Image filter referendum/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum skončilo 30. srpna 2011. Další hlasy se již nepřijímají.
Výsledky byly vyhlášeny 1. září 2011.

Referendum o obrázkových filtrech

Organizace

Nadace Wikimedia pořádá anketu, aby zjistila více názorů pro vývoj a používání dobrovolného nástroje na skrývání obrázků. Tento nástroj umožní čtenářům kontrolovat zobrazení nekterých typů obrázků. Vytvoření tohoto nástroje navrhla Správní rada nadace v červnu 2011.

Hlasování začalo 15. srpna 2011 a skončí 30. srpna a probíhá na serverech patřících Software in the Public Interest. Více podrobností o anketě najdete na této stránce.

After you read the voting information, click here for eligibility and instructions.

Pozadí[edit]

Správní rada nařídila Nadaci Wikimedia (Wikimedia Foundation), aby vyvinula a zavedla funkci osobního skrývání obrázků.

Jejím účelem je umožnit čtenářům snadno skrýt v projektech Wikimedia takové obrázky, které si nepřejí vidět, a to buď při prvním shlédnutí obrázku nebo předem prostřednictvím individuálního nastavení preferencí. Funkce má být užitečná pro čtenáře tím, že jim nabídne možnost volby, a proto bude maximálně uživatelsky přívětivá a jednoduchá. Chceme to také udělat co nejjednodušeji pro podporu editorů.

Tato vlastnost bude vyvinuta a implementována na všechny projekty. Nebude trvale odstraňovat jakýkoliv obrázek: pouze ho skryje na vyžádání. Pro její vývoj jsme vytyčili řadu vodítek, v procesu vývoje budou ovšem nutné i některé kompromisy. Abychom vývojářům pomohli k nalezení těchto kompromisů, žádáme vás o pomoc při vyhodnocení důležitosti jednotlivých vodítek účastí v tomto referendu.

Proč je to důležité?[edit]

V Harrisově zprávě z roku 2010 navrhují dvě doporučení (7 a 9), aby byla vytvořena funkce, jejíž pomocí by si čtenáři mohli skrýt obrázky, které si nepřejí vidět a měli tak možnost skrýt potenciálně kontroverzní obsah.

Pro zavedení takového nástroje existuje několik důvodů. Obrázky sexuality a násilí jsou nezbytnou součástí projektů Wikimedia, mají-li plnit svůj závazek být otevřené, bezplatné a vzdělávací. Takové obrázky - genitálií a sexuálních praktik na jedné straně, nebo hromadných hrobů a znetvořených těl na straně druhé - však nepochybně budou šokovat některé čtenáře, obzvláště děti nebo ty, kdo na ně narazí neúmyslně. Cílem tohoto dobrovolného osobního nástroje pro skrývání obrázků je zmírnit toto překvapení a zděšení tak, že takové obrázky nebudou zobrazeny bez dalšího povelu. V rámci světa Wikimedia se tento princip nazývá "minimální šok" nebo "minimální překvapení".

Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že tento povel by měl pouze oddálit, nikoliv zabránit, zobrazení těchto obrázků. Přístup k informacím na stránkách Wikimedia Foundation by měl být omezen jen v minimální nutné míře tak, abychom splnili naši povinnost respektovat všechny naše návštěvníky a sloužit jim. Tyto požadavky splňuje skrytý obrázek lépe, než obrázek zcela odstraněný.

Na co budete dotazování?[edit]

Na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená silně proti, 5 je neutrální a 10 je silně pro, budete dotázáni na váš názor na to, jak důležité je:

 • nabídnout tento nástroj uživatelům projektů nadace Wikimedia
 • aby byl pro registrované i neregistrované uživatele
 • aby byl zrušitelný, pokud uživatel změní názor
 • aby uživatelé měli šanci hodnotit jednotlivé obrázky, které ještě nebyly hodnoceny
 • aby nástroj umožnil uživatelům rychle a jednoduše vybrat, jaké druhy obrázků (asi 5-10 kategorií) chce mít schované - tedy například schovávat obrázky se sexuálním podtextem a zároveň zachovat obrázky zobrazující násilí
 • aby nástroj byl kulturně neutrální (jak nejvíce to bude možné, aby odrážel co nejglobálnější pohled na to, jaké obrázky jsou kontroverzní).

