Fundraising 2009/FAQ/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Vragen en antwoorden over de Fundraiser 2009[edit]

Wat gebeurt er met mijn geld?[edit]

Uw geld wordt besteed aan de doelen van Wikimedia: het creëren en ontsluiten van vrije informatie. Dit gebeurt deels in Nederland, waar Wikimedia Nederland activiteiten organiseert (zoals Wiki Loves Art/NL) en vrijwilligers ondersteunt. Een ander deel wordt door de Wikimedia Foundation die in de Verenigde Staten kantoor houdt besteed aan personeel en technologie. Van de donaties wordt 25% besteed door Wikimedia Nederland en 75% door de Wikimedia Foundation.

Hoewel Wikipedia en haar zusterprojecten samen tot de vijf meestbezochte websites ter wereld behoren, werken er bij de Wikimedia Foundation minder dan 35 mensen. U kunt hier meer informatie vinden over de werknemers van de Wikimedia Foundation. Ongeveer de helft van deze mensen werkt aan de technologie, een klein team ondersteunt de communicatie met het publiek en de activiteiten voor onze vrijwilligersgemeenschap, en de overige werknemers zijn betrokken bij de fundraising en administratie. Uw donatie helpt ook bij de financiering en groei van de technologische infrastructuur (servers en bandbreedte) die Wikipedia in de lucht houdt.

Uiteindelijk is het doel van Wikimedia het enorme netwerk van vrijwilligers die aan Wikipedia en haar zusterprojecten werken te ondersteunen en laten groeien. Dat netwerk bestaat nu wereldwijd al uit meer dan 100.000 mensen. Uw donatie helpt mee om dit netwerk binnen Nederland en daarbuiten uit te breiden. Zo helpt u Wikipedia voort te bestaan en te blijven groeien.

Terug naar bovenDoneer nu

In het kort: wat is Wikipedia?[edit]

Wikipedia is 's werelds grootste en populairste encyclopedie. Wikipedia is online, vrij te gebruiken en zonder reclame. Wikipedia omvat meer dan 14 miljoen door vrijwilligers geschreven artikelen in meer dan 250 talen en wordt wereldwijd elke maand bezocht door meer dan 330 miljoen mensen, wat Wikipedia de op vier na meest bezochte website ter wereld maakt. Wikipedia is het resultaat van het werk van miljoenen vrijwilligers, die er in de afgelopen acht jaar een of meer steentjes hebben bijgedragen: iedereen kan Wikipedia bewerken, altijd. Wikipedia is de grootste verzameling van gezamenlijke vrije kennis in de menselijke geschiedenis. De mensen die eraan werken kenmerken zich door hun gezamenlijke interesse in leren, hun nieuwsgierigheid en hun bewustzijn dat we samen meer weten dan ieder van ons afzonderlijk.

Terug naar bovenDoneer nu

Wat is Wikimedia?[edit]

Wikimedia is een beweging die bestaat uit de Wikimedia Foundation, meer dan 25 nationale verenigingen ("chapters") en vele vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor het in stand houden, bevorderen en faciliteren van projecten als Wikipedia en van vrije informatie in het algemeen.

De Wikimedia Foundation, Inc. is de moederorganisatie van meerdere vrije inhoudsprojecten, waarvan Wikipedia, de vrije encyclopedie, het meest bekend is. Jimmy Wales richtte in januari 2001 Wikipedia op en in juni 2003 de Wikimedia Foundation. Vanaf het eerste begin bestaat Wikimedia slechts voor één reden: het vrij en open delen van kennis. We verkopen geen informatie, we accepteren geen advertenties. Uw donaties maken ons werk mogelijk. We verspreiden de educatieve inhoud van de projecten op zoveel mogelijk manieren. In het bijzonder werkt de Wikimedia Foundation eraan gemeenschappen van gebruikers met beperkte toegang tot internet die toegang wél te bieden, zodat ook zij kunnen delen in en bijdragen aan vrije kennis.

