Jump to content

Procjena dezinformacija na hrvatskoj Wikipediji - 2021.

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Croatian Wikipedia Disinformation Assessment-2021 and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

Hrvatska Wikipedija (Hr.WP) se već više od decenije bori s izazovima u pogledu sadržaja i kodeksa ponašanja, što je dovelo do rastuće zabrinutosti među globalnom zajednicom volontera. Uz podršku Upravnog odbora Fondacije Wikimedia, Fondacija je angažovala spoljašnjeg stručnjaka za procenu izazova sa kojima se projekat suočava. Procena, koja je sprovedena između februara i maja 2021. godine, nastojala je da utvrdi da li je bilo organizovanih pokušaja unošenja dezinformacija u hrvatsku Wikipediju i da li su projekat preuzeli ideološki obojeni korisnici, strukturalno neusklađeni sa pet principa Wikipedije prema kojima se određuju tradicionalne uređivačke postavke Wikipedijinih projekata.

Croatian Wikipedia Disinformation Assessment in English
Slučaj hrvatske Wikipedije: Enciklopedija znanja ili enciklopedija za naciju?

Za razliku od drugih pluricentričnih jezičkih projekata Wikipedije, uključujući, engleski, francuski, nemački i španski, Wikipedijina srpskohrvatska zajednica je, od 2003. godine, podeljena na bosansku, hrvatsku, srpsku i originalnu srpskohrvatsku. Izveštaj zaključuje kako je ovakva struktura omogućila lokalnim jezičkim zajednicama da se podele na projekte prema gledištima, što se često svodilo na stavove političkih stranaka u tim regionima. Izveštaj dodaje i da je ova podela uskratila novostvorenim zajednicama uređivačku raznolikost koja inače vodi i podržava tradicionalno uspešni uređivački konsenzus koji postoji u drugim pluricentričnim jezičkim projektima.

Procena zaključuje da su Hr.WP-om dominirali ideološki obojeni korisnici neusklađeni s Wikipedijinih pet principa, što je potvrdilo zabrinutost globalne zajednice u pogledu integriteta projekata. Pregled članaka na Hr.WP i dokumenata koji se odnose na zajednicu, koji je obavio spoljašnji stručnjak, otkrio je da je grupa administratora i urednika više od decenije imala de- fakto kontrolu nad projektom. Dokazi koje je on prikupio i procenio ukazuju da su tokom tog perioda oni namerno iskrivljavali sadržaj predstavljen u člancima, zloupotrebljavali svoja ovlašćenja i sistematski zaobilazili opšteprihvaćene globalne prakse Wikipedijine zajednice.

Dok je ova istraga bila u toku, volonteri hrvatske jezičke zajednice nezavisno su započeli proces reorganizacije i preuzimanja mera. Kao rezultat toga, preuzet je niz administrativnih mera protiv spornih administratora što je dovelo do jedne globalne zabrane i opoziva njihovih administratorskih prava. Izveštaj zaključuje da ta promena otvara put ka mogućoj obnovi zajednice. On takođe navodi da sadašnji administratori i aktivni urednici uvode konkretna poboljšanja u neke od najosetljivijih i najspornijih članaka.

Na osnovu opsežnog istraživanja i uvida u druge projekte pluricentričnih jezika, izveštaj daje tri preporuke:

  1. Podsticanje hrvatske jezičke zajednice da nastavi s ponovnim uspostavljanjem snažnog sistema lokalnog upravljanja, zahtevajući prema potrebi nadzor i podršku od ostalih delova Fondacije Wikimedia.
  2. Podsticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o objedinjavanju izbora u zajednici za administratorske i funkcionalne uloge u uključenim wikijima (bosanski, hrvatski, srpski i srpsko-hrvatski).
  3. Podsticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o mogućnostima ponovnog objedinjavanja bosanskih, hrvatskih i srpskih jezičkih projekata u izvorne srpskohrvatske jezičke projekte kako bi se ponovno uskladili s praksama drugih pluricentričnih jezika koji imaju objedinjene Wikipedija projekte; uključujući, ali ne ograničavajući se na Wikipedije na kineskom, engleskom, nemačkom, španskom, tamilskom, korejskom i francuskom jeziku.

U izveštaju su navedene prednosti i nedostaci svake preporuke i izvučene pouke kojima se može podržati snažnija i otpornija zajednica.

Širi kontekst

Šta se dogodilo:

Grupa administratora Wikipedije na hrvatskom jeziku (Hr.WP) imala je neprikladnu de-fakto kontrolu nad projektom najmanje od 2011. do 2020. godine. Tokom tog perioda, grupa je namerno iskrivljavala sadržaj predstavljen u Wikipedijinim člancima na hrvatskom jeziku na način koji je odgovarao narativu političkih organizacija i grupa koje se uopšteno mogu definisati kao hrvatska radikalna desnica. Ova grupa je sistematski stvarala i uređivala članke koji sadrže neenciklopedijski sadržaj i očigledan istorijski revizionizam. Sadržaj se proširio i ostao na Internetu toliko dugo da je stvorio mrežu zablude kojom je uticao na moralno i vrednosno prosuđivanje čitalaca na način koji je odgovarao ideološkim stavovima grupe. U novije vreme, nakon 2020. godine, lokalna zajednica napravila je konkretna poboljšanja u nekim od najosetljivijih i najspornijih članaka. Međutim, još je prerano reći da li će li to biti dovoljno da se projekat ponovno čvrsto uskladi sa pet principa.

