Requests for comment/Turkish Wikipedia blocking policy violation

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

The following request for comments is closed. Inactive for 2 years. 83.220.239.33 08:28, 20 February 2018 (UTC)Reply[reply]


Turkish
 1. tr:User:Eldarion, tr:User:Ahmet Turhan tarafından açılan ve Lenin'in eserleri konulu 20'nin üzerindeki maddeyi, kayda değer olmadığı gerekçesiyle hızlı sildi ve kullanıcıya "kayda değer olmayan maddeler eklemeyiniz" uyarısını gönderdi.
 2. Ahmet Turhan'ın neden kayda değer olmadığına dair açıklama beklediği mesajı cevapsız kaldı.
 3. Ahmet Turhan, konuyu köy çeşmesine taşıdı ve aynı soruyu sordu. Eldarion, "Öğrenmek istediklerinizi buradan öğrenebilirsiniz" diyerek kayda değerlik politikasını işaret etti.
 4. Başka kullanıcıların da katılımıyla köy çeşmesinde gerçekleşen tartışmada Eldarion, kullanıcıların "boş ve komik yorumlar yaptığını" söylemesinden yola çıkılarak kişisel saldırı yapmama politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle tr:User:Kullanıcı:Kibele tarafından 2 günlüğüne engellendi. Engel notunda, aynı ifadenin daha önce tekrarlandığı da belirtilmekteydi.
 5. Bu engeli "Troll engel kaldırıldı" yorumuyla kaldıran Eldarion, daha sonrasında Kibele'yi 2 günlüğüne "Vandalizm" gerekçesiyle engelledi.
 6. Kibele, kendi engelini "kim trol kim değil topluluk görüyor" notuyla kaldırdı.
 7. Kibele 19 Aralık 2014 tarihinde elmacenderesi tarafından Topluluk tarafından yapılan tartışmalarda fazla vakit kaybediyor, hem kendisi hem topluluk yıpranıyor. açıklaması ile engellendi. Bu engelin ardından Kibele kendi engelini engelleme politkasında "Topluluk tarafından yapılan tartışmalarda fazla vakit kaybediyor" diye bir gerekçe yok. diyerek kaldırdı. Ve sonrasında Superyetkin tarafından Herhangi bir kullanıcının engelini ancak engelleyen hizmetli kaldırabilir. Direksiyon savaşlarına yol açacak işlemlerden kaçınınız! denilerek tekrar engellendi. Aynı gün bu engel Ceza olarak vermediğim bu engelin anlaşılmaması üzerine... denilerek elmacenderesi tarafından kaldırıldı.

Türkçe Vikipedi'de engel politikasında Hizmetliler, herhangi bir tartışmada kendileriyle beraber bulunan herhangi bir kullanıcıyı engelleyemezler. ve Herhangi bir kullanıcının engelini, engelleyen hizmetli ile görüşmeden kesinlikle kaldırmayın ! denmektedir. İyi vikiler,

English
 1. tr:User:Eldarion, speedy deleted more than 20 articles about some works of Lenin that written by tr:User:Ahmet Turhan because of lack of notability, and then sent him a warning stating "do not create non-notable articles".
 2. Ahmet Turhan send a message to Eldarion and asked him about the reason of these deletions, but didn't get any response.
 3. Ahmet Turhan posted the same question to the village pump to get the idea of the community. Eldarion wrote down a message saying "you can learn from this page about what you want to learn" and gave the link of Turkish Wikipedia's notability policy.
 4. The discussion continued with participation of other editors. During the discussion, Eldarion was blocked for 2 days by tr:User:Kibele because of his violation of "no personal attacks" policy. The exact words that Kibele mentioned when blocking Eldarion were "do not make meaningless and funny comments" and he/she stated that "he insists on saying that".
 5. This blocking was removed by Eldarion saying "a troll's blocking was removed" and blocked Kibele for two days because of violation of vandalism policy.
 6. Kibele removed his/her own blocking, too, stating "the community sees who is troll and who is not".
 7. kibele have done the same action (removing his/her own blocking) again back in December 19, 2014. He/She was blocked by tr:User:Elmacenderesi stating that "he/she is wasting so much time in community's discussions and gets exhausted", the reason that kibele gave when removing his/her blocking was "there is not such reason in the policy", but, the blocking was given again by tr:user:Superyetkin stating "only the admin that gave the blocking can remove this blocking". He/she didn't remove his/her blocking again. But -on the same day- removed that block by tr:User:Elmacenderesi stating "I did not punishment, it was not penalty and it was not understood..."

