Image filter referendum/FAQ/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Референдумът приключи на 30 август 2011. Не се приемат повече гласове.
Резултатите бяха обявени на 1 септември 2011.

Референдум за филтрирането на изображения

Организация

Това е списък от често задавани въпроси и отговорите към тях. Индивидуални питания и други обсъждания следва да се отправят на страницата Talk:Image filter referendum.

Какво представлява инструментът за персонализирано скриване на изображения?[edit]

Персонализираният инструмент за скриване на изображения ще даде на регистрирани и анонимни потребители възможността лесно да скриват изображения, които не желаят да виждат на страниците на проектите на Уикимедия.

Върху какви принципи се основава създаването на инструмента?[edit]

  1. Инструментът се включва само при изричното желание на потребителя (opt-in). По подразбиране съдържанието на Уикимедия се зарежда на всички потребителски браузъри. Инструментът се активира едва след като цялото съдържание се е заредило и само в случай, че скриването на определени изображения е изрично заявено от потребителя.
  2. Системата е персонализиране. Потребителят взима решенията сам за себе си.
  3. С този инструмент изображенията не биват премахнати от страниците, те само биват скрити от погледа на съответния потребител. По всяко време всяко скрито изображение може отново да стане видимо.
  4. Инструментът трябва да е културно неутрален и всеобхватен.
  5. Основен принцип при създаването на функционалността е Принципът на най-малката изненада.

Какво означава Принципът на най-малката изненада?[edit]

Принципът на най-малката изненада означава, че потребителите не трябва никога да бъдат изненадвани от съдържание, каквото не очакват да срещнат на сайтовете на Уикимедия. Например, ако щракнете за отваряне статията за колоездене, вероятно не очаквате да видите снимки на голи велосипедисти. А ако отворите статията за ключалка, сигурно не очаквате да видите илюстрация на, да кажем, секс играчки - белезници. Инструментът за скриване на изображения позволява на читателите сами да вземат решения, които да ги предпазват от тези възможни ситуации.

Как ще работи инструментът?[edit]

Потребителите – както регистраните, така и анонимните – ще могат да избират от предварително дефинирани категории видовете изображения, които желаят да се скриват от погледа им, когато разглеждат страници в проектите на Уикимедия. Те могат също така и да скриват отделни изображения от тези категории първия път когато се натъкнат на тях. Тези решения могат да бъдат отменяни във всеки момент от време. Избраните за скриване изображения все пак ще могат да бъдат преглеждани посредством проста команда.

Какви изображения ще подлежат на скриване?[edit]

Изображенията, които подлежат на скриване, ще бъдат групирани в категории. Посредством референдум общността ще определи категорийната структура и ще определи кои изображения трябва да бъдат включени в съответните категории.

Каква е предисторията на тази функционалност?[edit]

През месец май т.г. Управителният борд на Фондация Уикимедия се обърна към Фондацията и общността с молба да проектират и внедрят тази функционалност за включване във всички проекти на Уикимедия като част от тяхната Резолюция за противоречивото съдържание.

Тази резолюцията представляваше отговора на Борда на Доклада за противоречивото съдържание (2010), възложен миналото лято с цел да помогне на Борда и на общността да преодолеят проблемите, съпътстващи този вид съдържание в проектите на Уикимедия - проблем, който отдавна е обект на обсъждания в много проекти. Една от препоръките в този доклад беше внедряването на функционалност под формата на персонализиран инструмент за скриване на изображения. Решението, да се проучи отношението на редакторите към тази функционалност под формата на референдум, принадлежи на Фондацията.

Как инструментът ще се отрази на начина, по който се взимат решения за съдържанието на проектите на Уикимедия?[edit]

Няма да се отрази по никакъв начин. Инструментът не определя какво съдържание да се включва в сайтовете на Уикимедия. Тези решения взима уикимедианската общност, съобразно текущо приложимите политики и препоръки. Персонализираният инструмент за скриване на изображения просто позволява на читатели и редактори възможността да избират какво съдържание ще виждат по начин, отговарящ на личните им вкусове и предпочитания.

Защо се внедрява инструментът?[edit]

Инструментът се внедрява с цел да увеличи избора и удовлетвореността на хората, които използват проектите на Уикимедия. Затова се очаква че това ще доведе до по-широка ползваемост на Уикимедия в световен мащаб. Тъй като това е функционалност, която дава повече свобода на хората без да се отразява негативно на чуждата свобода, тя позволява да предоставим на читателите и потребителите си едно по-гъвкаво и чувствително обслужване.

Форма на цензура ли е персонализираният инструмент за скриване на изображения?[edit]

Не. Инструментът влияе само върху преживяването на съответния потребител, избрал да го използва, и само по начина, по който е настроен. Не се оказва въздействие върху други потребители. В пълния си обхват, съдържанието на Уикимедия остава винаги достъпно за всеки друг потребител, който желае да го вижда без изключение. С този инструмент не се премахва съдържание от проектите на Уикимедия, дори и при хората, които изрично са пожелали да го включат. Просто избраното съдържание е временно скрито от погледа.

Какво представляват въпросите, които ще се задават на референдума?[edit]

Персонализираният инструмент за скриване на съдържание все още е в ранна фаза на разработка. Предварителна представа за функционалността може да се добие от страницата mw:Personal image filter. Разработката е базирана на определени принципи. Преди да продължим с разработката на инструмента, искаме да разберем вашите виждания за относителното значение на всеки от тези принципи. Така получената обратна връзка ще ни ръководи при понататъшната разработка на инструмента, за да се яви той продукт на сътрудничеството на цялата уикимедианска общност.