Stewards/elections 2011/statements/PeterSymonds

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Warning
English: The 2011 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2011 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2011 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2011 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2011 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد. [update needed: en]
Français : Les élections Steward de 2011 sont terminées. Il n'est plus possible de voter.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2011 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2011. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2011 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2011 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה. [update needed: en]
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el. [update needed: en]
Italiano: Le elezioni del 2011 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2011年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2011 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2011 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2011 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2011 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2011 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2011年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(简体)‎: 2011年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(繁體)‎: 2011年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢 [update needed: en]
Tiếng Việt: Cuộc bầu cử tiếp viên năm 2011 đã kết thúc. Không có phiếu bầu nào tiếp tục được chấp nhận.
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2011 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι. [update needed: en]
Türkçe: 2011 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2011 stüard seçkiləri tamamlanmışdır. Daha səslər qəbul olunmur.

PeterSymonds (Peter Symonds)[edit]

This candidate provided a proof of identity to the Wikimedia Foundation.
Please note that the full page with votes can be found at Stewards/elections 2011/votes/PeterSymonds.
PeterSymonds talk · contribs · SULutil (accounts) / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, de-1
 • Personal info: Hi. I'm Peter, and I've been an active user on the Wikimedia Foundation for several years. Originally a sole contributor to the English Wikipedia, I became gradually active on Wikimedia Commons, Meta, and a few other sites where I help out with various routine actions, including vandal-fighting and spam prevention. I'm also active on the volunteer response team, with some of my cross-wiki edits being related to my involvement there. I can assist with the various routine steward tasks that arise, including Steward requests, and assisting with preventing cross-wiki abuse.

  I have a fairly fluent understanding of the steward policy, including the privacy policy, as well as knowledge of the technical aspects of the tools involved. The sovereignty of individual projects is a principle I strongly believe in, and the need to observe local community policies and practices is something I have and will continue to observe. Furthermore, the need to work patiently to amicably resolve any disagreements which may arise is important. Patient discourse is something I have experience in, both in real life and through my work with OTRS.

  I am also an active user, and often idle in a number of Wikimedia IRC channels, including #wikimedia-stewards and #wikimedia-admin, so I can be available for emergencies. My user name is fully unified, with the exception of the Wikimedia Foundation website which is separate.
bosanski:
 • Jezici: en, de-1
 • Lične informacije: Pozdrav. Ja sam Peter i aktivan sam korisnik projekata Wikimedija fondacije već nekoliko godina. Na početku sam doprinosio samo na Wikipediji na engleskom jeziku, da bih kasnije postao aktivan na Commonsu, Meti i na nekoliko drugih projekata gdje odrađujem rutinske poslove, uključujući borbu protiv vandala i prevenciju spama. Također sam aktivan na OTRSu. Mislim da mogu pomoći oko rutinskih stjuardskih poslova, uključujući zahtjeve i spriječavanje zloupotrebe.

  Prilično dobro poznam pravila rada Stjuarda, uključujući i pravila o zaštiti privatnih podataka i tehničke aspekte alatki koje su u pitanju. Suverenitet pojedinačnih projekata je princip u koji sam ubjeđen, a praćenje poštivanja lokalnih pravila i praksi je nešto što sam do sada radio i što ću nastaviti i u budućnosti. Osim toga, važno je i da se strpljivo radi na prijateljskom rješavanju svih nesporazuma koji mogu nastati. Strpljiv diskurs je nešto u čemu imam iskustvo, bilo kroz stvarni život ili rad na OTRSu.

  Također sam aktivan korisnik i često sam prisutan na brojnim wikimedijinim IRC kanalima, uključujući #wikimedia-stewards i #wikimedia-admin, tako da sam dostupan u slučaju potrebe. Moje korisničko ime je potpuno jedinstveno, osim stranice fondacije na kojoj koristim drugi račun.
Deutsch:
 • Sprachen: en, de-1
 • Informationen zur Person: Hi. Ich bin Peter und bin schon seit einigen Jahren in den verschiedenen Wikimedia-Projekten aktiv. Ursprünglich habe ich nur in der englischen Wikipedia editiert, aber wurde allmählich auch auf Wikimedia Commons, Meta und einigen anderen Projekten aktiv, wo ich bei verschiedenen Routinearbeiten helfe, wie zum Beispiel Vandalismusbekämpfung und Spamprävention. Außerdem bin ich auch beim OTRS aktiv, worauf einige meiner globalen Beiträge zurückzuführen sind. Ich kann bei den verschiedenen aufkommenden Stewardaktionen helfen, wie zum Beispiel auf Stewardanfragen reagieren oder dabei helfen, globalen Vandalismus zu verhindern.