Blocking policy of Turkish Wikipedia clearly says "admins can not block any user that involved to a discussion with that admin" and "not unblock and blocking without taking opinion of the admin who gave the blocking". Regards, Sakhalinio (talk) 05:54, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]

Comments[edit]

 • Comment Comment As far as I can see, there are multiple policy violations by two admins. I, personally "do not trust" these two admins after this incident, I don't, I can not believe that they can act neutral or even reasonable from now on. The only solution that I can offer is to remove their adminship statuses or to arrange a vote of confidence about their adminship statuses in Turkish Wikipedia.--Rapsar (talk) 15:28, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr: Görebildiğim kadarıyla her iki hizmetlinin de çoklu politika ihlali mevcut. Ben, kişisel olarak bu olay sonrasında her iki hizmetliye de "güvenmiyorum, bundan sonra tarafsız ve hatta mantıklı davranacaklarına inanmıyorum, inanamıyorum. Önerebileceğim tek çözüm her ikisinin de hizmetlilik haklarını kaldırmak veya Türkçe Vikipedi'de bir güvenoyu ayarlanarak hizmetlilik statülerini gözden geçirmek.--Rapsar (talk) 21:25, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment I support the proposal of to make a vote of confidence for to review of adminship statuses of these two admins.
 • tr: Söz konusu iki hizmetli hakkında güven oylaması yapılması önerisine destek veriyorum. --İncelemeelemani (talk) 15:42, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment
 • tr: Son yaşananlar, bana ikisinin de kendini kuralların üzerinde gördüğünü iyice düşündürttü. Güven oylaması yapılabilir veya hizmetlilik yetkileri geri alınabilir. --Esc2003 (talk) 17:17, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment. İ agree with İncelemeelemani Zaitsév (talk) 19:51, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr: İncelemeelemani na katılıyorum
 • Comment Comment Two members of the community with a history of long term contribution now appears to be defunct as admins, repeatedly bending the policy in ones favour or acting completely against the policy. This may be a result of the community's failure to establish adminship removal policy or simply fatigue of hard working for many years. Either way, I agree with the need for a vote of confidence.
 • tr: Topluluğun geçmişi uzun süreli katkılarla dolu 2 üyesi hizmetli görevini yerine getirmemekte, politikaları birileri lehine esnetme veya tamamen aykırı hareket etmektekler. Bu topluluğun hizmetlilik yetkilerini alma konusunda politika oluşturamamasına veya basitce yılların verdiği yorgunluğa bağlı olabilir. Her şekilde, tekrar güven oyu gerektiği görüşüne katılıyorum) --HakanIST (talk) 20:16, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment After all these developments, which I've followed with a deep concern, the need for a vote of confidence for both admins is quite clear. In addition, the administrative authorizations should also be suspended during that time, I suppose.
 • tr: Kaygıyla takip ettiğim tüm bu gelişmelerden sonra her iki hizmetli için de güven oyuna ihtiyaç duyulduğu oldukça açık. Ek olarak, bu süreç boyunca hizmetlilik yetkilerinin de askıya alınması gerektiğine inanıyorum. Dr. Coal (talk) 21:09, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment A vote of confidence must be done for both admins and their adminship statuses must be reviewed. SAİT71 (talk) 21:33, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr: Her iki hizmetli içinde güvenoyu yapılmalı ve hizmetlilik yetkileri gözden geçirilmelidir. SAİT71 (talk) 21:33, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Durumun son hale gelmesinde tetikleyici rol oynayan durum, aşağıdaki maddelerin iletişime geçmeden tr:User:Eldarion tarafından acele ile "kayda değer değil" denip silinmesiydi. Daha sonra güçler savaşı şeklinde durum devam etmiştir.
Eserleri dünya dillerine en çok çevirilen kişi sıralamasında BİRİNCİ sıradaki birinden söz ediyoruz. Bu makalelerin tamamı Progress Publishers tarafından basılan "Lenin Collected Works" adlı eserde mevcut ve buradan doğru dünya dillerine çevrildi. Her maddede bu kaynak (sayfa sayısı bile) mevcut.
