Grants:Simple/Кандидатстване

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:Simple/Apply and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.
The Simple APG program is officially closed for new applications. Please review our current programs for funding support, resources, and other guidance.
Критерии за допустимост
Преди да можете да кандидаствате, ще трябва да покажете следните четири неща.
 1. Вашата група или организация е тясно свързана с мисията на Фондация Уикимедия.
 2. Вашата група е в състояние законно да получава грантове от Фондация Уикимедия и има банкова сметка.
 3. Можете да докажете история на последователни успехи и обучение в програми.
 1. Можете да докажете история на организационна ефективност и управление на ресурси.
Какво трябва да знаете за Обикновения грант по годишен план, преди да подадете заявлението.
 1. Грантовете по годишен план би трябвало да включват всички оперативни и програмни разходи, за които ви трябва финансиране по време на грантовия период.
 1. По време на периода на финансиране, няма да може да получавате допълнително Проектни или Бързи грантове. Единственото изключение е за организиране на конференции, тъй като може да кандидатствате за отделен грант за организиране на събитие за движението.
 1. Грантовете трябва да са с продължителност между 6 и 12 месеца и максималната сума, която може да заявите, е 100 000 щатски долара.
 1. Организации, заявили големи грантове или грантове, включващи персонал или подизпълнители, ще бъдат подложени на високи стандарти в организационната и програмна ефективност.
 1. Това са ограничени грантове, което означава, че трябва да следвате планираните си разходи и да получите предварително разрешение за промени в бюджета си.


Тези добри практики са насоки, а не изисквания.


Разгледайте програми и обучение
Програми
 • Разбираме как дейностите ни водят до резултатите, които искаме.
 • Имаме конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани със сроковете (SMART) цели.
 • Поставяме си цели за общите показатели и показатели, специфични за програмите ни.

Ресурси:

Планиране
 • ОСНОВЕН ПОДХОД КЪМ ПЛАНИРАНЕТО:
  • Имаме ефективен начин за приоритизиране на плановете и дейностите си.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД КЪМ ПЛАНИРАНЕТО включва основния подход и:
  • Имаме годишен процес на планиране, който включва широка група от съответни хора.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ПЛАНИРАНЕТО включва целенасочения подход и:
  • Имаме готов стратегически план, както и начин да следим напредъка си спрямо плана ни.

Ресурси:

Разбиране на резултатите
 • ОСНОВЕН ПОДХОД КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
  • Следим и се отчитаме спрямо общи показатели и показатели, специфични за програмите ни.
  • Измерваме напредъка и постиженията, когато програмата е завършена.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ включва основния подход и:
  • Също така следим напредъка и докато извършваме програмите си.
  • Плановете ни включват базови стойности от предишни реализации, за да можем да разберем резултатите с развитие на времето.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ включва целенасочения подход и:
  • Имаме готов стратегически план и начин да наблюдаваме дългосрочния си напредък спрямо плана ни.
  • Имаме ефективни начини за измерване както на количествените, така и на качествените резултати.

Ресурси:

Обучение
 • Документираме какво научаваме от програмите и опита си.
 • Използваме обучението за подобряване на програмите си и нашата група или организация.
 • Ефективно споделяме с другите това, което научаваме.

Ресурси

 • ОСНОВЕН ПОДХОД КЪМ ПРОГРАМИ: "За тези с успехи в една или две по-малки местни програми.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД КЪМ ПРОГРАМИ: "За тези с успехи в няколко големи програми.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ПРОГРАМИ: "За тези със значителни успехи в голям мащаб.
Разгледайте решения
Следване на закони, подзаконови актове и договори
 • Следваме всички местни закони и разпоредби за групата или организацията ни.
 • Следваме условията на всяко споразумение с Фондация Уикимедия, включително споразуменията за отпускане на грантове.
Вземане на решения
 • ОСНОВЕН ПОДХОД КЪМ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:
  • Знаем кой е отговорен при вземането на важни решения, които засягат групата ни.
  • Най-малко трима души са пряко свързани с осъществяването на всички важни решения, които засягат групата ни.
  • Имаме добро разбиране на това, какво е конфликт на интереси и знаем как да го избегнем.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД КЪМ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ включва ограничения подход и:
  • Имаме ясно разбиране за ролята на всеки лидер, в писмена форма.
  • Имаме изготвена писмена политика за това как се избират или назначават ръководителите на групата.
  • Имаме изготвени правни и етични норми, включително и политика за конфликт на интереси.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ включва основния подход и:
  • Имаме наръчник или ръководство, което описва лидерските роли и очакванията.
  • Нашите водещи роли са разнообразни и включват хора с подходящи умения.
  • Имаме изготвен план за смяна на ръководството без нарушаване на организацията.