De Wikimedia Foundation bezit meer dan 400 servers om de projecten in de lucht te kunnen houden, samen met de daarbij behorende domeinnamen en trademarks. De Foundation ondersteunt de ontwikkeling van de MediaWiki-software (waarop Wikipedia draait) en van aanverwante tools, die meer mensen in staat stellen om aan de projecten deel te nemen en de huidige vrijwilligers effectiever laten werken. Dit omvat bijvoorbeeld tools om hoge kwaliteit te garanderen. Ook worden er leermiddelen en workshops ontwikkeld. Verder wordt hard gewerkt aan nieuwe vrijwilligers in contact brengen met de Wikimediaprojecten en Wikimedia als internationale beweging voor vrije kennis te laten groeien.

De Wikimedia Foundation wordt hierbij ondersteund door een netwerk van (nationale) verenigingen. De Vereniging Wikimedia Nederland, een daarvan, zet zich sinds haar oprichting in 2006 in voor vrije kennis. Wikimedia Nederland ondersteunt dezelfde algemene doelstellingen als de Wikimedia Foundation en organiseert in dat kader allerlei activiteiten, die zich voornamelijk op Nederland richten. De vereniging zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met partnerorganisaties binnen Nederland om kennis, informatie en mediabestanden voor gebruik binnen Wikipedia te ontsluiten. Door middel van publieksacties wordt gewerkt aan vergroting van het bewustzijn met betrekking tot vrije licenties en de Wikimediaprojecten en het enthousiasmeren van nieuwe vrijwilligers voor de Wikimediaprojecten. Door vertaling van de MediaWiki-software te ondersteunen helpt de vereniging mee de toegankelijkheid van de Wikimediaprojecten over de hele wereld te vergroten.

Terug naar bovenDoneer nu

Welke projecten ondersteunt de Wikimedia Foundation?[edit]

De Wikimedia Foundation ondersteunt Wikipedia, een online encyclopedie, een van de vijf best bezochte websites ter wereld. Sinds de oprichting van Wikipedia in januari 2001 en de Wikimedia Foundation in juni 2003 is Wikipedia enorm gegroeid. De Engelstalige Wikipedia, het eerste project, heeft inmiddels meer dan 6.000.000 artikelen. De Nederlandstalige Wikipedia, waarmee medio 2001 werd begonnen, telt er 1.900.000. Alle Wikipedia's samen bevatten meer dan 47.000.000 artikelen.

De Wikimedia Foundation ondersteunt daarnaast ook:

 • Wikimedia Commons, een databank die meer dan 43.000.000 vrij te gebruiken afbeeldingen, video's en geluidsbestanden bevat
 • Wikibooks, een project voor vrije leerboeken en ander educatief materiaal
 • Wikiwoordenboek ("Wiktionary"), een meertalig woordenboek en thesaurus
 • Wikisource, een vrije bibliotheek van bronteksten
 • Wikinews, een vrije nieuwsbron voor burgerjournalistiek
 • Wikiversity, een interactief leerplatform (niet in het Nederlands)
 • Wikiquote, een vrije collectie van citaten, spreekwoorden en dergelijke
 • Wikispecies, een catalogus van het leven op aarde (Engelstalig)

De Foundation initieert en ondersteunt verder de ontwikkeling van MediaWiki, de open source-software die door alle projecten wordt gebruikt. Ze helpt ook bij het organiseren van publieks- en gemeenschapsactiviteiten die tot doel hebben mensen enthousiast voor de projecten te maken. Ook biedt de Foundation vrij te downloaden off-line-versies en database-archieven van de inhoud van Wikipedia aan.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina over onze projecten.

Terug naar bovenDoneer nu

Waar kan ik meer financiële informatie vinden?[edit]

Het jaarverslag is het belangrijkste document waarmee verantwoording aan onze donors wordt afgelegd. Daarin worden onze activiteiten uitgelegd en het bevat tevens een samenvatting van de belangrijkste financiële informatie. U kunt het jaarverslag 2007-2008 van de Wikimedia Foundation hier downloaden (hoge resolutie, 3,7 MB PDF, Engelstalig).

