گرد آوری کمک های مالی 2012/ترجمه/ویئوی دومیسانی ندوبانه (Dumisani Ndubane) (عنوانها)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Dumisani Ndubane video (captions) and the translation is 71% complete.

1 00:00:00,0 --> 00:00:08,34 شروع به یافتن طرق برخط برای خود آموزی د زمینه مهندسی برق کردم،

2 00:00:08,945 --> 00:00:10,591 و ویکی ورسیتی (Wikiversity) را یافتم

3 00:00:11,485 --> 00:00:15,439 با خود گفتم، وه که دانشگاه رایگان فکر بکری است.

4 00:00:17,0 --> 00:00:24,377 اما سر خورده شدم وقتی که وارد صفحات مدرسه مهندسی برق شده و دیدم چندان چیز دندان گیری ندارد

5 00:00:25,282 --> 00:00:27,282 نام من دومیسانی ندوبانه است

6 00:00:27,512 --> 00:00:28,783 اهل آفریقای جنوبی امز

7 00:00:30,249 --> 00:00:37,361 همیشه این فکر آزرارم می داد. چیز زیادی پیدا نمی کردی ولی به شما یاد آور می شدند ویراستاری مطالب صفحات دانشگاه مهندسی برق آزاد است.

8 00:00:37,849 --> 00:00:40,944 پس به خود گفتم چرا خودت چیزی اصافه نمی کنی

9 00:00:41,542 --> 00:00:45,512 حتی اگر یک دوره باشد، باز هم ممکن است علاقه کسی را جلب کند.

10 00:00:45,988 --> 00:00:51,596 بنا بر ابن در سال دوم تحصیل خود در دانشگاه آفریقای جنوبی (UNISA) به تحلیل مدار مشغول بودم و با خود گفتم چرا این مطلب را که در حال فراگیری اش هستم در وب نگذارم و ببینم آیا کس دیگری به همین کار مشغول است یا خیر؟

11 00:00:51,774 --> 00:00:57,946 شروع به پیاده کردن (ترانویسی) یدادداشت هائی که در مطالعات/پژوهشهای خود برداشته بودم کرده آنها را در وب گذاردم تا در ویکیورسیتی یک صفحه تحلیل مدار ایجاد کنم.

12 00:00:58,659 --> 00:01:03,299 I started transcribing my notes that I was taking for my studies.

13 00:01:03,965 --> 00:01:11,115 and putting those online to create a Circuit Analysis page at Wikiversity,

14 00:01:11,115 --> 00:01:16,214 و این کار با تعدادی ویرایش که نادرست بود آغاز شد

15 00:01:16,214 --> 00:01:19,642 و مورد تأئید من نبود.

16 00:01:20,441 --> 00:01:23,264 اما وقتی دوباره به صفحه مورد بحث سر زدم ویرایش های نادرست اصلاح شده بود.

17 00:01:24,259 --> 00:01:27,676 اولین واکنش این بود که آیا کار نادرستی کرده ام؟

18 00:01:29,104 --> 00:01:29,574 با خنده

19 00:01:30,806 --> 00:01:33,354 کار را خراب کرده ام؟ گند زده ام؟

20 00:01:34,347 --> 00:01:35,647 سپس فکر کردم و فکر کردم

21 00:01:35,732 --> 00:01:39,118 سپس به خود نهیب زدم یک دقیقه صبر کن، برای این کار واژه ای داریم، به این می گویند همکاری

22 00:01:40,172 --> 00:01:43,97 با خود گفتم طرف آنچه را انجام داده ام نه حذف که ویرایش و بهتر کرده است

23 00:01:44,481 --> 00:01:47,22 He edited it, and he made it better.

24 00:01:48,403 --> 00:01:53,00 آغاز پر و بال گرفتن کردم. در یک دوره شش ماهه خدودا هشت درس داریم

25 00:01:55,501 --> 00:01:58,06 دست کم 80 تا 90 کاربر خاص داشته ام که برایم رایانامه (ائی میل) فرستاده در مورد آنچه نوشته ام پرسش هائی مطرح کرده اند. برخی از آنها از من خواسته اند روی مقاله های تازه و حتی درس های تازه کار کنم و آنچه بسیار دلگرم کننده بوده محرک خوبی برای من شده این است این افراد هموطنان من نیستند.

26 00:01:58,904 --> 00:02:08,22 I've had at least 80 to 90 unique users who have emailed me, and asked me questions about the articles that were written.

27 00:02:08,841 --> 00:02:12,12 Some of them have asked me to work on new articles, or newer courses,

28 00:02:12,124 --> 00:02:17,98 and that has been quite motivating, to understand and notice that

29 00:02:17,977 --> 00:02:21,22 these are not people from my country.

30 00:02:21,224 --> 00:02:24,03 اینان مردمی از اطراف و اکناف جهانند، پاکستانی، استرالیائی و جز آن که به مطالعه درس ها پ رداخته اند.

31 00:02:24,031 --> 00:02:30,96 I've had Australians, Germans, Pakistanis. and so on, going through the course.

32 00:02:30,955 --> 00:02:41,28 و اینکه از من خواسته می شود کاری مشابه را برای درسی دیگر انجام دهم گواه درستی کار من است.

33 00:02:41,881 --> 00:02:45,38 بنا بر این رایگان بودن اطلاعات بدین معناست که همه کس می تواند از آن استفاده کند.

34 00:02:45,747 --> 00:02:52,00 سرانجام دو ماه پیش، پس از پنج سال کار در زمینه ای که پیش گرفته بودم از دانشگاه آفریقای جنوبی فارغ التحصیل شدم.

35 00:02:52,086 --> 00:02:57,84 I graduated with UNISA two months ago, finally,

36 00:02:58,626 --> 00:03:03,01 بیشتر کارهای خود در این زمینه را در ویکیورسیتی منتشر کرده ام.

37 00:03:03,008 --> 00:03:11,15 Most of the work I did on that I've put online with Wikiversity

38 00:03:11,148 --> 00:03:16,51 کارهائی که حاصل مطالعات پنج ساله من در آنجا بود. بنابر این بدرستی می توان گفت اینک یک متخصص شده ام. و ویکی.رسیتی نقشی بس بزرگ در آن داشته است.

39 00:03:17,051 --> 00:03:19,42 So, yes, I am professional now,

40 00:03:20,034 --> 00:03:24,93 and Wikiversity had a lot to do with that.