Silinen maddeler ve atıfları;
(Translate English with google):
Play the trigger role in making the case that this situation, it was the hurry to communicate with the deletion of the following item by tr:User:Eldarion with saying not worth mentioning. Later, this situation forces has continued in the form of war.
We're talking about people most translated works from one of the FIRST in the ranking of the world's languages. All these articles are published by Progress Publishers "Collected Works of Lenin" it has available right here at work and was translated into world languages. Each item in the source (even page number) as available.
Deleted articles and relevant records;
(And need to know, all articles is part of the Turkish Viki Lenin Template) --Ahmet Turhan (talk) 21:59, 12 January 2016 (UTC)Reply[reply]
In addition, I think it should not be approached as such a controversial event, like tr:User:Eldarion: "You still did not give up the habit of having an idea without knowledge, do not make meaningless and funny comments"
tr: Ek olarak, bence tartışmalı bir olaya bu şekilde yaklaşılmamalı, tr:User:Eldarion gibi: "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma huyundan vazgeçmediniz hala. Konunun ne olduğunu bile bilmeden boş ve komik yorumlar yapmayınız." --Ahmet Turhan (talk) 18:31, 15 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment I think, there should be a vote for confidence for both admins and their authorizations should be suspended in this period.
 • tr: İki hizmetli için de güven oylaması yapılması ve bu süreç boyunca yetkilerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. --Diyapazon (talk) 06:22, 13 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Vote for confidence is necessary for both admins after these developments, I think.
 • tr: Yaşanan bu süreçten sonra iki hizmetli için de güven oylaması yapılması gerektiğini düşünüyorum. -- Okanfan (talk) 06:28, 13 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment I support a vote of confidence both for two users because of this event. In addition to, Eldarion is so rude for other users and further breaches doing (for example: delete to other users messages in his own message box, chide to other users)
 • tr: İki kullanıcı için de güven oylamasını destekliyorum. Ayrıca Eldarion diğer kullanıcılara kaba davranıyor ve daha başka politikaları da ihlal ediyor (Örneğin: kendi mesaj sayfasından diğer kullanıcıların mesajlarını siliyor, diğer kullanıcıları azarlıyor). --KediÇobanı🐈 08:25, 13 January 2016 (UTC)
 • Comment Comment As an admin I think we have to focus on main source of the problem which is rule bending. When an admin blocks another admin, a quasi-cold war has begun. An admin who is blocked has always some reasonable grounds to revert the block in our wiki because if an admin bend the policies in his/her own way how do we distinguish who is right or not... Fortunately we have some active bureaucrats and prudent admins. If everyone obeyed the policies, nothing would cause a problem. Several years ago, some admins planned to establish an arbitration committee for possible disagreements among admins, but it wouldn't be happen. I think the solution is applying the rules strictly or changing it properly. If any admin breaks the rule, why'd others break as well? The solution shouldn't be the removal of their status. We need more accurate solution, otherwise we'll face with similar violations again and again. Thereore, I don't support the proposal of to make a vote of confidence for to review of adminship statuses of these two admins. I propose applying policies more strictly and suspending of both adminship rights for a reasonable duration.
 • tr: Bir hizmetli olarak sorunun asıl kaynağı olan kuralları esnetmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman bir hizmetli diğer bir hizmetliyi engellese soğuk savaş benzeri bir durum ortaya çıkıyor. Vikimizde engellenen hizmetlinin her zaman engelini kaldırması için haklı bir gerekçesi oluyor, çünkü eğer bir hizmetli, politikaları kendine göre esnetirse kimin haklı olup olmadığını nasıl bileceğiz. Neyse ki aktif bürokratlarımız ve sağduyulu hizmetlilerimiz var. Eğer herkes politikalara uysaydı hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Birkaç yıl önce bazı hizmetliler, hizmetliler arasında oluşabilecek muhtemel anlaşmazlıklar için bir hakem kurulu oluşturmayı planlıyorlardı ancak bu gerçekleşmedi. Bence çözüm kuralları sıkı bir şekilde uygulamak ya da düzgünce değiştirmek. Eğer bir hizmetli kuralları çiğnerse neden diğerleri de çiğnemesin? Çözüm, ikisinin de haklarını almak olmamalı. Daha kesin bir çözüme ihtiyacımız var, aksi takdirde benzer ihlallerle tekrar tekrar karşılaşırız. Bu nedenle iki hizmetli hakkında güven oylaması yapılması önerisine desteklemiyorum. Politikaları daha kesin bir şekilde uygulamamızı ve her iki hizmetlilik fonksiyonunu da makul bir süreyle durdurulmasını öneriyorum.--Sabri76 (talk) 16:23, 13 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment if you are an admin you must be a good user at the same time. You can discuss with everyone, but you can not do an injustice to anyone. For this issue, there is a very simple answer; removing administrator rights. That’s really applying policies more strictly. Just for a term maybe. We must act instructive and dissuasive.