In het jaarverslag (Annual Report) worden de activiteiten en de belangrijkste financiële informatie nader beschreven. U kunt hier het jaarverslag van de Wikimedia Foundation over 2007-2008 downloaden (3,7 MB PDF, Engelstalig). Indien u online doneert, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen wanneer ons volgende jaarverslag verschijnt.

Voor wie de cijfers nader wil bestuderen voorziet de Foundation in toegang tot haar financiële rapportage en de begroting. Om meer inzicht te krijgen in wat er met uw donatie gebeurt kunt u een gedetailleerd overzicht van onze uitgaven vinden in het Annual Plan Presentation to the Board of Trustees (PDF). Dit document bevat onder meer:

 • een samenvatting van de prioriteiten met betrekking tot strategische uitgaven
 • een vergelijking tussen de cijfers over 2008-2009 en 2009-2010
 • een samenvatting van de grootste uitgavenstijgingen in 2009-2010
 • een organisatiediagram
 • het personeelsplan voor 2009-2010

Met betrekking tot het Annual Plan 2009-2010 is ook een document met vragen en antwoorden gepubliceerd. Extra financiële informatie, waaronder afschriften van onze accountantsverklaringen met betrekking tot het meest recente fiscale jaar in de VS (2007-2008), is te vinden op de pagina met financiële rapporten.

Terug naar bovenDoneer nu

Wordt Wikimedia beschouwd als een goed doel?[edit]

Ja, de Wikimedia Foundation is onder Amerikaans recht een zogenaamde 501(c)(3) not-for-profit-organisatie met belastingvrijstelling, die kantoor houdt in San Francisco, Californië. U kunt de beschikking tot belastingvrijstelling en financiële verslagen bekijken.

Wikimedia Nederland is een vereniging zonder winstoogmerk, die echter nog geen status als goed doel onder Nederlands recht heeft. Ze streeft ernaar die wel te verkrijgen.

Terug naar bovenDoneer nu

Waarom zou ik aan Wikimedia doneren?[edit]

De Wikimedia Foundation wil dat iedereen ter wereld eenvoudig toegang kan krijgen tot informatie, gratis en zonder advertenties. De Foundation is een non-profit-organisatie, die daarbij afhankelijk is van uw financiële steun. Uw donatie draagt rechtstreeks bij aan de ondersteuning van het meest populaire gemeenschappelijk geschreven naslagwerken ter wereld: Wikipedia, een van de top vijf best bezochte websites ter wereld en de grootste encyclopedie die in de geschiedenis van de mensheid is samengesteld.

Terug naar bovenDoneer nu

Wat zijn jullie plannen? Waar gaat het heen?[edit]

Zoals de oprichter van Wikimedia, Jimmy Wales, het ooit verwoordde: Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. (Stel u een wereld voor waarin ieder mens vrijelijk kan delen in het totaal van alle kennis.) Dat is waar we mee bezig zijn en we hebben uw hulp nodig om daar te komen.

Iedere maand wordt Wikipedia gebruikt door meer dan 330 miljoen mensen van over de hele wereld. Wikipedia is online beschikbaar, op uw mobiele telefoon, op DVD, in boekvorm en op veel andere manieren. Wikimedia streeft ernaar om nog meer mensen te bereiken en om de kwaliteit van de informatie die we aanbieden continu te verbeteren. Hiertoe werkt Wikimedia aan:

