Shared Knowledge/mk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Лого на „Споделено знаење“
Лого на „Споделено знаење“

Споделено знаење е организација на викимедијанци основана во март 2014 со главна цел да раководи со иницијативи и проекти на територијата на Македонија.

Членство[edit]

Редовен член на организацијата може да стане секое физичко лице кое сака да работи активно на проектите на Здружението со пополнување на Пристапницата за членство. Во прилог на пристапницата потребно е да се поднесе и копија од лична карта или друга лична исправа на официјалната адреса на организацијата: ул. Шидска бр. 68а, Ѓорче Петров, Скопје.

Статут[edit]

Статутот на организацијата е достапен тука.

Тела[edit]

Собрание на Здружението[edit]

Собранието на Здружението го сочинуваат сите редовни членови.

Извршен одбор[edit]

Извршниот одбор на Споделено знаење го сочинуваат пет члена:

Вработени[edit]

  • Dandarmkd — Раководител на заедницата
  • Ivan Żivkoviḱ — Административен и логистички раководител

Програми[edit]

Проектите и активностите на организацијата се поделени во три програми: Образование, ГЛАМ и Заедница.

Поврзано[edit]