 • tr:Eğer bir hizmetli iseniz, aynı zamanda iyi bir kullanıcı olmanız gerekir. Herkesle tartışabilirsiniz ama hiç kimseye haksızlık yapamazsınız. Bu mesele için çok basit bir çözüm var, hizmetlilik haklarının geri alınması. İşte bu gerçekten politikaların daha sıkı bir şekilde uygulanmasıdır. Belki belli bir süre için. Öğretici ve caydırıcı hareket etmeliyiz. Vikiçizer (talk) 20:17, 13 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment I think you get authorization from the hands of these two servants. At worst; as well as most users, you go to a vote of confidence. Otherwise, they can expect us worse events. First choice; The powers of the two servants, you get completely away from them.
 • tr: Bence, bu iki hizmetlilerin yetkilileri elinden alınsın. En kötü ihtimalle; çoğu kullanıcının dediği gibi, güvenoyuna gidilsin. Aksi takdirde, bizi daha kötü olaylar bekleyebilir. İlk tercihim; iki hizmetlinin yetkilileri, ellerinden tamamen alınsın. --Ozankra (talk) 18:42, 14 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment If there is a rule, it is for everyone and can not change person to person. Getting some rights does not mean getting them forever. If one act wrongly, everyone should know about the results of that and if one loose the rights it is not the end of world, can do best for getting them back. So, I think that the administrator rights must be removed. --Teacher0691 (talk) 21:31, 14 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment We expect from admins protect and carefully applying of Wikipedia policies and guidelines, as members of a community. There's a clear violation, and this is not the first on Turkish Wikipedia. In this background, many conflicts on talk pages , censorship of words and violation of NPOV for admin Kibele. So, i strongly support the no-confidence vote on the withdrawal of authorization in TR Wikipedia. Maurice Flesier (talk) 16:34, 15 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr Bizler bir topluluğun üyesi olarak, yöneticilerden Vikipedi politika ve yönergelerini korumasını ve titizlikle uygulamasını bekleriz. Burada bir ihlal var ve bu Türkçe Vikipedi'de ilk değil. Bunun arka planında, Kibele'nin tartışma sayfalarında bir çok ihtilafı, yorumların sansürlemesi ve TBA'yı ihlalleri mevcut. Bu yüzden, yetkilerin geri alınması konusunda bir güven oylamasını kesinlikle destekliyorum. Maurice Flesier (talk) 16:34, 15 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Actions of Kibele and Eldarion constitute breach of the policies of the Turkish Wikipedia. Many users have lost trust in them and they have lost their impartiality. I think their administrative powers should be removed.--BSRF (talk) 19:59, 15 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Lenin maddelerinin silinmesi konusunda olduğu gibi Magi (film) maddesinde de topluluk kararına gerek duymadığı görülebilir. Eldarion'un kayda değer olmadığı gerekçesiyle sildiği Magi (film) maddesini Uğurkent, bir kullanıcının isteği üzerine geri getirip SAS'a aday gösterdi. Ancak Eldarion herhangi bir karar alınmadan tekrar hızlı sil işlemi uyguladı ve Uğurkent'e direksiyon savaşına girmemesi konusunda bir uyarı mesajı gönderdi. Başka sebepler de var ancak uzatmak istemediğimden dolayı konuyu kısa kesiyorum. Eldarion'un hizmetlilik görevini kendi isteği doğrultusunda kullandığını ve haklarının alınması gerektiğine inanıyorum. --Turgut46 (talk) 11:41, 16 January 2016 (UTC)Reply[reply]
I agree for that abuse of authority --Ahmet Turhan (talk) 23:54, 16 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment If i am allowed to comment in the great permission of user:rapsar i would like to say that there's certain abuse of adminstrator rights by eldarion and kibele. Their rights must be removed. In such cases before some adminstrator's rights were removed by their initiative without being discussed here. Sincerely. — The preceding unsigned comment was added by Kentakifiraydcikin (talk) 07:35, 19 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment. Admin rights of these admins should at least be put to vote. There shouldn't be a discussion about this. And the reason I don't support an immediate direct removal