Jump to content

Fundraising C.O.R.E./sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

The Albanian translation.

 • Tregon të dhënat nga grumbullimi por në të njëjtën kohë respekton dëshirën për anonimitet.
 • Aksioni i grumbullimit C.O.R.E
 • Kontributet drejtpërsëdrejti
 • Shfletoni bazuar në datë
 • Sasia
 • Minimumi
 • Mesatarja
 • Maksimumi
 • Gjithsej
 • Devijimi standard (Standard Deviation)
 • Pasqyrë statistikore (%currency)
 • Valuta
 • Shuma
 • Shuma në %currency
 • Shfletoni në bazë të kontributeve
 • Shfletoni në bazë të vitit %year
 • Shfletoni në bazë të muajit %year-%month
 • Shfletoni në bazë të ditës %year-%month-%day
 • Viti
 • Muaji
 • Dita
 • Gjithsej në %currency
 • Filtroni rezultatet e kontributeve
 • Në apo pas
 • Në apo para
 • Kufizoni sipas një valute specifike
 • Trego vetëm kontributet me komente
 • Shiko rezultatet
 • Anonim
 • Na vjen keq, por nuk ka kontribute që përshtaten me kërkimin tuaj
 • Emri dhe komenti
 • Koha (%timezone)

E re:

 • “Bëni një dhurim (donacion)”