Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach/Berlin Strategy Salon March 29, 2017/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Преглед

Участници

 • Тобиас Гербер, World Health Summit
 • Д-р Грегор Хагедорн, Museum für Naturkunde Berlin
 • Кристоф Хенър, Управителен съвет на Фондация Уикимедия
 • Д-р Пол Климпъл, iRights and Internet & Society Collaboratory
 • Проф. Д-р Клаудия Мюлер-Бирн, Берлински Свободен университет, Институт по информатика
 • Маркус Неушхафер, Open Knowledge Foundation Deutschland
 • Д-р Кристина Ризенвебер, Берлински Свободен университет, Център за цифрови системи
 • Себастиан Руф, Музей на град Берлин
 • Катрин Мар, Фондация Уикимедия
 • Джулиет Барбара, Фондация Уикимедия
 • Мария Сефидари, Управителен съвет на Фондация Уикимедия
 • Абрахам Таериванд, Уикимедия Германия
 • Наталия Тимкив, Управителен съвет на Фондация Уикимедия
 • Кейтлин Върчю, Фондация Уикимедия
 • Никола (Ники) Зенер, Уикимедия Германия

Въпросите, които зададохме

 1. Как хората днес имат достъп до висококачествена информация и какъв достъп ще имат през 2030 г.? Как моделите на достъп през 2030 г. ще променят начина, по който вашата организация изпълнява мисията си?
 2. Как вашата институция мисли за подготовката си за бъдещето? Вашата институция подготвя ли се за бъдещето? Ако не, какво бихте искали да бъде направено?
 3. Как може Уикимедия да бъде по-добър партньор в работата ви?
 4. Как виждате бъдещето на структурираните данни и структурираните знания, особено от гледна точка на вашите организации и общности?

Ключови теми

По какъв начин хората ще имат достъп до информация

Хората все повече се нуждаят от ръководни напътствия, за да получат достъп до съответната информация.

 • Съществува безкрайно количество достъпна информация и съдържание. Хората искат незабавен достъп до високо качество и количество на съдържанието.
 • Нуждаем се от напътствия през този излишък от информация. Институциите играят роля в насърчаването на процеса на откриване.
 • Наистина ли е по-добре повече информация? Какъв вид информация и достъп трябва да насърчаваме?

Изкуственият интелект (AI) може да помогне за предоставяне на съответната информация.

 • Изкуственият интелект ще продължи да излага най-подходящата информация за интернет потребителите.
 • В проектите на Уикимедия вече виждаме напредък с ботове, техники на изкуствения интелект и Уикиданни.
 • Хората правят последващи решения без информация. Изкуственият интелект може да им помогне да получат достъп до най-подходящата информация.

Структурираните данни са път към дълговечността.

 • Структурираните данни са начина на оцеляване за музеите и културните институции. Това е начинът, по който въвеждаме милиони произведения в цифровия архив.
 • Можем да се възползваме от повече начини за автоматично преместване на базираните на факти данни в проектите на Уикимедия.
 • Много НПО имат нужда от структурирани данни, но все още не са намерили начин да ги използват.
 • Можем по-добре да интегрираме Уикиданни с други източници или области (т.е. изследвания), за да дадем възможност за повече данни, базирани на факти, в проектите на Уикимедия.

Тенденции, които ще ни окажат въздействие

Ако не е цифровизирано, ще изчезне. Ако не е открито, е недостъпно.

 • Пред нас съществува риска да загубим голяма част от информацията и културното наследство, докато се превръщаме в цифров свят.
 • Поради авторското право, голяма част от европейското културно наследство не е дигитално и свободно или достъпно за повторно използване онлайн.
 • Законодателството в областта на авторското право, особено в Европейския съюз, представлява значителен риск пред цифровизираното съхранение и способността на Уикимедия да събере сумата от цялото човешко познание.

Изправени сме пред глобални предизвикателства, които оказват влияние върху човешката раса. Какво означава това за Уикимедия?

 • Светът е изправен пред сериозни предизвикателства като бедност, глад, глобалното изменение на климата и др.
 • Световното население ще нарасне драматично през следващите десетилетия. В същото време глобалните ресурси изчезват.
 • До 2030 г. Обединените нации искат да постигнат целите на плана Устойчиво развитие.
 • Уикимедия би могла да окаже голямо въздействие върху тези цели, като направи знанието достъпно за хората по целия свят и насърчи инвестициите в отворени образователни ресурси (OER).