  Ich verstehe die Inhalte der steward policy, ebenso der privacy policy, sehr gut, genauso, wie ich die technischen Aspekte der involvierten Tools verstehe. Die Souveränität der individuellen Projekte ist ein Prinzip, an das ich sehr stark glaube. Ich habe bislang die lokalen Regeln und Prinzipien beobachtet und werde dies auch weiterhin tun. Darüber hinaus ist es für mich wichtig, Meinungsverschiedenheiten geduldig und freundschaftlich zu lösen. Geduldig zu sein ist etwas, mit dem ich schon meine Erfahrungen habe, sowohl im realen Leben als auch durch meine Arbeit im ORTS-Team.

  Ich bin ein aktiver Benutzer und stehe oft in einer Vielzahl von Wikimedia-IRC-Kanälen, wie zum Beispiel in #wikimedia-stewards und #wikimedia-admins, für Notfälle zur Verfügung. Mein Benutzername ist komplett zusammengeführt, mit einer Ausnahme, der Website der Wikimediastiftung, wo der Name eigenständig geführt wird.
suomi:
 • Kielet: en, de-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Moi. Olen Peter, ja olen ollut Wikimedia Foundationin aktiivinen käyttäjä jo useiden vuosien ajan. Alun perin muokkasin yksinomaan englanninkielistä Wikipediaa, mutta vähitellen tulin aktiiviseksi myös Wikimedia Commonsissa, Metassa ja muutamassa muussa sivustossa joissa autan erilaisissa rutiinitoimissa kuten vandalismin- ja spammintorjunnassa. Olen myös aktiivinen OTRS-ryhmässä, ja osa wikienvälisistä muokkauksistani liittyy työhöni siellä. Voin auttaa monissa ylivalvojien rutiinitoimenpiteissä, mukaanlukien ylivalvojien toimintapyynnöt, ja wikienvälisen väärinkäytön torjumisessa.

  Minulla on suhteellisen sujuva käsitys ylivalvojien käytännöistä, mukaanlukien yksityisyyden suoja, sekä tietämystä työkalujen teknisistä puolista. Yksittäisten projektien itsenäisyys on periaate johon uskon vahvasti, ja tarve seurata paikallisten yhteisöjen käytäntöjä ja toimintatapoja on jotain mitä olen pitänyt tärkeänä ja tulen pitämään myös jatkossa. Lisäksi mielestäni on tärkeää työskennellä kärsivällisesti ja ystävällisesti syntyvien kiistojen ratkaisemiseksi. Kärsivällinen keskustelu on jotain, mistä minulla on kokemusta sekä tosielämästä että OTRS-työni kautta.

  Olen myös aktiivinen käyttäjä ja olen usein monilla Wikimedian IRC-kanavilla, mukaan lukien #wikimedia-stewards ja #wikimedia-admin, joten olen tavoitettavissa hätätilanteissa. Käyttäjätunnukseni on täysin yhdistetty, ainoana poikkeuksena Wikimedia Foundationin erillinen verkkosivu.
עברית:
 • שפות: en, de-1
 • מידע אישי: דיבור כאן
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, de-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en, de-1
 • 候補者の情報: 所信はこちら
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: en, de-1
 • Persoonlijke informatie: Hallo. Ik ben Peter, en ik ben al verscheidene jaren een actieve gebruiker bij de Wikimedia Foundation. Aanvankelijk alleen de Engelstalige Wikipedia bewerkend werd ik langzamerhand actief op Wikimedia Commons, Meta en enkele andere sites, waar ik behulpzaam ben bij verschillende routinewerkzaamheden, waaronder vandalisme bestrijden en spam tegengaan. Ik ben ook betrokken bij OTRS en sommige van mijn cross wiki-bewerkingen houden daarmee verband. Ik kan assisteren bij de verschillende stewards-routinetaken, waaronder verzoeken aan stewards en het tegengaan van cross wiki-misbruik.