Ресурси:

Поддържане на документация и общуване
 • ОСНОВЕН ПОДХОД ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
  • Имаме място на което пазим важна информация, и най-малко трима души в нашата група имат достъп до него.
  • За важна комуникация включваме най-малко двама души от групата ни.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ включва основния подход и:
  • Имаме сигурна и ефективна система за управление на знанията, документацията и контактите.
  • Имаме готов комуникационен протокол.

Ресурси:

ОСНОВЕН ПОДХОД ЗА РЕШЕНИЯ: За неформални групи, които разчитат на доброволци за извършване на дейностите.

ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД ЗА РЕШЕНИЯ: За групи с изявено ръководство и минимален персонал, с годишен план.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ РЕШЕНИЯТА: За групи, ръководени по стратегия, насочена към значително дългосрочно въздействие.

Разгледайте ресурсите
Работа с пари
 • ОСНОВЕН ПОДХОД ЗА РАБОТА С ПАРИ:
  • Най-малко трима души имат достъп до банковата сметка, където съхраняваме средствата си.
  • Имаме система за проследяване на важна финансова информация като приходни и разходни средства.
  • Преглеждаме финансите ежемесечно, а годишен финансов отчет се изготвя в края на всяка финансова година.
  • Пазим разписки за разходите от грантове, както се изисква в споразуменията за отпускането им.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА РАБОТА С ПАРИ включва основния подход и:
  • Имаме изготвен строг финансов контрол.
  • Счетоводната ни система отговаря на местните и международните стандарти, включващи финансиране, както и счетоводна програма.
  • Извършваме годишен одит.

Ресурси:

Финансово планиране
 • ОСНОВЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ:
  • Имаме ясен и реалистичен план за разходите по различните програми и дейности.
  • Ефективно използваме ресурсите, с които разполагаме, включително времето на доброволци и даренията в натура.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ включва основния подход и:
  • Имаме подробен бюджет и следим разходите си спрямо него.
  • Подобряваме точността на бюджета всяка година и разходите са тясно свързани с въздействието.
  • Имаме изготвени планове в случай, че не можем да наберем ресурса, който очакваме.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ включва целенасочения подход и:
  • Имаме подробен и точен годишен бюджет, включващ категории на високо ниво и разпределения по програми.
  • Нямаме постоянен дефицит и не разчитаме на финансови резерв.
  • Имаме няколко различни източника на финансиране.
  • Имаме готов план за набиране на средства, както и адекватни резерви.

Ресурси:

Доброволци
 • Имаме доброволци, които да извършат проектите ни и начини за намиране на нови доброволци.
 • Ясно сме определили роли за доброволците и не разчитаме прекалено много на отделен доброволец.
 • Имаме начини за подкрепа, за разбиране на нуждите и мотивацията, за приемане, обучаване и ориентиране на доброволците.
 • Балансираме това което искат и се нуждаят доброволците, и организацията ни.

Ресурси за ангажиране на доброволци:

Персонал
 • Всички служители имат подробни описания на работата и ние разбираме как времето на персонала ще доведе до по-голямо въздействие.
 • Програмите се извършват с доброволен труд, като работата на персонала не замества доброволния труд.
 • Имаме уменията да ръководим персонал с планираните средства.
 • Ние сме стабилни и вече отговаряме на високи стандарти за други добри практики.
 • Следваме местните закони и разпоредби за персонал.
 • Имаме план за персонала, политика за пътувания, политика за възстановяване на разходи и политика за прекратяване на договори.
 • Имаме изготвени планове за оценка на ефективността на персонала с течение на времето.
 • ОСНОВЕН ПОДХОД КЪМ РЕСУРСИТЕ: За тези с по-малък и по-опростен бюджет.
 • ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПОДХОД КЪМ РЕСУРСИТЕ: За тези със среден по размер и по-сложен бюджет.
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ РЕСУРСИТЕ: За тези с по-голям или по-сложен бюджет, включващ служители.