 • het gemakkelijker maken om kennis bij te dragen. Recentelijk is een initiatief gestart om het toevoegen van zowel tekst als multimedia gebruiksvriendelijker te maken. U kunt hierover meer lezen op de projectwebsite.
 • het maken van leer- en trainingsmiddelen waarmee meer vrijwilligers kunnen worden geworven: docenten, academici, studenten, fotografen, videomakers, bibliothecarissen, archivarissen, museummedewerkers, hobbyisten en vele anderen. De Wikimedia Foundation en meer dan 25 nationale Wikimedia-verenigingen werken samen om deze mensen te bereiken en ze aan te moedigen om Wikipedia te verbeteren. Meer informatie vindt u op de projectwebsite.
 • het ontwikkelen van nieuwe technologieën en processen voor kwaliteitsverbetering, zonder tekort te doen aan de fundamentele openheid van Wikimedia. Dit omvat onder meer technologie om de inhoud van artikelen te controleren en om automatisch mogelijk problematische bewerkingen te herkennen.
 • het samen met de wereldwijde gemeenschap van bewerkers, experts en vrijwilligers ontwikkelen van meer innovatieve strategieën om meer lezers te bereiken, een hogere kwaliteit na te streven en meer vrijwilligers te werven. Meer informatie over dit lange-termijn strategieproject staat op de projectwebsite.
 • het verzamelen van een veelheid aan statistieken en andere data om het werk van de Wikimediabeweging te ondersteunen. Zie de maandelijkse rapporten en ons statistiekenportaal.

Tenslotte behoort het tot de missie van Wikimedia om de resultaten van het werk dat tot nu toe is verzet veilig en bruikbaar te houden, het risico tegen te gaan dat rampen of technisch falen delen van dat werk teniet doen en het garanderen dat regelmatig op meerdere plaatsen kopieën worden opgeslagen. Wikimedia is geen beginnersproject waarvan het resultaat in een paar jaar weer is vergeten - we zijn bezig voor de lange termijn.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe is de Wikimedia Foundation georganiseerd?[edit]

De Wikimedia Foundation heeft 302 mensen in dienst, die worden geleid door Executive Director Sue Gardner. Deze staff ondersteunt het werk van de honderduizenden vrijwilligers die bijdragen aan de Wikimedia-projecten. Wikimedia wordt daarnaast ondersteund door vele vrijwilligers in commissies, als stagiaires of op ad hoc-basis.

De Board of Trustees is het hoogste orgaan van de Wikimedia Foundation, zoals is vastgelegd in haar statuten. De Board vestigt aandacht op de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evalueert lange termijn-plannen en helpt die te ontwikkelen, coördineert, en ondersteunt de inspanningen van de Foundation om gelden te verwerven. Notulen van bijeenkomsten van de Board kunt u nalezen in Meetings, gepubliceerde beslissingen van de Board vindt u in Resolutions (beiden Engelstalig). De Board wordt gedeeltelijk door en uit de Wikimedia-gemeenschappen gekozen. Hij wordt ondersteund door de Advisory Board, waarin experts op diverse gebieden zitting hebben.

De Foundation houdt kantoor in San Francisco, California, waar de meeste van haar medewerkers werken. Het overige personeel en de leden van de Board werken op afstand.

De Foundation streeft ernaar zo transparant mogelijk te werken. Ze publiceert key policies en financiële informatie.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe wordt Wikimedia gefinancierd?[edit]

Wikimedia wordt grotendeels gefinancierd door individuele donaties van vele duizenden mensen wereldwijd, maar daarnaast ook door grote donaties van stichtingen en donaties in natura in de vorm van servers & hosting (zie de pagina benefactors, Engelstalig).

De Wikimedia Foundation ontvangt donaties vanuit meer dan 50 landen over de wereld. De gemiddelde donatie is vrij laag, maar door het grote aantal donaties hebben we ons succes kunnen financieren. Donaties worden gedurende het hele jaar gedaan. Eens per jaar roept de Foundation in een campagne op om te doneren.

Wikimedia overweegt advertenties niet als bron van inkomsten.

