Beslissing:Scenario's ontwikkelen voor de toekomst van fondsenwerving

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Resolution:Developing Scenarios for future of fundraising and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎Zazaki • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎македонски • ‎русский • ‎العربية • ‎日本語

Na het raadplegen van de Wikimediagemeenschap op Meta Wiki, heeft het Bestuur van de Wikimedia Foundation nu hieronder leidende principes vrijgegeven die bedoeld zijn om de fondsenwerving en verdeling van fondsen binnen Wikimedia van af te leiden.

We vragen nu de Algemeen Directeur om voor het Bestuur een aanbeveling voor beleid te ontwikkelen voor fondsenwerving en verdeling van fondsen die zoveel mogelijk in lijn is met de leidende principes en waar belanghebbenden en geïnteresseerde partijen adequaat voor zijn geconsulteerd. Het Bestuur vraagt om de aanbeveling tijdens de Bestuursvergadering van februari 2012 voor te leggen zodat deze besproken kan worden.

Richtlijnen voor fondsenwervingsscenario's

 • Samenhang met missie, visie en waarden. Alle fondsenwervingsactiviteiten van Wikimedia moeten worden uitgevoerd op een wijze die consistent is met onze algemene missie, visie en waarden. Ze moeten geen onnodige juridische risico's voor de projecten, of anderszins ongewenste bemoeienis met ons vermogen om onze missie te realiseren met zich meebrengen.
 • Minimale kosten en minimale verstoring. Alle fondsenwervingsactiviteiten van Wikimedia moeten als doel hebben de hoeveelheid ingezamelde gelden van donateurs te maximaliseren terwijl de administratieve kosten zo veel mogelijk worden geminimaliseerd (om de grootst mogelijke hoeveelheid van het geld voor pagramma-activiteiten aan te kunnen wenden) en er een minimale verstoring en ergernis voor gebruikers van de projecten wordt bewerkstelligd.
 • Transparantie: alle fondsenwervingsactiviteiten van Wikimedia moeten eerlijk omgaan met aspirant-donateurs. We moeten mensen vertellen waar we hun geld voor willen gebruiken voordat ze doneren. En we moeten tijdig verslag uitbrengen over hoe het geld is besteed.
 • Verantwoordelijkheid: alle fondsenwervingsactiviteiten van Wikimedia moeten zorgen dat de ontvangen gelden veiliggesteld zijn van fraude of misbruik zoals bepaald door bestaande standaarden van derde partijen voor correcte financiële huishouding en moeten voldoen aan de relevante wetten en regelgeving.
 • Internationalisme: onze beweging is internationaal georiënteerd en onze omgang met fondsenwervingsactiviteiten moet de meest makkelijke wijze voor het internationaal overmaken van gelden mogelijk maken om de prioriteiten van de beweging te ondersteunen.
 • Onafhankelijkheid: we geven de voorkeur aan een fondsenwervingsmodel waarmee we primair via kleine giften worden ondersteund, omdat dit model onze onafhankelijkheid op de beste wijze waarborgt.
 • Flexibiliteit: we hoeven ons niet te houden aan één monolithisch model voor fondsenwerving. Meerdere donatiestromen zijn prima.
 • Duurzame relaties met donateurs: we moeten de privacy van donateurs beschermen en voorkomen de inkomsten voor "nu doneren" afzwakken.
 • Goede trouw zijn: de Wikimediabeweging gaat ervan uit dat alle deelnemers binnen de beweging te goeder trouw zijn, met betrekking tot elkaars acties en intenties.

Richtlijnen voor scenario's om fondsen te verdelen

 • Bescherm de kern: kernactiviteiten die de continuïteit van de projecten moeten waarborgen moeten als eerste gefinancierd worden.
 • Effect: fondsen moeten verdeeld worden op een wijze die de missie ondersteunt, los van waar de gelden zijn verkregen.
 • Transparantie en stabiliteit: beslissingen over de verdeling van fondsen moeten transparant worden gemaakt, in overeenstemming met de gepubliceerde richtlijnen en processen. Het model moet het mogelijk maken dat iedere entiteit financieel kan plannen om ondersteuningsactiviteiten duurzaam te laten zijn.
 • Decentralisatie: fondsen moeten zodanig verdeeld worden dat de decentrale programma-activiteiten die ons helpen onze missie te verwezenlijken ondersteund kunnen worden.
 • Verantwoordelijkheid en verantwoording: fondsen moeten zodanig worden verdeeld dat zij de Wikimediabeweging in staat stellen om donateurs vol vertrouwen te kunnen verzekeren dat hun giften op passende wijze worden bewaakt en dat het uitgeven ervan in lijn zal liggen met onze missie en de berichten waarmee we donateurs hebben geworven.
 • Samenwerking en openheid: fondsen moeten in samenwerking en alle openheid worden verdeeld en het diverse en internationale karakter van de Wikimediabeweging respecteren.

Verwijzingen ter referentie