Budete mít také možnost nehodnotit na stupnici z důvodu nedostatku informací k otázce.

Jak bude filtr obrázků vypadat??[edit]

Jelikož vývoj filtru obrázků ještě nezačal, jsou zatím k dispozici jen návrhy. Ty se budou vyvíjet a měnit podle výsledků referenda, a jak se bude vyvíjet práce na samotném nástroji. Je pravděpodobné, že konečný produkt bude velmi podobný těmto simulacím, jež nastiňují tři základní způsoby, jak si budou čtenáři moci nástroj nastavit: z navigace, z viditelného obrázku a ze skrytého obrázku. Na ukázkách je vidět, jak může toto skrytí vypadat z pohledu anonymního uživatele.

Pravidla[edit]

Způsobilost[edit]

Editoři

Můžete hlasovat z jakéhokoliv registrovaného účtu, který vlastníte na Wikimedia wiki (můžete hlasovat pouze jednou, bez ohledu na počet účtů, které vlastníte). K uznání hlasování:

 • účet nesmí být blokován na více než jednom projektu;
 • účet nesmí být blokován na projektu z kterého hlasujete;
 • účet nesmí být bot;
 • z tohoto účtu musí být provedeno nejméně 10 editací před prvním srpnem 2011 na kterémkoli wikiprojektu (editace na několika různých wikiprojektech mohou být sečteny, pokud je váš účet sjednocen na Globální účet)
Vývojáři

Vývojáři MediaWiki mohou hlasovat, pokud:

 • jsou administrátory serveru Wikimedia s přístupem k shellu; nebo
 • mají přístup ke commitu na Wikimedia SVN a uskutečnili alespoň jeden commit.
Zaměstnanci a dodavatelé

Zaměstnanci Wikimedia Foundation a její dodavatelé mohou hlasovat, pokud:

 • pracovali pro nadaci před prvním srpnem 2011 a zároveň
 • pracují pro ni i v den hlasování.
Členové Správní rady a Poradního výboru

Současní i minulí členové Správní rady a Poradního výboru mohou hlasovat.

Jak hlasovat[edit]

Pokud máte oprávnění k hlasování:

 1. Přečtěte si otázky a rozhodněte se, jak budete hlasovat.
 2. Jděte na wiki, na které jste získal oprávnění hlasovat. Do vyhledávacího políčka zadejte Special:SecurePoll/vote/230. Například pokud jste nejvíce aktivní na wiki meta.wikimedia.org, jděte na stránku meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/230.
 3. Klikněte na "Přejít na hlasovací server". To vás přesměruje na SPI server na hlasování.
 4. Řiďte se instrukcemi na této stránce.

Musíte mít zapnutou možnost ukládání cookies na wikimedia.amellus.net, abyste byli rozpoznáni hlasovacím rozhraním, jinak se vám zobrazí chybová zpráva. Pokud se vám zobrazí zpráva „Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election.“, jste na špatné wiki, zkuste vstoupit na "Special:SecurePoll" z vaší domácí wiki.

Organization[edit]

Časový rozvrh[edit]

 • 30. června 2011: oznámení; začátek první fáze překladů.
 • 25. července 2011: publikovány podrobnosti a FAQ k referendu; začátek hlavní fáze překladů.
 • 8. srpna 2011: dokončení všech překladů (v ideálním případě).
 • 15. srpna 2011: začátek referenda.
 • 17. srpna 2011: odeslání mailu.
 • 30. srpna 2011: konec referenda; začátek kontroly hlasů a sčítání.
 • 1. září 2011: oznámení výsledků.

Překlady[edit]

Aby bylo zajištěno, že se referenda zúčastní reprezentativní vzorek komunity, je důležité přeložit upozornění na referendum a tyto informace k němu do co nejvíce jazyků. Chcete-li s překladem pomoci, přejděte, prosím, na Seznam překladů této stránky. Mluvíte-li více jazyky, Vaše pomoc bude vítána.