  Ik ben redelijk goed bekend met de stewards policy, inclusief de privacy policy, en heb ook kennis van de technische aspecten van de tools die daarbij betrokken zijn. Ik ben een grote aanhanger van het principe dat projecten autonoom zijn en de noodzaak om lokale policies en gebruiken te respecteren is iets dat ik onderschrijf en zal blijven onderschrijven. Daarnaast is het belangrijk om geduldig en vriendelijk meningsverschillen te helpen oplossen. Geduldig overleggen is iets waarin ik ervaring heb, zowel in het echte leven als door mijn werkzaamheden voor OTRS.

  Ik ben ook een actieve gebruiker en ben vaak te vinden in verschillende Wikimedia-irc-kanalen, waaronder #wikimedia-stewards en #wikimedia-admin, dus ik ben beschikbaar voor noodgevallen. Mijn gebruikersnaam is volledig gesuld, met uitzondering van de website van de Wikimedia Foundation, die zelfstandig is.
русский:
 • Языки: en, de-1
 • Личная информация: Привет. Я Peter, и я активно участвую в проектах Фонда Викимедиа уже несколько лет. Изначально участвуя лишь в английской Википедии, я постепенно становился активным на Викискладе, Мете и некоторых других сайтах, где я помогал с рутинными задачами, включая борьбу с вандалами и спамом. Я также активен в OTRS, с которой связана часть моих кросс-вики правок. Я могу заниматься решением рутинных задач стюардов, в том числе запросами к стюардам и борьбой с кросс-вики нарушениями.

  Я довольно хорошо понимаю правила стюардов, в том числе политику конфиденциальности, так же как и технические особенности задействованных инструментов. Я безоговорочно верю в принцип независимости отдельных проектов, и необходимость соблюдения локальных правил и принципов - это то, за чем я слежу и буду следить. Более того, в работе очень важно терпение для решения всех разногласий, которые могут возникнуть. Терпеливый подход - это то, в чем я имею опыт как в реальной жизни, так и в работе, связанной с OTRS.

  Я также часто присутствую на IRC-каналах Викимедиа, в том числе #wikimedia-stewards и #wikimedia-admin, поэтому я доступен в чрезвычайных ситуациях. Моя учетная запись полностью объединена, за исключением сайта Фонда Викимедиа, который отделен от остальных проектов.
српски / srpski:
 • Језици: en, de-1
 • Лични подаци: Здраво. Ја сам Peter и активан сам корисник пројеката Задужбине Викимедија неколико година. Првобитно сам доприносио само на Википедији на енглеском, да бих касније постао активан највише на Остави, Мети и на неколико других пројеката где помажем око рутинских активности, укључујући борбу против вандала и превенцију спема. Такође сам активан на ОТРС-у. Могу да помогнем око различитих рутинских стјуардских задатака који искрсну, укључујући захтеве, као и у спречавању злоупотреба.

  Прилично добро разумем политику стјуарда, укључујући и политику приватности, а такође добро познајем техничке аспекте алатки које су у питању. Суверенитет појединачних пројеката је принцип у који снажно верујем, а поштовање локалних политика и пракси је нешто што сам радио до сада и што ћу наставити да радим и убудуће. Поред тога, важно је и да се стрпљиво ради како би се пријатељски решили сви неспоразуми који могу да настану. Стрпљив дискурс је нешто у чему ја имам искуства, како у стварном животу тако и кроз мој рад на ОТРС-у.

  Такође сам активан корисник и често сам присутан на бројним Викимедијиним IRC каналима, укључујући #wikimedia-stewards и #wikimedia-admin, тако да могу бити доступан у случају нужде. Моје корисничко име је потпуно јединствено, са изузетком сајта Задужбине на којем користим други налог.

Questions: See Stewards/elections 2011/Questions#PeterSymonds

→ View vote page