സമൂഹ അഭിലാഷ സർവ്വേ 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2023 and the translation is 33% complete.

2023

What is the Community Wishlist Survey?

The Community Wishlist Survey is an annual survey that allows contributors
to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements.

Schedule

All phases of the survey begin and end at 18:00 UTC.

Phase 1
23 ജനുവരി – 6 ഫെബ്രുവരി 2023

Submit, discuss and revise proposals

Phase 2
30 ജനുവരി – 10 ഫെബ്രുവരി 2023

Community Tech reviews and organizes proposals

Phase 3
10 ഫെബ്രുവരി – 24 ഫെബ്രുവരി 2023

Vote on proposals

Phase 4
28 ഫെബ്രുവരി 2023

Results postedResults

Resources

ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും
നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കലും വോട്ടെടുപ്പും ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം
ഒരു നല്ല നിർദ്ദേശം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം
വിജയകരമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഈ ടിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
കഴിഞ്ഞ പതിപ്പുകൾ നോക്കുക
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക
ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കാണുക
ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും വായിക്കുക