Licensing update/hr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Odbor povjerenika Wikimedijine zaklade poziva zajednicu Wikimedije na glasovanje o prijedlogu licencije za građu Wikimedije kako bi ista uz GNU Free Documentation License (GFDL) postala dostupna i pod Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC-BY-SA). Odbor je pregledom drugih mogućnosti licenciranja građe došao do zaključka da je ovaj prijedlog trenutačno najbolji put k ostvarenju zajedničkog cilja - sakupljanje, razvijanje i širenje obrazovne građe među ljude bez obzira na mjesto, besplatno i zauvijek.

Prijedlog je Wikimedijine zaklade konkretno poboljšati uvjete licenciranja i uvjete uporabe za sve projekte kako slijedi:

 1. učiniti sav sadržaj koji je trenutačno dostupan pod GNU Free Documentation License (uz klauzulu “zadnja inačica”) dodatno dostupnim i pod CC-BY-SA 3.0, što zadnja inačica GFDL izričito dopušta,
 2. zatražiti kontinuirano dvostruko licenciranje novih izmjena zajednice, ali dopustiti sadržaju trećih osoba da bude dostupan samo pod CC-BY-SA,
 3. informirati korisnike koji iznova koriste građu da se sadržaj koji uključuje informacije uvezene samo pod CC-BY-SA ne može rabiti pod GFDL.

U skladu s postojećim pravilima i praksom, te u skladu s modelom licencije CC-BY-SA, koautori i urednici dužni su pristati na to da ih navode korisnici koji iznova koriste građu, barem preko hiperpoveznice ili URL-a na članak kojem su pridonijeli.

Za detalje vidi Pitanja i odgovori.

Razlozi[edit]

Temeljni su razlozi za predloženu izmjenu kako slijedi:

 • Trenutačno nismo u mogućnosti dijeliti tekstove (niti u jednom smjeru) s projektima koji rabe Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Licencije Creative Commons koriste stotine tisuća autora diljem svijeta (vidi statistiku), što ih je brzo prometnulo u najrasprostranjenije pravne alate za prijenos prava, u slučajevima kada se ne radi o programskoj podršci. Taj je problem nekooperativnosti s drugim neprofitnim organizacijama i internetskim zajednicama koje slobodno dijele znanje protivan misiji Wikimedije.
 • GFDL uključuje neke potencijalno otegotne odredbe, poput zahtjeva da se uz svaku kopiju uključi i puni tekst licencije. Ti zahtjevi ometaju ponovnu uporabu kako teksta, tako i multimedijalnih sadržaja (izgovorenih ili ispisanih inačica članaka, ispisanih slika itd.). Wikimedija je predana pružanju slobodnog znanja po najširim zasadama. Iako su naši dosadašnji uvjeti korištenja stvarali minimalne prepreke ponovnoj uporabi, njihovo neslaganje s tekstom licencije dovelo je do straha, nesigurnosti i sumnje u legalnost rada. Uz to je dosadašnja licencija davala prednost korisnicima koji si mogu priuštiti pravnu pomoć spram onih koji to ne mogu, što se izravno protivi ciljevima Wikimedije.

Predložena je izmjena licencije oblikovana tako da postignemo veću kooperativnost te omogućimo ponovnu uporabu slobodnog znanja diljem svijeta. Sve je to u službi naše vizije svijeta u kojem svaki pojedini čovjek može slobodno dijeliti ukupnost ljudskog znanja.

Postupak donošenja odluke[edit]

Zajednica Wikimedije provesti će glasovanje kako bi odlučila o implementaciji izmjene. Na glasovanje su pozvani svi suradnici (izuzev botova) koji su napravili barem 25 uređivanja na bilo kojem projektu Wikimedije, zaključno s 15. ožujka 2009.

Glasači imaju 3 mogućnosti:

 • Da, podržavam promjenu
 • Ne, protivim se promjeni
 • Nemam mišljenje o ovoj promjeni

Ako podršku prijedlogu izrazi manje od 50% sudionika u izglasavanju, primjena će se odgoditi, a uslijedit će savjetovanja na razini Odbora i na razini zajednice.

Ako 50% ili više glasača izrazi podršku prijedlogu, isti će biti proslijeđen na odobrenje Odboru povjerenika. Ovisno o ishodu glasovanja i prirodi zamjerki, Odbor može prijedlog ili dodatno razmotriti, ili promijeniti, ili bez susprezanja započeti njegovu primjenu. Ako Odbor prijedlog odobri, odredit će se točan datum primjene.

Početak glasovanja zakazan je za travanj 2009. Više o vremeniku događanja potražite na Licensing update/Timeline.

Primjedbe prije i tijekom glasovanja ostavljajte na Talk:Licensing update/hr.

Predloženi uvjeti uporabe[edit]

Sljedeći će se uvjeti uporabe implementirati na sve projekte koji trenutačno koriste GFDL:

 • Zaglavlje projekta će se promijeniti kako stoji:

Cijeli tekst dostupan je pod Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Tekst također može biti dostupan pod GNU Free Documentation License. Za detalje vidi ((poveznica na autorsko pravo)). Za popis autora vidi stranicu sa starim izmjenama. Datoteke su dostupne pod drugim licencijama; za više informacija klikni na datoteku.

