts to move through category pages quickly

  • Problem: English: It would be great if you could click on the forward or back arrow in the preview of the Wikimedia Commons file, causing the next or next file in the category to be loaded, respectively. I know that there is a 'Slideshow', but its launch closes the preview and access to categories, closes the panel on the left with tools and links for editors.
Original: Byłoby wspaniale, gdyby w podglądzie pliku na Wikimedia Commons można było kliknąć na strzałkę do przodu lub do tyłu powodując załadowanie odpowiednio pliku poprzedzającego lub następnego z kategorii. Wiem, że istnieje 'Slideshow', ale jego uruchomienie zamyka podgląd i dostęp do kategorii, zamyka panel z lewej strony z narzędziami i linkami dla edytorów.
  • Who would benefit: English: Commons users looking for files in the category structure.
Original: Użytkownicy Commons, poszukujący plików w strukturze kategorii.
  • Proposed solution: English: Add to the toolbar the left and right arrows displayed above the file, allowing you to load the previous and next file from the given category. The same effect should be given by pressing the "right / left" arrows on the keyboard.
Original: Dodanie do paska narzędzi wyświetlanego nad plikiem strzałek w lewo i prawo pozwalających na załadowanie pliku poprzedzającego i następnego z danej kategorii. Taki sam efekt powinno dawać naciśnięcie strzałek "prawo/lewo" na klawiaturze.
  • More comments:
  • Pharbricator tickets:

English

Arrows to navigate to next or previous file in category, visible on file description page but without opening slideshow function.

Dyskusja

Zapewne jakiś prosty gadżet mógłby to rozwiązać, ale kwestia jest taka, że musiałby wiedzieć z której kategorii wszedłeś w plik. --Wargo (talk) 23:36, 29 October 2018 (UTC)[reply]
Och, faktycznie. Zważywszy, że na stronę pliku można wejść z różnych miejsc, przeglądanie kolejnych plików wymagałoby raczej zawsze (przy uruchamianiu funkcji) wskazania kategorii, której zawartość chce się przeglądać... Kenraiz (talk) 12:40, 30 October 2018 (UTC)[reply]

I added Google translations for the proposal. I will rename the proposal as well. Thanks for submitting the proposal. -- NKohli (WMF) (talk) 21:38, 14 November 2018 (UTC)[reply]

Voting