Jump to content

Licensing update/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Shortcut:
LU
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิวิกิมีเดีย ขอเชิญท่านสมาชิกโครงการวิกิมิเดียทุกท่าน ออกเสียงให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับการจัดให้สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงการฯ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แอตทริบิวชัน แชร์อะไลค์ (Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC-BY-SA)) ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่าย ตัดทอน ปรับปรุงงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องระบุที่มาและงานซึ่งถูกดัดแปลงดังกล่าวต้องใช้สัญญาอนุญาตเดิม, ในขณะเดียวก็ยังคงไว้ซึ่งสถานภาพของสัญญาอนุญาตคู่ขนาน (dual licensing) ร่วมกับสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (GFDL). นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางการให้สัญญาอนุญาตกับสื่อชนิดต่าง ๆ ไว้แล้ว พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าการจัดให้มีสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถจัดการกับวัสดุการศึกษาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ที่สำคัญที่สุด ให้สื่อเหล่านั้นเสรีสำหรับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

ในการนี้ มูลนิธิวิกิมีเดียจะได้จัดให้มีการใช้สัญญาอนุญาตตามรายละเอียดข้างล่าง:

  1. ให้เนื้อหาที่มีในขณะนี้ทั้งหมดซึ่งใช้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (โดยระบุข้อความ "later version" (รุ่นต่อมา) ไว้เป็นทางเลือก) อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0) ด้วย, ตามที่ GFDL รุ่นล่าสุดอนุญาตให้สามารถทำได้
  2. ให้เนื้อหาใหม่ที่ชุมชนเขียนหลังจากนี้ยังคงอยู่ภายใต้ สัญญาอนุญาตคู่ขนาน (dual-licensing) ต่อไป, แต่ให้สามารถนำเนื้อหาจากภายนอกที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้ CC-BY-SA เท่านั้น (ที่ไม่ได้คู่ขนานกับ GFDL) เข้ามารวมกับเนื้อหาในโครงการได้ (อย่างไรก็ตาม เนื้อหาจากภายนอกที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้ GFDL เท่านั้น จะไม่สามารถนำมาใช้รวมได้อีกต่อไป)
  3. ให้ผู้ใช้ทราบว่า เนื้อหาที่มีส่วนของเนื้อหาภายนอกที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้ CC-BY-SA เท่านั้น (ที่ไม่ได้คู่ขนานกับ GFDL) จะอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL มิได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับสัญญาอนุญาต CC-BY-SA ผู้เขียนและผู้แก้ไขจะต้องยินยอมให้มีการบันทึกเครดิตใหม่อีกครั้ง อย่างน้อยที่สุด สามารถดำเนินการโดยการเชื่อมโยงหลายมิติหรือสร้าง URL ไปยังบทความที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Licensing Update (ภาษาไทย)

สำหรับคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป โปรดดู Questions and Answers

คณะกรรมการบริหารจะทำการตัดสินใจหลังจากทราบผลการลงคะแนนแล้ว หากผู้ออกเสียงออกเสียงเห็นชอบมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะได้รับรองต่อไป แต่หากผู้ออกเสียง ออกเสียงเห็นชอบน้อยกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการจะพิจารณาทางเลือกอื่นและทำการหารือกับสมาชิกโครงการต่อไป

ทำไมจึงต้องขอความเห็นชอบ?[edit]

สิ่งสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิกิมีเดียในขณะนี้ก็คือ

  • ระหว่างเราในปัจจุบัน (ซึ่งยังใช้ GFDL) กับเว็บไซต์ที่ใช้สัญญา CC-BY-SA ซึ่งมีเป็นนับหมื่นนับแสนเว็บไซต์ (โปรดดูสถิติ) ไม่สามารถแบ่งปันเนื้อหาร่วมกันได้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทำให้เกิดกำแพงขวางกั้นระหว่างเรา (มูลนิธิฯ) กับมูลนิธิและประชาคมอื่นที่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกับมูลนิธิวิกิมีเดีย
  • สัญญา GFDL ประกอบด้วยบางเงื่อนไขที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น ต้องนำข้อความของสัญญาแนบไปพร้อมกับตัวสื่อเสมอ ซึ่งจุดนี้เองค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการนำข้อความและสื่อประสมไปใช้งาน เช่น บทความแบบเสียงพูด บทความที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ภาพถ่าย ทางมูลนิธิเองได้พยายามหาทางกระจายความรู้เสรีให้กว้างที่สุด ทว่าเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นใจว่า สิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่สามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมาย (หรือรู้กฎหมายอย่างจัดแจ้ง) ได้เปรียบเหนือผู้ที่ไม่ค่อยเข้าใจกฏหมาย ข้อนี้จึงขัดกับพันธกิจของมูลนิธิ

การปรับปรุงดังกล่าว ก็เพื่อจะให้สามารถนำสื่อในโครงการของมูลนิธิซึ่งเป็นสื่อเสรีไปใช้ได้มากขึ้น ดังวิสัยทัศน์ "โลกที่มนุษย์สามารถแบ่งปันความรู้ได้อย่างเสรี"

การออกเสียง[edit]

ท่านผู้ใช้ทุกท่านที่สมัครและแก้ไขอย่างน้อย 25 ครั้งก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2552 มีสิทธิออกเสียงในครั้งนี้ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบอดนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง อนึ่ง การออกเสียงครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ:

  • เห็นชอบ
  • ไม่เห็นชอบ
  • ไม่มีความเห็น

หากผู้ออกเสียง ออกเสียงเห็นชอบน้อยกว่าร้อยละ 50 การเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะไม่มีผลทันที แต่จะได้นำไปพิจารณาต่อไปในภายหลัง

หากผู้ออกเสียงออกเสียงเห็นชอบมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะได้รับรองต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจแก้ไขหรือคงเสียงให้อยู่ตามเดิม ในกรณีที่หาข้อสรุปไม่ได้

การออกเสียงเริ่มวันที่ 12 เมษายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2552