 • Uvjeti na prikazu uređivanja promijeniti će se kako stoji:

Klikom na “Sačuvaj stranicu” postajete suglasni s objavom doprinosa pod uvjetima Creative Commons Attribution/Share-Alike License i GNU Free Documentation License. Korisnik koji iznova koristi građu biti će dužan navesti vas kao koautora, barem u vidu hiperpoveznice ili URL-a na članak kojem ste doprinijeli, a vi ste ovime suglasni da je takav navod dovoljan u svakom mediju. Za detalje vidi ((poveznica na autorsko pravo)). Ako ne želite da se vaše pisanje nemilosrdno uređuje i slobodno raspačava, nemojte ga ovamo slati. Također nam obećavate da ste ovo sami napisali, ili prepisali iz izvora koji je u javnom vlasništvu ili pod sličnom slobodnom licencijom. MOLIMO NE POSTAVLJAJTE RADOVE ZAŠTIĆENE AUTORSKIM PRAVIMA BEZ DOPUŠTENJA.

 • Projekt će osigurati standardnu stranicu o autorskom pravu, prevedene na hrvatski. Uz tekst obiju licencija, stranica o autroskom pravu će pred korisnike koji iznova koriste građu postaviti i sljedeće obveze (smjernice CC-BY-SA):
 • Atribuiranje teksta: Za ponovnu uporabu stranice članka u bilo kojem obliku dužni ste navesti koautore na jedan od sljedećih načina: a) uključite hiperpoveznicu (ako je moguće) ili URL na članak ili članke koje iznova rabite, b) uključite poveznicu (ako je moguće) ili URL na alternativnu, stabilnu online presliku sa slobodnim pristupom, koja se pridržava licenčnih odredaba i koja navodi koautore na isti način kako to čini ovo web mjesto, ili c) popišete sve koautore. (Svaki se popis autora može filtrirati tako da se izuzmu mali i nevažni doprinosi.)
 • Atribuiranje multimedije: Multimedija (slike, zvučni zapisi, video zapisi itd.) koji su stvoreni suradnjom najmanje petero ljudi mogu se atribuirati na isti način kao i tekst. Autore/koautore svih ostalih multimedijalnih datoteka dužni ste navesti na prihvatljiv način koji su odredili autori sami.
 • Atribuiranje sadržaja s vanjskih izvora: Gore navedeni zahtjevi odnose se na sadržaj koji je razvila ili postavila zajednica Wikimedije. Tekstualni i multimedijalni doprinosi koji dolaze s vanjskih izvora mogu sadržavati i dodatne zahtjeve za atribuiranjem djela. U tom slučaju će to biti jasno naznačeno.
 • Odricanje od autorskih prava (Share and Share Alike): Ako učinite izmjene ili dopune stranicama ili djelima koje iznova koristite, dužni ste ih licencirati pod Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 ili kasnijom inačicom.
 • Naznačiti promjene: Ako učinite izmjene ili dopune, dužni ste na prihvatljiv način naznačiti da je izvorno djelo izmijenjeno. Ako stranicu iznova koristite primjerice u drugoj wiki dovoljna će biti napomena u popisu starih izmjena.
 • Za više informacija, molimo pročitajte pravni tekst licencije CC-BY-SA.

 • Stranica o autorskom pravu uključiti će sljedeću napomenu vezano uz uporabu sadržaja od strane treće osobe pod uvjetima licencije CC-BY-SA:

Svaki tekst dostupan pod licencijom CC-BY-SA možete slobodno uvesti iz drugog izvora, čak i ako nije dostupan pod GNU Free Documentation License. Niste ni na koji način obvezni takav sadržaj prenositi i pod GFDL. Međutim, tekst koji je dostupan isključivo pod GFDL niste ovlašteni uvesti. Ako uvezete tekst pod licencijom CC-BY-SA, morate se pridržavati uvjeta licencije. To izričito znači da morate navesti autora/koautore. Tamo gdje se takav navod izdaje preko popisa izmjena (npr. na drugim wikijima) bit će dovoljno autora/koautore takve građe navesti u sažetku koji se snima pod stare izmjene.

 • Stranica o autorskom pravu će uključiti sljedeću napomenu vezano uz ponovno korištenje pod GFDL:

Ako stranice želite iznova rabiti pod uvjetima GNU Free Documentation Licence, za svaku stranicu koju namjeravate koristiti morate provjeriti da ne sadrži informacije koje su izričito licencirane pod Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Takve bi napomene trebale biti vidljive na popisu starih izmjena, u podnožju stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor. Ako stranica takve informacije sadrži, ne možete ju iznova koristiti pod GFDL. Za promjene stvorene prije ((datum izmjene licencije)) se može smatrati da ne uključuju tekst samo pod CC-BY-SA..

Wikimedijina zaklada zadržava mogućnost promjene teksta navedenih uvjeta u svrhu poboljšanja jasnoće i pojašnjavanja.

Naposljetku potičemo zajednicu da datoteke koje su trenutačno licencirane pod GFDL (ali ne i one koje su licencirane pod "samo GFDL 1.2") dodatno označi i kao dostupne pod CC-BY-SA.