Zašto je došlo do toga:

Wikipedijina činjenična tačnost i otpornost na dezinformacije zavise od postojanja funkcionalne i raznolike uređivačke zajednice volontera. Veća i raznolikija projektna zajednica pluricentričnih jezika, zasnovana na međusobno razumljivom jeziku, verovatno bi sprečila preuzimanje projekta kakvo se dogodilo na Wikipediji na hrvatskom jeziku. Razdvajanje projekata omogućilo je podelu jedne raznolike uređivačke zajednice volontera u projekte zasnovane na ideji nacionalne države, što je dovelo do porasta nacionalne pristrasnosti – a na kraju i do preuzimanja projekta koje je u ovoj evaluaciji zabeleženo kod Hr.WP-a.

Kako je došlo do toga:

Grupa je zloupotrebila svoja ovlašćenja u zajednici da bi oterala neistomišljenike sa Hr.WP-a. Pored toga, ona je selektivno provodila i kršila pravila kako bi manipulisala institucijama Wikipedijine zajednice i mehanizmima rešavanja sukoba – izborima, Zahtevima za mišljenje (RfC) i lokalnim Arbitražnim odborima. Njihove aktivnosti bile su koordinirane i dovele su do preuzimanja projekta - gotovo potpune kontrole nad lokalnom zajednicom i sadržajem na ciljanom wikiju. Zato se može zaključiti da je Wikipedija na hrvatskom jeziku više od decenije neusklađena sa prvim i drugim principom Wikipedije. Fondacija se svih ovih godina pridržavala svoje politike da se ne meša u samoupravljanje zajednice, ali je pratila razvoj događaja.

Kada se to dogodilo:

Globalna zajednica volontera Wikimedije i hrvatska javnost postali su svesni već 2007. godine da Wikipedijin projekat na hrvatskom jeziku možda ima probleme povezane sa zajednicom i da sadrži izrazito ideološki obojene sadržaje. Zabrinuti članovi zajednice nekoliko puta su pokušali da reše ove probleme uz pomoć tradicionalnog mehanizma zajednice - Zahteva za mišljenje (RfC). Ti su pokušaji bili su neutralisani sistemskom i ponovljenom opstrukcijom RfC-a što je dovelo do dalje konsolidacije sporne grupe. U periodu između 2013. i 2019. godine, sadržaj na hrvatskoj Wikipediji bio je pod povećanom pažnjom medija. U 2021. godini, globalna zabrana zajednice uz naknadni opoziv administratorskih prava za vođe grupe otvorila je put novim administratorima koji su spremni da se pridruže projektu i da poštuju i brane pet principa.

Šta učiniti:

Izveštaj je analizirao lokalnu zajednicu i dinamiku sadržaja Wikipedije na hrvatskom jeziku i ponudio rešenja koja bi mogla da spreče da se slični problemi u vezi sa zajednicom i sadržajem ponove u budućnosti. Sličan pristup mogao bi da bude koristan za praćenje sadržaja na drugim projektima. Na kraju, izveštaj daje zajednici tri preporuke i navodi prednosti i nedostatke svake od njih.

  • Ohrabrivanje hrvatske jezičke zajednice da nastavi sa ponovnim uspostavljanjem snažnog sistema lokalnog upravljanja, zahtevajući prema potrebi nadzor i podršku od ostalih delova Wikimedije.
  • Ohrabrivanje pogođenih zajednica da razgovaraju o objedinjavanju izbora u zajednici za administratorske i funkcionalne uloge širom uključenih wikija.
  • Ohrabrivanje pogođenih zajednica da razgovaraju o mogućnostima ponovnog spajanja bosanskih, srpskih i hrvatskih jezičkih projekata u izvorne srpsko-hrvatske projekte kako bi se ponovno uskladili s praksama drugih Wikipedijinih pluricentričnih jezičkih verzija.

Pretnja je možda nestala, ali ranjivost ostaje:

Preuzimanje hrvatskog projekta otkrilo je i iskoristilo ranjivost u Wikipedijinom modelu samoupravljanja zajednice. Hrvatska Wikipedija se oslobodila sankcionisanjem zbirke lažnih identiteta jednog od istaknutih korisnika iz grupe koja je zloupotrebljavala projekat. To je otvorilo priliku za ponovno usklađivanje drugih aspekata upravljanja u zajednici uključujući i neutralnost sadržaja. To je važna pouka za čitav pokret. Ona otvara pitanje osnaživanja zajednica, poboljšanja komunikacije i pronalaska rešenja protiv organizovanih dezinformacija koje će delovati holistički. Iako povećano prisustvo volontera na mnogim projektima može da poveća i kvalitet i šanse za sprečavanje sličnih zloupotreba, slučaj Hr.WP-a pokazuje da bi mogli da se dogode slični pokušaji unosa dezinformacija u projekte Wikimedije, a posebno u naše projekte sa manjim zajednicama. Snažniji i bolje organizovani pokušaj bilo bi teže otkriti i od njega se odbraniti. Pouke izvučene iz slučaja Hr.WP-a podstiču zajednice i Fondaciju da budu pažljiviji i otporniji u pogledu održavanja integriteta sadržaja u Wikipedijinim projektima.

Zašto se objavljuje ovaj izveštaj?

Fondacija Wikimedia odlučila je da objavi nalaze u potpunosti kako bi pružila transparentan pregled dokumentacije u korist ne samo Hr.WP-a, već i odbora za izradu UCoC-a, drugih projekata zajednice i ostalih zainteresovanih čitalaca. Fondacija veruje, a spoljašnji stručnjak se sa tim slaže, da su nedavne promene na hrvatskoj Wikipediji, koje je započela i vodi zajednica, već obradile neke od nalaza i preporuka iz ove procene. Fondacija želi da u budućnosti sarađuje sa zajednicom na ugrađivanju nekih od preporuka kako bi se osigurao integritet sadržaja na Wikimedia platformama.