De Wikimedia Foundation heeft in de Verenigde Staten de zogenaamde 501(c)(3)-belastingvrijstelling gekregen. Donaties in de rest van de wereld kunnen belastingaftrekbaar zijn, dit hangt af van uw specifieke situatie. Klik hier voor meer informatie over hoe u kunt doneren via elektronisch bankieren (iDEAL), creditcard, PayPal of met behulp van een overschrijving. U kunt ons via donate(_AT_)wikimedia.org bereiken voor vragen over andere donatiemogelijkheden.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoeveel geld hopen jullie op te halen?[edit]

Voor het fiscale jaar dat in de VS begon op 1 juli 2009 en eindigt op 30 juni 2010 heeft de Wikimedia Foundation voor uitgaven $9.4 miljoen begroot en daarnaast een jaarlijkse reserve van $1.2 miljoen. We hopen deze $10.6 miljoen in de loop van het fiscale jaar te verwerven, waarvan tenminste $ 7.5 miljoen via deze wereldwijde campagne. De Foundation gaat ervan uit het resterende bedrag bijeen te kunnen krijgen via fundraisingactiviteiten in de loop van het gehele jaar (inclusief grote donaties van en ondersteuning door stichtingen) en door missie-ondersteunende "business development"-activiteiten (zoals het licenseren van het Wikipedia-trademark voor commercieel gebruik).

Meer details over de financiën van de Wikimedia Foundation kunt u vinden in de financiële verslaglegging. Het plan voor 2009-2010 (PDF, Engels) is beschikbaar, alsook de daarbijbehorende veelgestelde vragen (Engels).

Terug naar bovenDoneer nu

Wie steunt jullie nog meer in deze doelstellingen?[edit]

Het grootste deel van onze inkomsten komt van individuele personen - mensen zoals u. De Wikimedia Foundation krijgt ook donaties van publieke en private stichtingen en bijdragen in natura van bedrijven. U kunt een overzicht vinden op de "Benefactors"-pagina (Engels).

Ook Wikimedia Nederland wordt grotendeels gefinancierd door individuele donaties. Daarnaast is het een vereniging naar Nederlands recht en ontvangt zij contributies van haar leden.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe kom ik meer te weten over jullie recente activiteiten?[edit]

Over de activiteiten van de Wikimedia Foundation in de periode 2007-2008 kunt u meer lezen in het jaarverslag (Engelstalig). Over de activiteiten van Wikimedia Nederland wordt regelmatig verslag gedaan in haar nieuwsbrief.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe kan ik doneren?[edit]

Bezoekt u alstublieft onze donatiepagina om te doneren vanuit Nederland. U kunt daar doneren via een elektronische bankoverschrijving (iDEAL), handmatige overschrijving, creditcard (VISA, Mastercard of American Express) of PayPal. Wilt u doneren vanuit een ander land, gaat u dan naar onze internationale donatiepagina.

Terug naar bovenDoneer nu

Waar kan ik cheques heen sturen?[edit]

Cheques voor de Wikimedia Foundation kunt u versturen naar:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Wat betreft cheques gaat de voorkeur van de Wikimedia Foundation uit naar cheques in Amerikaanse dollars, die zijn uitgeschreven vanaf bankrekeningen in de Verenigde Staten. Cheques in andere valuta of vanaf niet-VS-bankrekeningen brengen hoge extra kosten met zich mee, wat de waarde van uw gift vermindert. Als u geen bankrekening in de Verenigde Staten hebt, kunt u de waarde van uw donatie maximaliseren door te doneren via PayPal of met een overschrijving.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe verstuur ik formulieren, brieven en andere zaken naar de Wikimedia Foundation?[edit]

Alle correspondentie, inclusief "Payroll Deduction"-aanmeldingen en "Matching Gifts"-formulieren, kan verstuurd worden naar de beveiligde postbus van de Wikimedia Foundation:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Terug naar bovenDoneer nu

Kan ik aandelen doneren aan de Wikimedia Foundation?[edit]

De Wikimedia Foundation accepteert donaties in aandelen. U kunt aandelen doneren door ze over te laten schrijven van uw effectenmakelaar naar de onze door uw tussenpersoon onze naam, investeringsrekeningnummer en DTCC clearing number te geven.