Собствеността и авторството могат да бъдат бариери пред откритостта.

 • Музеите и академичните среди исторически са съсредоточени върху идеите за собственост (т.е. за произведения на изкуството) и авторство (т.е. на изследователските трудове).
 • Тези концепции могат да попречат на институциите да възприемат отворените стандарти.

Изграждане на нашата екосистема

Ние сме по-силни, когато работим заедно, но имаме нужда от посока.

 • Като институции, имаме възможност да постигнем по-голямо въздействие, като работим заедно за постигане на общите цели.
 • Уикимедианското движение има световно признат и надежден бранд и глобална общност, и има водеща роля в пространството на отвореното знание.
 • За ефективно сътрудничество ние се нуждаем от посока и призив за действие.

Уикимедия може да бъде платформа на други организации.

 • Културните и академичните институции се нуждаят от помощ, за да споделят своите произведения в цифровия свят.
 • Тези институции се нуждаят от техническа платформа за осигуряване на дълъг живот на техните знания и културни произведения.
 • Уикимедия, и особено Уикиданни, биха могли да бъдат платформата, от която се нужсаят институциите - такава, която е неутрална и не е нечия собственост.

Трябва да увеличим разбирането за нашите ценности и практики, за да поканим другите да се присъединят.

 • Осведомеността за отворените стандарти и практики сред културните и образователните институции е ниска.
 • Отворените организации могат да работят с по-традиционните организации, за да им помогнат да се ориентират сред отворените стандарти, практики и данни.
 • Сред широката общественост, разбирането за научноизследователската и удостоверима информация е ниско. Ние можем да работим заедно, за да изградим оценяване за знанието.

Съобщения за Уикимедия

Какво е единственото послание, което бихте искали уикимедианското движение да знае за нашето бъдеще?

Кристина Ризенвебер, Берлински свободен университет, Център за цифрови системи
"Изследователите и учени ще бъдат развълнувани да работят с вас - след като разберат, че това ще бъде от полза за собствената им работа".
Тобиас Гербер, World Health Summit
"За да увеличим употребата на отворените и структурираните данни, трябва да отидем отвъд проповедите към паството. Трябва да достигнем хората в тяхната зона на комфорт, за да търсят и работят с данни. Освен това се нуждаем от коалиция от лица, които вземат решения, за да проправят пътя към повече употреба на отворените данни."
Проф. д-р Клаудия Мюлер-Бирн, Берлински двободен университет, Институт по информатика
"Как да се подхранва глобалното движение за свободно познание по начин, който разглежда всички хора и необходими технологии."
Д-р Грегор Хагедорн, Museum für Naturkunde Berlin
"Фокусирайте се върху отговорността за устойчив живот на планетата. Всичко останало произтича от това. Осигурете платформа за сътрудничество за дълъг живот. Фокусирайте се върху отворените образователни ресурси (ОЕР), включително видеоклиповете. Институциите на развитите страни и развиващите се страни сътрудничат и подобряват материалите за четене за устойчивото развитие."
Маркус Нойшафер, Open Knowledge Foundation Deutschland
"Тъй като онлайн средата става все по-комерсиализирана, уикимедианското движение е важен представител на отворената култура: самостоятелно насочено откриване и изучаване, съвместното създаване и отворени мрежи." Да насърчаваме отворените практики и цифровата грамотност помага за основите на откритото познание."
Себастиан Руф, Музей на град Берлин
"Вие сте един от най-силните гласове на свободното знание и свободните лицензи. Имайте предвид, че този глас се чува не само от вече убедени хора, но и от (европейски) политици и GLAM."
Д-р Пол Климпъл, iRights and Internet & Society Collaboratory
"Културното наследство на Европа от 20 век е "черна дупка" в онлайн света поради причини, свързани с авторското право. Правната рамка е по-ограничителна, отколкото в САЩ и в други части на света. Уикимедия трябва да е наясно с такива черни дупки, както и с важни части от човешкото познание, които няма да навлязат в цифровия свят."