EU policy/Strategy/Bulgaria/Sofia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Home Icon by Lakas.svg Home   About icon (The Noun Project).svg About   Statement icon (The Noun Project).svg Statement   Monitor icon (The Noun Project).svg Monitoring   Documents icon - noun project 5020.svg Documentation   Take Action icon (The Noun Project).svg Handouts   Team icon - noun project 20586.svg Team   Tranparency icon (The Noun Project).png Transparency


Стратегия

Отворени Данни за София

 

Това е работна страница за изготвяне на политическа стратегия с цел София да е град на отворените данни.

1. Цели[edit]

Дефиниция на основна цел:
Отворена община: Данните на София са лесно достъпни и повторно използваеми.

2. Констелация на властта[edit]

Закон, наредба или практика, която трябва да се промени за да се постигнат целите.

 • Наредба гласувана от Столичния общински съвет генерално решаваща въпроса

или

 • Решения на отделни Дирекции на Столична община за предоставяне на данните по подходящ начин

и/или

 • Декларация на Столичния общински съвет в подкрепа на отварянето на общинските данни

Процесът, стъпка по стъпка, за променяна на закона, наредбата или практиката. (По възможност начертаване на повече от един път.)


Списък с институциите (напр. министерства, комисии) имащи правомощия да направят желаните промени.


Списък с хората (ако известни), които носят отговорността и могат да направят желаните промени. По възможност изготвяне на карта показваща тяхната йерархия и последователност в процеса.


Кои политически партии контролират или влияят на тези хора?


Списък с други организации или фирми, които заемат позиция по темата. Включително кратко описание на силните и слабите им страни.


Кратка оценка на политическата изпълнимост на желаните промени в сегашната политическа констелация. Скала от 1-10, като 10 е най-изпълнимото.


Кратка оценка на техническата изпълнимост на желаните промени в институциите (т.е. Бюрокрацията има ли нужната експертиза, персонал и финансиране за да извърши промените?). Скала от 1-10, като 10 е най-изпълнимото.

3. Изграждане на силно досие[edit]

Списък с факти и статистики доказващи съществуването на проблема помагащи за аргументацията. Достатъчно ли са?


Имена на експерти/независими изследвания, които потвърждават аргументите. При липса на такива: Как може да се изгради интелектуална база за такива аргументи?


По възможност, описание на няколко различни начина да се постигнат желаните промени. Какви са предимствата на различните подходи?

4. Междинни стъпки[edit]

Последователност на междинните промените/решенията нужни за постигане на желаните промени


Приоритизиране на нужните междинни решения


5. Комуникационна стратегия[edit]

Съобщение - в едно изречение:


Искания


30 секундно обяснение


3 минутно обяснение


Списък с политическите или застъпнически групи, чиято помощ е нужна или желателна за постигането на междинните стъпки или желаната промяна.


По възможност, персонализирано съобщение за всяка от тези групи


3-5 основни медии, които има най-голям шанс да обърнат внимание на комуникацията (>100.000 аудитория)


3-5 допълнителни медийни канали, най-важни за кампанията (специализирани издания, блогове, социални медии).


6. Тактики и изпълнение[edit]

Примери за тактики:

 • Изграждане на коалиция
 • Директно лобиране (т.е. говорене с хората взимащи решения)
 • Мрежов активизъм
 • Традиционен активизъм
 • Събития/конференции
 • Демонстрации/протести
 • Демонстрации/пилотни проекти
 • Стратегически медийни отношения
 • Застъпничество чрез специализирана/нишови медии
 • Научни изследвания/анализи
 • Политическо консултантство
 • Правни/административни инструменти (съд/жалба/ЗДОИ)
 • Петиции

Списък на вече използвани тактики

 • Директно лобиране


Списък с тактики, които да бъдат използвани.

 • Организация на два дискусионни панела на високо ниво и "медийна вечер". (Възможно финансиране от Web We Want Foundation)
 • Изготвяне на ЧЗВ с адресат администрация и общински съветници.
 • Директно лобиране
 • Изграждане на коалиция
  • Политическа в СОС - невъзможно без ГЕРБ
  • Гражданска с Уикимедия БГ, КриейтивКомънс БГ, OpenData.bg, Open Knowledge Foundation BG, Боян Юруков
  • Академична с университети, преподаватели
  • Бизнес със софтуерните експерти работещи в София

Намиране на най-добрата тактика за всяка междинна стъпка (напр. известна личност, реакция при контрааргументи, увеличаване на обществената подкрепа):


В случай, че съществува група с поддръжници, колко е голяма? Кои 2-3 тактики могат да я разраснат?


Списък с тактическите инструменти, които ще бъдат използвани следващите месеци (подреждане по приоритет или ефективност).


Изхождайки от властовата констелация, кои са 3-5 най-важни хора, с които трябва да има среща? Ако такива срещи са невъзможни, кои са хората имащи влияние върху тях?