Account holder name: Wikimedia Foundation, Inc.
Financial broker: Smith Barney
Investment account number: 546-0356C-14-782
DTCC Clearing account number: #0418

Terug naar bovenDoneer nu

Zijn mijn donaties aftrekbaar voor de belasting?[edit]

De mogelijkheden voor belastingaftrekbaarheid verschillen per land. Details hierover kunt u hier vinden.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe krijg ik een bevestiging van mijn donatie?[edit]

Als u via iDEAL, PayPal of creditcard doneert, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail, indien u bij uw donatie uw e-mailadres heeft opgegeven. U kunt ook om een ontvangstbevestiging vragen door een email te sturen aan wm-nl(_AT_)wikimedia.org (indien u gedoneerd hebt via Wikimedia Nederland) of aan giving(_AT_)wikimedia.org (als u gedoneerd hebt via de Wikimedia Foundation). Vermeld daarbij s.v.p. uw contactinformatie, de wijze van doneren, het tijdstip van de donatie en het gedoneerde bedrag.

Terug naar bovenDoneer nu

Kan ik een gerichte of geoormerkte donatie geven die alleen voor iets specifieks kan worden gebruikt?[edit]

Organisaties die donaties ontvangen, dus ook Wikimedia, zijn verplicht om door donateurs opgelegde restricties te respecteren. Dit houdt in dat als u wilt dat uw donatie alleen voor een bepaald doel wordt gebruikt, we ofwel daaraan gehoor moeten geven ofwel u de donatie moeten terugsturen. Voor u echter besluit om een geoormerkte donatie te geven: bedenk alstublieft dat donaties zonder restrictie voor ons veel bruikbaarder zijn. Iedere restrictie brengt administratieve en organisatorische kosten met zich mee en vergroot de interne complexiteit.

Terug naar bovenDoneer nu

Waarom is er een minimumbedrag voor een donatie?[edit]

Het minimumbedrag voor een donatie bedraagt $1. We ontvangen kleine donaties van mensen die niet veel geld hebben en daar zijn we erg dankbaar voor. Wanneer uw donatie voor uw doen veel is, is deze voor ons ook veel waard. Het komt echter voor dat donatiemechanismes zoals de onze worden misbruikt om te testen of gestolen creditcards werken. Voor zulke tests wordt meestal een heel laag bedrag gedoneerd. De ervaring leert dat een minimumdonatie van $1 zulke tests ontmoedigt.

Terug naar bovenDoneer nu

Wat kan ik doen om te helpen de boodschap uit te dragen?[edit]

Door dat te doen op elke mogelijke manier! Vertel uw vrienden en familie wat Wikipedia voor u betekent, vraag hen of ze het gebruiken en wat het voor hen betekent. Plaats knoppen en banners op uw blog of website. U kunt bijvoorbeeld ook deze tekst aan het einde van uw e-mails zetten:

We hebben de grootste verzameling vrije kennis bijeengebracht in de geschiedenis. Help Wikipedia te beschermen.
Doneer nu: http://wikimediafoundation.org/wiki/Support_Wikipedia/nl

Terug naar bovenDoneer nu

Wat is jullie privacy-policy voor donateurs?[edit]

Wikimedia neemt het beschermen van de privacy van donateurs serieus. Alle details hierover vindt u in de Donor Privacy Policy (Wikimedia Foundation) en het Privacyreglement (Wikimedia Nederland). In het kort komt het erop neer dat Wikimedia uw gegevens niet zal verkopen aan of verhandelen met wie dan ook.

Terug naar bovenDoneer nu

Hoe kan ik contact met Wikimedia opnemen?[edit]

De contactgegevens van de Wikimedia Foundation kunt u hier vinden. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van Wikimedia Nederland.

Terug naar bovenDoneer nu