GDJ 2010/Program/Eksperci od wszystkiego - sztuczne nabijanie edycji a faktyczna jakość wyróżnianych artykułów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Generalnie chęć wygenerowania wykładu połączonego z dyskusją. Chciałbym usłyszeć również opinie użytkowników często recenzujących artykuły i odwiedzających działy PDA i PAnM. Planuję w trakcie swojego krótkiego wystąpienia zadać kilka pytań zgromadzonym, by pobazować na kilku przykładach wymiany doświadczeń.

Wprowadzenie[edit]

Generalne omówienie przedmiotu i celu istnienia działu, jego założenia itp. Przedstawienie pokrótce jego obecnej sytuacji, kilku danych statystycznych porównujących frekwencję i udział w dyskusjach w poszczególnych latach. Wysnucie wniosków i zestawienie z dzisiejszą aktywnością w działąch PDA i PAnM. Porównanie średniej ilości wystawianych propozycji miesięcznie i wpływ tego na jakość oceniania artykułów (a także na ilość oceniających).

Podstawowe punkty omawianego problemu[edit]

 • Problem zachowania i głosów "duchów" - użytkowników potencjalnie głosujących bez dogłębnego zastanowienia i przeanalizowania artykułu.
 • Znikoma popularność działów PDA i PAnM wśród wikipedystów i wpływ powyższego na jakość zarówno zgłaszanych jak i "przepuszczanych" artykułów
 • Problem selekcji i oceny jakości artykułów lądujących w PDA i PAnM. Ilość ekspertów z danej dziedziny, ich stosunek do działów, gorliwość w przedstaw
 • Wpływ głosów użytkowników potencjalnie niestudiujących artykułów wystarczająco dogłębnie i niemających wiedzy nt. danego zagadnienia na zachowanie ekspertów, a także na jakość merytoryczną głosowań.
 • Głosowanie przeciw a merytoryczne uwagi w dyskusji. Omówienie sytuacji, w której jeden merytorycznie umotywowany głos przeciw niweluje wszystkie głosy "za". Prawa quasi-matematyczne.
 • Warsztat PANDA jako możliwa alternatywa. Jednoczesne zwrócenie uwagi na małą liczbę użytkowników odwiedzających PANDĘ.
 • Głos Pisuma z dyskusji: "Nie warto brać udziału w dyskusjach nad wyróżnieniem, bo rzadko jest ona kulturalna i rzeczowa (...) Lepiej od tych dyskusji trzymać się z dala". Dyskusja o potencjale merytorycznym dyskusji, skonfrontowanie metody klasycznego głosowania z modelem rzeczowego dyskursu.
 • Możliwe sposoby zachęcenia ekspertów do częstszego zaglądania do ww. działów i recenzowania artykułów (nawiasem, półgębkiem: czy jest jakiś sposób na powstrzymanie nieświadomych konformistów znanych nam z głosowań ?). Czynniki zniechęcające znawców do PDA i PAnM.

Zakończenie[edit]

W podsumowaniu omówiłbym możliwe rozwiązania problemu, zwłaszcza skupienie się na przyciągnięciu do działów userów merytorycznie zaangażowanych w tematy specjalistyczne.

 • Umieszczanie stosownej informacji na stronie dyskusji użytkownika (zajmowałby się tym prawdopodobnie jeden z opiekunów) - do przedyskutowania, gdyż może pojawić się problem przeładowywania i zaśmiecania dyskusji.
 • Umieszczanie stosownej informacji na stronie zainteresowanego tematycznie wikiprojektu.
 • Okresowe umieszczanie informacji o zgłoszonych artykułach np. na Tablicy Ogłoszeń. Wiązałoby się to np. z zamieszczaniem na TO linku do toczących się dyskusji z zaznaczeniem, od czego specjalistów w danej chwili potrzebujemy. W razie zdecydowania się na to rozwiązanie podejrzewam, że byłoby jedynie okresowe, do czasu choćby śladowego wzrostu zainteresowania działem większej liczby użytkowników wartościowych merytorycznie.