of their rights is the hard process of electing an admin. The removal of rights should depend on the terms of being an admin in the first place (so the terms when they were elected admins should be taken into consideration). And that is currently an especially hard process in the Turkish wiki. I personally have a distaste of especially one of the admins; but I don't put that forward here in order to save the next generation of admins and the next generation of processes. --Stultiwikiatext me 14:07, 21 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr: İki kullanıcının da hizmetli haklarının alınmasına dair sorgulama yapılmak zorundadır, bununla ilgili bir tartışma olmamalı. Fakat hakların direkt geri alınmasını savunmamamın temel sebebi Türkçe Viki'de hakların verilmesi sürecinin zorluğuna binaendir. Hakların geri alınması süreci hakların verilmesi süreciyle el ele yürümelidir. Hakların verildiği dönemdeki kıstaslar, koşullar ve süreç, hakların geri alınmasının yaşanacağı dönemin kıstasları, koşulları ve süreciyle karşılaştırılmalıdır. Örneğin Viki açıldığında ilk günkü basit koşullarda hizmetli yetkilerini alan birinin yetkilerini kaybetmesi daha kolay olmalıyken (ö günkü kıstaslar daha hafifti) son zamanlarda zaten müthiş güçlükle seçilen hizmetlilerin yetkilerinin alınması da eş güçlükte olmalıdır. Bu iki hizmetliden özellikle birisyle yaşadığım şahsi çarpışmanın bu tartışmada yer etmemsine azami önem göstermem, Viki'nin tarafsızlığının; bugün ve bugünden sonraki süreçlerin sağlığı açısındandır. Sevgiler. --Stultiwikiatext me 14:07, 21 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Both administrator also using the rights administrator in a bad way,Kibele and Eldarion basic content policies violation and administrator rights must be restored --İnternion (talk) 12:24, 22 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • tr: Her iki hizmetli de hizmetli olma haklarını kötü yönde kullanıyor,Kibele ve Eldarion temel içerik politikalarını ihlal ediyor ve hizmetli hakları geri alınmalıdır --İnternion (talk) 12:24, 22 January 2016 (UTC)Reply[reply]
 • I see that user:kibele is not an admin in Turkish vikipedia anymore. This is good news for the future of turkish wikipedia. Does that make the user sad? Maybe a little. Because user:yabancı in turkish wikipedia is also used by same person and also is an admin. User kibele is using user:yabancı as a puppet acoount. It has to be blocked also. Thank you.
 • Comment Comment some years ago I underwent a similar trouble on my homewiki (it.wiki). I did such a silly action and I have to recognize the best solution was a vote of confidence about me which was successful even by >80% margin (while a simple 66% was needed). Lots of people *supporting* me asked for the vote. I must thank them: without that vote my adminship wouldn't longer be "much" legit and, matter of fact, I would had become a half-admin, lacking of a full legitimacy. The difference btw was the block I got was maybe controversial but substantially legit. From what I see you're facing a chain of mistakes: deletions were wrong, warnings were wrong, block were likely to be wrong, unblock was definitely block, revenge block was absolutely wrong (something worth an emergency deflag!), subsequent blocks and unblocks were wrong too. --Vituzzu (talk) 12:25, 12 February 2016 (UTC)Reply[reply]
Thanks for the comment and sharing your own experience User:Vituzzu. User:Kibele resigned from adminship already (as far as I can see, he/she didn't make any comment or say any reason for this). User:Eldarion didn't do or say anything about this discussion (as far as i can see), looks like he/she is just ignoring it.--Rapsar (talk) 20:39, 12 February 2016 (UTC)Reply[reply]
 • Comment Comment Those works of Lenin are not notable to be seperate articles. Most of them aren't even books. Just some writings about contemprorary situations. A collective article would be good enough to evaluate them. tr: Lenin'in o eserleri ayrı madde olacak kadar kayda değer değil. Çoğu kitap bile değil. Sadece güncel olaylar için yazılar. Toplu bir makale onları değerlendirmek için iyi olacaktır.--Kafkasmurat (talk) 08:40, 16 August 2016 (UTC)Reply[reply]