Jump to content

Fundraising C.O.R.E./vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Always required translations[edit]

 • "Báo cáo dữ liệu quyên góp trong khi bảo vệ sự riêng tư của người đóng góp."
 • "Fundraising C.O.R.E."
 • "Danh sách đóng góp “phát trực tiếp”"
 • "Phân tích theo lúc giờ"
 • "Số đóng góp"
 • "Tối thiểu"
 • "Trung bình"
 • "Tối đa"
 • "Tổng cộng"
 • "Độ lệch chuẩn"
 • "Thống kê (%currency)"
 • "Đơn vị tiền tệ"
 • "Số tiền"
 • "Bằng %currency"
 • "Tổng số theo đơn vị tiền tệ"
 • "Phân tích đóng góp"
 • "Phân tích năm %year"
 • "Phân tích tháng %month năm %year"
 • "Phân tích ngày %day tháng %month năm %year"
 • "Năm"
 • "Tháng"
 • "Ngày"
 • "Tổng cộng bằng %currency"
 • "Lọc danh sách đóng góp"
 • "Đóng góp vào hay sau"
 • "Đóng góp vào hay trước"
 • "Lọc theo đơn vị tiền tệ"
 • "Chỉ hiển thị các chú thích"
 • "Xem kết quả"
 • "Vô danh"
 • "Xin lỗi, không có đóng góp trùng với truy vấn này."
 • "Tên và chú thích"
 • "Lúc giờ (%timezone)"

New[edit]

 • "Đóng góp"

If no existing Drupal translation[edit]

If no Drupal translation exists, the following require translation.

 • "Chuyển hướng"
  • Context: menu title
 • "Ai đang trực tuyến"
  • Context: infobox title
 • "Hiện có %members và %visitors trực tuyến."
  • Context: infobox contents
 • "Hiện có %members và %visitors trực tuyến."
  • Context: infobox contents